Welkom! Begin hier.

Ek is bly om my boek oor die agtergrond vir die ontstaan van die Nuwe Testamnet en die redes vir die verskille bekend te maak. Ek hanteer ook meer as 100 verskille tussen die 1933/53 – Vertaling, en moderne vertalings. Soos altyd is my beleid dat die werklike feite ons kan help om ‘n ingeligte opinie te vorm, en nie uitgelewer te wees aan die propaganda of verdagmakery ter ophemeling van die een of die ander vertaling nie.
Die boek is tans nog net by myself beskikbaar. Kontak my gerus by 072 5670559, of per e – pos by bibledifferences@gmail.com

Kyk wat hierdie blog “Bybelverskille” jou bied, en hoe jy dit kan gebruik. Ek konsentreer op die NT maar hanteer ook enkele OT verskille soos Ps. 7:13. Ek fokus op die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling teenoor die 1983 Nuwe Vertaling met enkele verwysings na die “Bybel vir Almal”, die NLV en die verwagte “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”. Aflaaibare pdf’s van laasgenoemde is beskikbaar by: http://www.nuwekerkbybel.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55

Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

126 Vars inligting oor Nuwe Testament Manuskripte

Vir elkeen wat erns maak met die manuskripte van die Nuwe Testament en geïnteresseerd is in die basis waarop variasies van die Nuwe Testament rus, is die werk wat professor Dan Wallace en sy span tans in Griekeland doen, van ontsaglike waarde. Ek het sy jongste persvrystelling op my Engelse blog geplaas. Lees dit gerus hier.

Seën

Herman.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

125 Om ‘n Eed af te lê of nie. 1 Timotheus 2:7

125 “In Christus” uitgelaat uit 1 Timotheus 2:7.

In 1 Timotheus 2:5 – 7 het ons met ‘n uiters belangrike saak te doen.

Om die woorde “in Christus” by ‘n stelling te voeg, of weg te laat, is nie ‘n ligte saak nie. Die byroep van Christus het die direkte betekenis van om te sweer in Christus! Om ‘n eed af te lê was ‘n uiters belangrike saak. Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | Leave a comment

124 “Die Vader van onse Here Jesus Christus.” Efesiers 3:14

In die moderne vertalings word die woorde in donker gedruk, uitgelaat. Wat sou die rede hiervoor wees?

(AOV) “Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,”

Eksterne kriteria.

Heel eerste kyk ons na die manuskripte tot ons beskikking om vas te stel wat moontlik die oorspronklike en wat die variasie sou wees. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | Leave a comment

123 “Kinders” of “werke” Matteus 11:19

In die vier Afrikaanse vertalings wat deur die Bybelgenootskap uitgegee word, kom vier verskillende variasies van Matteus 11:19 voor!

1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling: “Die Seun van die mens het gekom – hy eet en Hy drink en hulle sê: “dáár is ‘n mens wat ‘n vraat en ‘n wynsuiper is, ‘n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders.”

BDV: “Maar die wysheid word deur haar dade reg bewys.”

1983: “…Maar God tree met wysheid op en sy werke bevestig dit.

BVA: “Die dinge wat Ek en Johannes doen, wys dat ons van God kom. Mense wat in ons glo, weet regtig wat die wysheid van God is.”

Die NLV en die ASV stem tot ‘n redelike mate ooreen met die BDV. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | Leave a comment

122 In Moderne Vertalings ontbreek “in Christus” uit Galasiërs 3:17.

Het Paulus neergeskryf dat God die verbond met Abrahan net bekragtig het, of het Hy dit juis “in Christus” bekragtig? Dit is die vraag wat op die spel is wanneer daar twee variasies in die manuskripte voorkom.
Die een stel manuskripte (met twee weergawes) stem ooreen met die weergawe wat ons in die 1933/53 Vertaling vind, dat God die verbond met Abraham “in Christus” bekragtig het. Die ander stel manuskripte sê net dat God die verbond bekragtig het, maar laat “in Christus” uit. Albei kan tog nie reg wees nie! Continue reading

Posted in Evaluering: maatstawwe, Konteks, Oorspronklike Outografie, United Bible Societies Teks | 2 Comments

121 “Jesus’ Wife” – Fragment toe werklik ‘n Vervalsing

Jesus’ wife fragment ‘n vervalsing.

In hierdie publikasie van Prof. Larry Hurtado gee hy die bewyse dat hierdie fragment wat die afgelope jare soveel opslae gemaak het, ‘n vervalsing is. Met soveel ernstige werklik toegewyde Christen geleerdes en Bybelkennesrs wat elke moontlike stukkie manuskrip of fragment tot in die fynste bestudeer, kan ons met vertroue die meer as 5,600 Griekse manuskripte en meer as 18,000 manuskripte van antieke vertalings wat wel hul intensiewe bestudering deurstaan het, vertrou. Daarom moet ons ‘n bewys uit die verlede met erns bestudeer, en nie net vassteek by die enkeles wat tot Desiderius Erasmus se beskikking was toe hy inderhaas sy eerste gedrukte Griekse teks in 1516 uitgegee het. Daaruit het die Textus Receptus ontstaan wat gebruik is om ons 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling daar te stel. Continue reading

Posted in Apokriewe, Betroubaarheid van Teks, Eerste Gedrukte Griekse NT | 1 Comment

120 Aanhaling uit Psalm 24 uitgelaat?

Dit is altyd vir my aangenaam wanneer skrywers van die Nuwe Testament uit die Ou Testament aanhaal in hulle geskrifte. Daarom neem ek dit ernstig op wanneer ons moderne vertalings ‘n aanhaling wat in die ou vertaling voorkom, uitlaat.
Een so ‘n geval is die uitlaat van ‘n kosbare aanhaling uit Psalm 24:1 wat uit 1Korintiërs 10:28 weggelaat word uit moderne vertalings. Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Dittografie, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | Leave a comment

119 Verweer van ‘n manuskrip kan lei tot ‘n variasie.

Kon ‘n verweerde manuskrip ‘n variasie veroorsaak? Dit is die vraag op die tafel in die ondersoek na 2 Tessalonisense 2:3.

Het Paulus die “antichris” soos ons hom uit Openbaring leer ken, beskryf as die “sondige”, of die “wettelose” mens! In ons gemoed en in die praktyk maak dit nie ‘n groot verskil nie. Daar is egter twee verskillende woorde ter speake. Is dit “anomias”, wetteloos, of “hamartias”, sondig? Deur na te vors hoe so ‘n verskil kon ontstaan het, kan ons die beginsels toets en in ander gevalle toepas. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria) | Leave a comment

118 Die gees van die Antichris

Jesus het in die vlees gekom; 1Johannes 4:3

Waarom sou dit so belangrik wees om te bely dat Jesus “in die vlees gekom het”?

1933/53 Vertaling: 1Johannes 4:2 – 3: “Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.”

Die weergawe soos in die 1933/53 Bybel word ondersteun deur 1 Unsiale manuskrip voor 500 n.C. en 5 ná 750 n.C. asook 17 minuskuls ná 850 n.C. en net 3 antieke vertalings, 2 uit Sirië en 1 Aramese vertaling.

Moderne vertalings het ‘n korter weergawe, soos die ASV: “Hierin ken julle die Gees van God: Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God, en elke gees wat Jesus nie bely nie, is nie uit God nie; en dít is die gees van die Antichris…” Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks, Verskille: Geheue | Leave a comment

117 Het Herodus of sy informante gesê dat Johannes uit die dood opgestaan het?

Markus 6:14: Herodus het gesê, of sommige het gesê; elegen of elegon.

‘n Interessante variasie het ontstaan deurdat die twee woorde “elegen”; hy het gesê, en “elegon”; hulle het gesê, byna dieselfde klink, en daarom maklik verwar kon word. Dit is ook moontlik dat die variasie kon ontstaan het deur ‘n leesfout waar die “e” vir ‘n “o” aangesien is, of omgekeerd.

Markus skryf in hoofstuk ses van die ontsteltenis wat Herodus ervaar het toe hy van die bediening van Jesus hoor. Kort vantevore het hy Johannes die Doper laat onthoof. Het Johannes uit die dood opgestaan? Sy gewete en die vrees vir die God wat Johannes verkondig het, moes hom baie ontstel het. Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Ontstaan van NT | Leave a comment