Welkom! Begin hier.

Kyk wat hierdie blog “Bybelverskille” jou bied, en hoe jy dit kan gebruik. Ek konsentreer op die NT maar hanteer ook enkele OT verskille soos Ps. 7:13. Ek fokus op die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling teenoor die 1983 Nuwe Vertaling met enkele verwysings na die “Bybel vir Almal”, die NLV en die verwagte “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”. Aflaaibare pdf’s van laasgenoemde is beskikbaar by: http://www.nuwekerkbybel.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55

Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

104. Man en Vrou in die Samelewing. Leiding deur Paulus.

Man en Vrou as Christene in die Samelewing.

Na aanleiding van die plasing oor die vraag of ‘n vrou gered word deur kinders te baar, het ek twee kosbare besprekings oor Paulus se hantering van man en vrou in 1 Timoteus ontvang. Die een van prof. Wim Vergeer van die Gereformeerde Kerk, Krugersdorp, en die ander van prof Francois Malan (emeritus) van Montana, Pretoria. Met hul toestemming plaas ek dit graag hieronder.

Prof. Vergeer skryf as volg:

Omdat ek lank met studie oor 1 Tim 2:15 (en die breër perikoop) besig is, deel ek graag ‘n paar opmerkings. Continue reading

Posted in Konteks | Leave a comment

103 Word vroue gered deur kinders te baar? 1 Tim.2:15

103 Word vroue gered deur kinders te baar? 1 Tim.2:15

In 1 Tim.2:15 vind ons ‘n interessante verskil in die vertalings van die 1933-Vertaling, en die Bybel, ‘n Direkte Vertaling. Kom ons kyk daarna.

1933 – Vertaling: “Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.”

Die eerste vraag wat hier na vore kom is of ‘n vrou in die hemel kom indien sy ‘n kind in die lewe bring. Dit kan tog nie waar wees nie! Dit sou beteken dat gelowige vroue wat om een of ander rede kinderloos is, verlore gaan, terwyl die gruwelikste heidense vrou gered sal word net omdat sy ‘n kind in die wêreld gebring het. Die woord vir red (sozo) word natuurlik nie net gebruik vir die begrip om vir die Ewige Lewe alleen gered te word nie. Net soos in Afrikaans gebruik Lukas dieselfde woord wanneer hy sê dat die hoofman oor honderd Paulus wou red toe die soldate al die gevangenis om die lewe wou bring net voor hulle skip sou vergaan. (Hand.27:43) Continue reading

Posted in Konteks | Leave a comment

102 Sal God ons in die openbaar vergeld? Matteus 6:4

102. Verwagte byvoeging Mat.6,4,6,18

Een van die interessante variasies wat soms voorkom, is wanneer een groep manuskripte ‘n bepaalde weergawe bevat terwyl die ander groep manuskripte die verwagte uitbreiding bevat op een aspek van die korter weergawe. As voorbeeld kyk ons na Matteus 6:4.

Direkte Vertaling: “Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.”
1933/53-Vertaling: “… jou Vader wat in die verborge sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.”

Mense is lief om teenoorstaandes saam te gebruik. Duister teenoor lig, swart teenoor wit, en so ook openbaar teenoor verborge. Dit word as’t ware saam verwag. Daarom is dit byna ‘n logiese afleiding dat die verwagte “openbaar” ongemerk by die “verborge” bygevoeg sou word eerder as dat “openbaar” doelbewus weggelaat sou word. Maar albei kan tog nie in die oorspronklike outografie gestaan het nie. Die een moet ‘n aanpassing van die oorspronklike wees. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Verwagte Uitbreiding | Leave a comment

101 Wat Robin Williams ons van die Bybel kan leer.

 

Wat Robin Williams ons van die Bybel kan leer.

Robin Williams is dood. Hulle sê hy het selfmoord gepleeg. Wat kan hy ons van Jesus en die Bybel leer?

Lees ek die berigte oor Williams in die verskillende koerante, is daar talle verskille, soms selfs teenstrydighede. Elke joernalis bekyk immers die saak vanuit sy eie hoek en beklemtoon dié aspekte wat die perspektief ondersteun wat hy bied. Dis goeie joernalistiek. En “Evangelistiek” dan? Continue reading

Posted in Evaluering: maatstawwe, Harmoniëring, Konteks | Leave a comment

100 Volgens wat ons bereik het, laat ons verder wandel. Fil. 3:16.

100 Volgens wat ons bereik het, laat ons verder wandel. Fil. 3:16.
Wanneer daar ‘n langer en ‘n korter weergawe van ‘n teks bestaan, is dit vir my logies dat mens uit die inhoud van die twee weergawes, ‘n voorlopige afleiding sou kon maak.
Wanneer sou iemand iets wou weggelaat? 1) Natuurlik is daar die moontlikheid dat as iets onaanvaarbaar, vulgêr of aanstootlik sou wees, dit weggelaat kon word. 2) Dit is ook moontlik dat iemand iets sou kon weglaat wat sy spesifieke siening of dogma sou benadeel. In die Bybelse geskrifte is dit veral moontlik dat ‘n gnostikus iets sou kon weglaat wat sy siening benadeel. Of dat ‘n wettiese monnik graag ‘n teks wat die Christelike vryheid beklemtoon, sou wou weglaat.
Kyk na die volgende drie weergawes van dieselfde teks, en toets of enige van bogenoemde redes sou kon verklaar waarom iemand die tweede deel van die teks sou wou uitlaat. Watter nut of waarde sou dit vir hom hê?
Nietemin (volgens) wat ons bereik het, Laat ons wandel.
Nietemin (volgens) wat ons bereik het, Laat ons wandel, laat ons eensgesind wees.
Nietemin (volgens) wat ons bereik het, Laat ons wandel volgens dieselfde reël, laat ons eensgesind wees.
Watter nut sou dit hoegenaamd hê om hierdie tweede deel weg te laat? Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Hantering van Verskille, Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Textus Receptus, United Bible Societies Teks, Verskille: Beoordelingsfoute | Leave a comment

99. Hoe Doelbewuste veranderinge onbewustelik in ‘n manuskrip opgeneem kon word.

99 ‘n Herblog van Dr. Larry Hurtago

Dr. Larry Hurtago het hierdie interessante verduideliking gegee van hoe die aandagtige bestudering en nota’s van ‘n vroeë leser, onbewustelik sy weg kon vind tot binne in die volgende afskrif wat van die betrokke manuskrip gemaak is.

Die moderne Bybelvertalers is so bevoorreg om al die variasies in alle bekende manuskripte saamgevat te hê in die Griekse tekste van Nestlé-Aland, asook dié van die United Bible Societies. Met die ou King James Vertaling, en die bronteks (Textus Receptus) wat ook vir die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling gebruik is, was hulle uitgelewer aan die enkele manuskripte wat Erasmus in sy haas in Basil in die hande kon kry!

Lees gerus wat dr. Hurtago skryf. Continue reading

Posted in Erasmus, Glos, Oorspronklike Outografie, Textus Receptus, United Bible Societies Teks | Leave a comment

98 Die “Stoel van Moses” Mat.23:2

98 Stoel van Moses, Mat.23:2

Somtyds het ‘n sin of frase ‘n direkte konkrete betekenis. “Poleer asseblief daardie stoel.” Elkeen verstaan dat ons praat van iets waarop mens sit.

Somtyds het ‘n sin egter ‘n simboliese of figuurlike betekenis. “Meneer, in die hofsaal mag jy nie direk met die regter praat nie. Jy moet die stoel aanspreek.” Niemand sal dink hy moet met een of ander stoel praat nie, selfs nie eens die persoon wat in die stoel sit nie, maar nou gaan dit om die hele regstelsel en regulasies wat in daardie staat van krag is. Continue reading

Posted in Konteks, Verstaanbaarheid van Vertalings | 2 Comments

97 Irenaeus se Nuwe Testament

Julle moet jul vyande liefhê.

Irenaeus (±135 – 202 n.C.) was ‘n student van Polikarpos wat weer deur Johannes die Apostel self onderrig is. Hierdie besondere man was in sy latere jare die tweede biskop van Lugdunum (Lyons) in Gallië (Frankryk). Sy boeke, veral Adversus Haereses (Teen Vals Leringe) het ‘n belangrike rol gespeel in die begin van die ontwikkeling van die Christelike leer en interpretasie van die Nuwe Testament. Hy het sterk teen die gnostiese bewegings van sy tyd opgetree, veral teen Markion wat die Evangelie van Lukas na sy eie smaak en interpretasie verander het. In 177 n.C. het hy in Rome die Montaniste aangevat wat beweer het dat hulle ‘n geheime mondelingse oorlewering direk van Jesus ontvang het. Hierteenoor beklemtoon Irenaeus die rol van die biskoppe van wie die meeste teruggevoer kan word tot direkte onderrig deur die apostels. Húlle kan die Woord korrek uitlê en toepas. Verder beklemtoon hy die tradisie wat in en deur die Kerk bewaar en voortgesit word. Sy hoof klem is egter die deurslaggewende belang van die Bybelse geskrifte self. Hy beklemtoon die boeke wat ons vandag ken as die Nuwe Testament. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Harmoniëring, Kerkvaders | 2 Comments

96 Die Jesus se Vrou Vervalsing

96 Die Jesus se Vrou Vervalsing.

Ter wille van die wye belangstelling en wye dekking wat die sogenaamde Jesus se Vrou – Fragment geniet het, plaas ek hierdie artikel wat in die New York Times verskyn het. Dit is verblydend dat die Here ons geseën het met geleerde kenners en betroubare wetenskaplike metodes om ons te bewaar van vervalsings wat ons geloof sou kon skade doen. Veral wanneer daar daar steeds nuwe fragmente ontdek word. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Papirus | Leave a comment

95 Mengsel of Rol Mirre, Johannes 19:39

95 Mengsel of rol mirre, Joh.19:39
In Johannes 19:39 vind ons in die manuskripte drie verskillende woorde van wat Nikodemus nou eintlik saamgeneem het om Jesus se liggaam te versorg. Wanneer daar variante ter sprake is, gee die United Bible Societies ‘n evaluering aan hulle keuse. ‘n A dui op absolute sekerheid, terwyl ‘n D sou aandui dat daar net soveel gewig vir hul keuse sou bestaan, as daar teen. Hulle ken ‘n C toe aan hul keuse in hierdie geval. “C: there is a considerable degree of doubt whether the text or the apparatus contains the superior reading”. Dit is waarvan ek hou – waarvoor ek groot waardering en respek het. ‘n Hele span, wat ten spyte van hul hoë geleerdheid, en hul insig in al die manuskripte voor hulle, en hul kennis van die kultuurgebruike van daardie tyd, reguit sê dat hulle baie onseker is oor watter een van die drie woorde wat in manuskripte voorkom, die oorspronklike woord sou wees wat Johannes neergeskryf het. En ek is soms so absoluut oortuig dat my keuse die regte een is! Waarop grond ek my sekerheid? Kom die Heilige Gees vir my absolute duidelikheid gee, en nie vir hierdie kosbare kinders van die Here nie? Hulle wat elke dag worstel om aan die gelowiges die Woord onveranderd en onvervals deur te gee? Of is my sekerheid net maar gebaseer op dit waaraan ek gewoond is? Of is ek maar net besig om te spring waar engele versigtig is om ‘n treetjie te gee? Continue reading

Posted in Aleksandrynse Tekstipe, United Bible Societies Teks | Leave a comment