Welkom! Begin hier.

Ek is bly om my boek oor die agtergrond vir die ontstaan van die Nuwe Testamnet en die redes vir die verskille bekend te maak. Ek hanteer ook meer as 100 verskille tussen die 1933/53 – Vertaling, en moderne vertalings. Soos altyd is my beleid dat die werklike feite ons kan help om ‘n ingeligte opinie te vorm, en nie uitgelewer te wees aan die propaganda of verdagmakery ter ophemeling van die een of die ander vertaling nie.
Die boek is tans nog net by myself beskikbaar. Kontak my gerus by 072 5670559, of per e – pos by bibledifferences@gmail.com

Kyk wat hierdie blog “Bybelverskille” jou bied, en hoe jy dit kan gebruik. Ek konsentreer op die NT maar hanteer ook enkele OT verskille soos Ps. 7:13. Ek fokus op die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling teenoor die 1983 Nuwe Vertaling met enkele verwysings na die “Bybel vir Almal”, die NLV en die verwagte “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”. Aflaaibare pdf’s van laasgenoemde is beskikbaar by: http://www.nuwekerkbybel.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55

Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

131 Was Jesus aangestel oor die werke van God se hande? Hebreërs 2:7

In Hebreërs twee vers sewe vind ons ‘n variasie waar sommige manuskripte (handgeskrewe afskrifte) die sinsnede: “…en hom oor die werke van u hande aangestel” bevat en ander nie. Waar sou hierdie sinsnede vandaan kom, en was dit deel van die oorspronklike outografie van Hebreërs?
1933: “U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.
Die ander Afrikaanse vertalings stem ooreen met Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling: “U het Hom vir ‘n kort rukkie minder as engele gemaak; en Hom met heerlikheid en eer gekroon.” Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria) | Leave a comment

130 Die Poliglot van Ximines (1522)

In ‘n vorige plasing het ek verwys na die Poliglot van kardinaal Ximines van Spanje. Dit is die eerste Bybel wat gedruk is met die verskillende tale langs mekaar op een bladsy.

Hierdie plasing is ‘n aanpassing van Dan Graves se artikel in “This week in Christian History”. Continue reading

Posted in Eerste Gedrukte Griekse NT | Leave a comment

129 Soos Christus julle, of ons aanvaar het. Romeine 15:7

In baie plekke in die Bybel word twee of meer groepe mense teenoor mekaar genoem. Afhangend van met watter groep ons onsself identifiseer, kan ons maklik ‘n belangrike saak in daardie Skrif mislyk. Sien ons onsself as deel van die oorspronklike stam van Israel, of as deel van die gelowiges wat uit die heidenwêreld gered is? In Romeine vyftien vers sewe het ons ‘n geval waar die posisie wat ons inneem, ons vir so ‘n saak kan verblind. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Betroubaarheid van Teks, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Verskille: Geheue, Verskille: Gehoor | Leave a comment

128 Bronteks

128 Bronteks.

Hieronder volg ‘n uittreksel van my boek oor die redes vir die verskille tussen ouer vertalings van die Bybel soos die “King James Version” en die 1933/53 “Die Bybel”, teenoor moderne vertalings soos die 1983 “Die Bybel, Nuwe Vertaling” asook “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling” en talle ander moderne onafhanklike vertalings.

Ek haal aan:

Aanvanklik is afskrifte van die oorspronklike outografieë van die verskillende briewe en die ander boeke van die Nuwe Testament deur individuë of professionele kopieerders gemaak. Hierdie afskrifte is soms op papirus of op perkament gemaak. Ons noem alle handgeskrewe afskrifte manuskripte om hulle te onderskei van gedrukte weergawes wat natuurlik eeue later eers ontstaan het.

Oor die wêreld versprei, in kloosters, biblioteke en museums, en selfs in privaat besit is daar meer as 5800 manuskripte van die Nuwe Testament. Sommige van hulle is net ‘n fragment van ‘n enkele bladsy wat letterlik net ‘n deeltjie van ‘n vers uit die Bybel bevat. Ander is meer volledig en bevat soms ‘n bybelboek of twee, of die vier evangelies, of die briewe van Paulus, en so meer. Ander bevat die hele Nuwe Testament, met of sonder sommige apokriewe boeke, en dan is daar manuskripte wat die volledige Ou en Nuwe Tesatamente, ook met of sonder sekere apokriewe boeke bevat. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Erasmus, Kerkvaders, Oorspronklike Outografie, Textus Receptus, United Bible Societies Teks | 2 Comments

127 Hoe om twyfelendes te hanteer. Judas vs. 22 – 23.

In Judas verse 22 tot 23 het ons met ‘n interessante situasie te doen waarop geen klinkklare antwoord moontlik is nie. En wanneer ons dit in die Bybels lees, sien ons nie noodwendig die implikasies van die verskillende vertalings raak nie.

Lees ons die 1933 – Vertaling, kom drie interpretasie moontlikhede onmiddelik na vore:

1.) Moet jy jou eie keuse uitoefen deur aan sommige twyfelendes barmhartigheid te bewys, maar ander uit die vuur te ruk? 2.) Moet jy vrees gebruik om hulle uit die vuur te ruk, of moet jy self vrees, bedoelende versigtig wees? 3.) Moet jy hulle klere haat, of moet die klere figuurlik verstaan word as simbool van hul sondige lewenswandel? Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments

126 Vars inligting oor Nuwe Testament Manuskripte

Vir elkeen wat erns maak met die manuskripte van die Nuwe Testament en geïnteresseerd is in die basis waarop variasies van die Nuwe Testament rus, is die werk wat professor Dan Wallace en sy span tans in Griekeland doen, van ontsaglike waarde. Ek het sy jongste persvrystelling op my Engelse blog geplaas. Lees dit gerus hier.

Seën

Herman.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

125 Om ‘n Eed af te lê of nie. 1 Timotheus 2:7

125 “In Christus” uitgelaat uit 1 Timotheus 2:7.

In 1 Timotheus 2:5 – 7 het ons met ‘n uiters belangrike saak te doen.

Om die woorde “in Christus” by ‘n stelling te voeg, of weg te laat, is nie ‘n ligte saak nie. Die byroep van Christus het die direkte betekenis van om te sweer in Christus! Om ‘n eed af te lê was ‘n uiters belangrike saak. Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | 2 Comments

124 “Die Vader van onse Here Jesus Christus.” Efesiers 3:14

In die moderne vertalings word die woorde in donker gedruk, uitgelaat. Wat sou die rede hiervoor wees?

(AOV) “Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,”

Eksterne kriteria.

Heel eerste kyk ons na die manuskripte tot ons beskikking om vas te stel wat moontlik die oorspronklike en wat die variasie sou wees. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | Leave a comment

123 “Kinders” of “werke” Matteus 11:19

In die vier Afrikaanse vertalings wat deur die Bybelgenootskap uitgegee word, kom vier verskillende variasies van Matteus 11:19 voor!

1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling: “Die Seun van die mens het gekom – hy eet en Hy drink en hulle sê: “dáár is ‘n mens wat ‘n vraat en ‘n wynsuiper is, ‘n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders.”

BDV: “Maar die wysheid word deur haar dade reg bewys.”

1983: “…Maar God tree met wysheid op en sy werke bevestig dit.

BVA: “Die dinge wat Ek en Johannes doen, wys dat ons van God kom. Mense wat in ons glo, weet regtig wat die wysheid van God is.”

Die NLV en die ASV stem tot ‘n redelike mate ooreen met die BDV. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | Leave a comment

122 In Moderne Vertalings ontbreek “in Christus” uit Galasiërs 3:17.

Het Paulus neergeskryf dat God die verbond met Abrahan net bekragtig het, of het Hy dit juis “in Christus” bekragtig? Dit is die vraag wat op die spel is wanneer daar twee variasies in die manuskripte voorkom.
Die een stel manuskripte (met twee weergawes) stem ooreen met die weergawe wat ons in die 1933/53 Vertaling vind, dat God die verbond met Abraham “in Christus” bekragtig het. Die ander stel manuskripte sê net dat God die verbond bekragtig het, maar laat “in Christus” uit. Albei kan tog nie reg wees nie! Continue reading

Posted in Evaluering: maatstawwe, Konteks, Oorspronklike Outografie, United Bible Societies Teks | 2 Comments