Welkom! Begin hier.

Ek is bly om my boek oor die agtergrond vir die ontstaan van die Nuwe Testamnet en die redes vir die verskille bekend te maak. Ek hanteer ook meer as 100 verskille tussen die 1933/53 – Vertaling, en moderne vertalings. Soos altyd is my beleid dat die werklike feite ons kan help om ‘n ingeligte opinie te vorm, en nie uitgelewer te wees aan die propaganda of verdagmakery ter ophemeling van die een of die ander vertaling nie.
Die boek is tans nog net by myself beskikbaar. Kontak my gerus by 072 5670559, of per e – pos by bibledifferences@gmail.com

Kyk wat hierdie blog “Bybelverskille” jou bied, en hoe jy dit kan gebruik. Ek konsentreer op die NT maar hanteer ook enkele OT verskille soos Ps. 7:13. Ek fokus op die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling teenoor die 1983 Nuwe Vertaling met enkele verwysings na die “Bybel vir Almal”, die NLV en die verwagte “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”. Aflaaibare pdf’s van laasgenoemde is beskikbaar by: http://www.nuwekerkbybel.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55

Continue reading

Advertisements
Posted in Uncategorized | 3 Comments

149 Sodom en Gemorra uitgelaat uit Markus 6:11?

‘n Deeglike studie van die drie sinoptiese evangelies toon duidelik dat Matteus en Lukas van Markus gebruik gemaak het in die skryf van hulle evangelies. Daarom stem die drie evangelies feitlik woord vir woord ooreen in ‘n groot gedeelte van hul materiaal. Matteus en Lukas het verder ook ‘n bron genoem “Q” (Quelle, Duits vir put of fontein) gebruik wat uitgeken kan word deur materiaal wat in beide voorkom, maar nie in Markus nie. Laastens het Matteus en Lukas elk ook hul eie unieke studies gedoen waar daar materiaal voorkom wat uniek is aan daardie spesifieke evangelie.

In Markus 6:11 vind ons ‘n variasie waar die gedeelte in donker gedruk, nie in moderne vertalings soos die 1983 Bybel, of in “die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”, die NLV en die ASV voorkom nie: “En almal wat julle nie ontvang of na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof onder julle voete af tot ‘n getuienis teen hulle. Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir Sodom of Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad.” Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria | Leave a comment

148 Leraar vir die Heidene; 2 Timoteus 1:11

Dit was gebruiklik dat die skrywer van ‘n brief homself deeglik aan sy leser sou bekendstel. Paulus stel homself ook op so ‘n wyse aan Timoteus bekend in 2 Timoteus 1:1. Maar wanneer Paulus by die kern van die boodskap aan Timoteus kom, beklemtoon hy sy gesag en outoriteit waarmee hy na Timoteus kom. Hiervoor is hy aangestel. Hier vind ons egter twee variasies, waarvan die een Paulus aandui as aangestel in ‘n algemene bediening;

1983: “Van hierdie evangelie het Hy my aangestel as prediker en apostel en leraar.”

Die ander variasie spesifiseer Paulus tot die “heidene”, bedoelende diegene buite die Joodse agtergrond.

1933/53: “…die evangelie waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene.”

Hoe het Paulus homself gesien en bekendgestel? Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

147 Die Muratoriaanse Kanon

Die Muratorian Fragment en ‘n vroeë kànon.

Hierdie plasing is met permissive ‘n verwerking van Alisa Childers se blog. (http://www.alisachilders.com) Besoek gerus haar blog en sien eerstehands wat hierdie besondere apologeet skryf.

Hier is wat sy gesê het:

Waarom die Muratoriaanse Fragment ‘n belangrike saak is en waarvan ons kennis behoort te neem. Continue reading

Posted in Kanon | Leave a comment

146 Die gees gee. Johannes 19;30

Hierdie is ‘n verwerking van ‘n artikel deur Tim Challies (www.challies.com).

Somtyds raak ons gewoond aan ‘n bepaalde uitdrukking, en gebruik dit dan algemeen sonder om van die oorsprong of dieper betekenis daarvan bewus te wees. Dit is die geval met die uitdrukking “die gees gee”, dikwels met die bepaling finaal” daarby. Continue reading

Posted in Konteks | Leave a comment

145 Dood of Nutteloos Jakobus 2:20

Indien ons geloof nie deur dade bevestig word nie, is ons geloof dood of of is dit nutteloos? Albei hierdie twee moontlikhede kom in die manuskripte voor. Watter een sou die oorspronklike verteenwoordig? Hierdie is ‘n uiters belangrike verskil. “Dood” beskryf die werklikheid van die persoon se geloof self. Aan die anderkant plaas “nutteloos” die klem op die uitlewing en voordeel al dan nie vir die gemeente, maar is die persoon se geloof nie in gedrang nie.

1933/53: “Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is?”
Die Bybel, ‘n direkte vertaling: “Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is?” Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

144 Bestaan daar nog manuskripte van Q?

Hierdie is ‘n vrye vertaling van ‘n artikel wat prof. Daniel Wallace op 16 Januarie geplaas het. (https://danielbwallace.com/2013/01/16/do-manuscripts-of-q-still-exist/)

Prof. Wallace skryf as volg:

n Algemene argument teen die bestaan van die bron Q is eenvoudig dat geen manuskripte van hierdie bron nog ooit gevind is nie. Gewoonlik word nie meer as hierdie aanname gemaak nie. Maar ‘n bietjie ondersoek toon dat hierdie argument moontlik ernstige leemtes bevat. Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Eusebiese Kanons | Leave a comment

143. Omdat Ek na die Vader gaan. Johannes 16:16

Die slotopmerking wat ons in die 1933/53 in Johannes 16:16 vind, ontbreek in die moderne Afrikaanse vertalings. Die woorde is in donker gedruk:

“’n Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer ‘n klein tydjie, en julle sal My sien, omdat Ek na die Vader gaan.

1983: “Nog ‘n klein rukkie, dan sien julle My nie meer nie; en weer ‘n klein rukkie, dan sal julle My weer sien.”

Wanneer ons na die manuskripte tot ons beskikking kyk, val dit oniddelik op dat ons oudste Griekse manuskrip, Papirus 66 uit die jaar 200 n.C. of selfs vroeër, die weergawe bevat wat ooreenstem met die 1983 Vertaling. Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | Leave a comment

142 Janus 1Johannes 3;19

Janus was ‘n Romeinse god met twee gesigte. Een wat agtertoe kyk, na die verlede, en een wat vorentoe kyk, na die toekoms. Hy was die god van die aanvang van dinge, van poorte, oorgange, tyd, deure, gange en die einde van dinge of sake.

Prof Bill Mounce (http://zondervanacademic.com/blog/whats-a-janus-1-john-319-mondays-with-mounce/) het my bewus gemaak van die konsep van ‘n Janus in die Bybel.

In die Bybel kry ons ook soms ‘n uitdrukking wat òf na die vorige stelling, òf na die opvolgende stelling kan verwys, maar dan is daar ook stellings wat na beide verwys, soos ‘n Janus. Die probleem is dat feitlik geen leestekens in die ou Griekse manuskripte gebruik is nie, selfs nie ‘n punt om die sin af te sluit nie. ‘n Egte Janus bied die uitdaging aan die vertaler om te kies hoe hy dit sou vertaal, sodat die leser sal besef dat die stelling in werklikheid na die vorige sowel as die opvolgende stelling verwys. En dit is nie maklik nie. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

141 Datering van Papiri.

Ek het onlangs op ‘n uitstekende artikel van prof. Larry Hurtado afgekom en deel dit graag met my lesers.

Dit is my eie vry vertaling maar wie belangstel in die oorspronklike tesame met kommentare daarop, kan dit gerus lees by:

https://larryhurtado.wordpress.com/2016/06/24/dating-ancient-papyri/

Prof. Hurtado skryf as volg:

“In aansluiting by my onlangse publikasies aangaande voorstelle vir die datering van sekere NT papiri, wil ek kortliks die proses verduidelik vir die datering van papiri, iets wat vir iemand wat nie daarmee vertroud is nie, ‘n vraagstuk kan wees.

Daar is hoofsaaklik twee tipes papiri: “dokumentêre” papiri (Briewe, amptelike dokumente soos land-oordrag dokumente, huwelikskontrakte, skeepsvragbriewe ens.) en “literêre” papiri (Verhandelinge, digkuns, geskiedskrywings, fiksie, ens.). Dokumentêre tekste is dikwels/gewoonlik deur die skrywer gedateer, wat die datering van die geskrif voor die hand liggend maak. Maar literêre papiri is byna nooit gedateer nie. Gevolglik is ons enigste uitweg om ‘n berekening van hul tydsgleuf te maak. Continue reading

Posted in Papirus | Leave a comment

140 Tekens van die Begin van die Smarte. Markus 13:8

Kan jy glo dat daar op die laaste woord in ‘n sin nie minder nie as nege variasies voorkom! Dit is die geval met Markus 13:8. Maar hoe kan ons bepaal watter variasie met die oorspronklike outografie sou ooreenstem? Net een kan tog reg wees.

Heel eerste kyk ons na die verskillende variasies en watter manuskripte hulle verteenwoordig. Dit word die eksterne kriteria genoem. Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment