Welkom! Begin hier.

Ek is bly om my boek oor die agtergrond vir die ontstaan van die Nuwe Testamnet en die redes vir die verskille bekend te maak. Ek hanteer ook meer as 100 verskille tussen die 1933/53 – Vertaling, en moderne vertalings. Soos altyd is my beleid dat die werklike feite ons kan help om ‘n ingeligte opinie te vorm, en nie uitgelewer te wees aan die propaganda of verdagmakery ter ophemeling van die een of die ander vertaling nie.
Die boek is tans nog net by myself beskikbaar. Kontak my gerus by 072 5670559, of per e – pos by bibledifferences@gmail.com

Kyk wat hierdie blog “Bybelverskille” jou bied, en hoe jy dit kan gebruik. Ek konsentreer op die NT maar hanteer ook enkele OT verskille soos Ps. 7:13. Ek fokus op die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling teenoor die 1983 Nuwe Vertaling met enkele verwysings na die “Bybel vir Almal”, die NLV en die verwagte “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”. Aflaaibare pdf’s van laasgenoemde is beskikbaar by: http://www.nuwekerkbybel.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55

Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

122 In Moderne Vertalings ontbreek “in Christus” uit Galasiërs 3:17.

Het Paulus neergeskryf dat God die verbond met Abrahan net bekragtig het, of het Hy dit juis “in Christus” bekragtig? Dit is die vraag wat op die spel is wanneer daar twee variasies in die manuskripte voorkom.
Die een stel manuskripte (met twee weergawes) stem ooreen met die weergawe wat ons in die 1933/53 Vertaling vind, dat God die verbond met Abraham “in Christus” bekragtig het. Die ander stel manuskripte sê net dat God die verbond bekragtig het, maar laat “in Christus” uit. Albei kan tog nie reg wees nie! Continue reading

Posted in Evaluering: maatstawwe, Konteks, Oorspronklike Outografie, United Bible Societies Teks | 2 Comments

121 “Jesus’ Wife” – Fragment toe werklik ‘n Vervalsing

Jesus’ wife fragment ‘n vervalsing.

In hierdie publikasie van Prof. Larry Hurtado gee hy die bewyse dat hierdie fragment wat die afgelope jare soveel opslae gemaak het, ‘n vervalsing is. Met soveel ernstige werklik toegewyde Christen geleerdes en Bybelkennesrs wat elke moontlike stukkie manuskrip of fragment tot in die fynste bestudeer, kan ons met vertroue die meer as 5,600 Griekse manuskripte en meer as 18,000 manuskripte van antieke vertalings wat wel hul intensiewe bestudering deurstaan het, vertrou. Daarom moet ons ‘n bewys uit die verlede met erns bestudeer, en nie net vassteek by die enkeles wat tot Desiderius Erasmus se beskikking was toe hy inderhaas sy eerste gedrukte Griekse teks in 1516 uitgegee het. Daaruit het die Textus Receptus ontstaan wat gebruik is om ons 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling daar te stel. Continue reading

Posted in Apokriewe, Betroubaarheid van Teks, Eerste Gedrukte Griekse NT | 1 Comment

120 Aanhaling uit Psalm 24 uitgelaat?

Dit is altyd vir my aangenaam wanneer skrywers van die Nuwe Testament uit die Ou Testament aanhaal in hulle geskrifte. Daarom neem ek dit ernstig op wanneer ons moderne vertalings ‘n aanhaling wat in die ou vertaling voorkom, uitlaat.
Een so ‘n geval is die uitlaat van ‘n kosbare aanhaling uit Psalm 24:1 wat uit 1Korintiërs 10:28 weggelaat word uit moderne vertalings. Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Dittografie, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | Leave a comment

119 Verweer van ‘n manuskrip kan lei tot ‘n variasie.

Kon ‘n verweerde manuskrip ‘n variasie veroorsaak? Dit is die vraag op die tafel in die ondersoek na 2 Tessalonisense 2:3.

Het Paulus die “antichris” soos ons hom uit Openbaring leer ken, beskryf as die “sondige”, of die “wettelose” mens! In ons gemoed en in die praktyk maak dit nie ‘n groot verskil nie. Daar is egter twee verskillende woorde ter speake. Is dit “anomias”, wetteloos, of “hamartias”, sondig? Deur na te vors hoe so ‘n verskil kon ontstaan het, kan ons die beginsels toets en in ander gevalle toepas. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria) | Leave a comment

118 Die gees van die Antichris

Jesus het in die vlees gekom; 1Johannes 4:3

Waarom sou dit so belangrik wees om te bely dat Jesus “in die vlees gekom het”?

1933/53 Vertaling: 1Johannes 4:2 – 3: “Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.”

Die weergawe soos in die 1933/53 Bybel word ondersteun deur 1 Unsiale manuskrip voor 500 n.C. en 5 ná 750 n.C. asook 17 minuskuls ná 850 n.C. en net 3 antieke vertalings, 2 uit Sirië en 1 Aramese vertaling.

Moderne vertalings het ‘n korter weergawe, soos die ASV: “Hierin ken julle die Gees van God: Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God, en elke gees wat Jesus nie bely nie, is nie uit God nie; en dít is die gees van die Antichris…” Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks, Verskille: Geheue | Leave a comment

117 Het Herodus of sy informante gesê dat Johannes uit die dood opgestaan het?

Markus 6:14: Herodus het gesê, of sommige het gesê; elegen of elegon.

‘n Interessante variasie het ontstaan deurdat die twee woorde “elegen”; hy het gesê, en “elegon”; hulle het gesê, byna dieselfde klink, en daarom maklik verwar kon word. Dit is ook moontlik dat die variasie kon ontstaan het deur ‘n leesfout waar die “e” vir ‘n “o” aangesien is, of omgekeerd.

Markus skryf in hoofstuk ses van die ontsteltenis wat Herodus ervaar het toe hy van die bediening van Jesus hoor. Kort vantevore het hy Johannes die Doper laat onthoof. Het Johannes uit die dood opgestaan? Sy gewete en die vrees vir die God wat Johannes verkondig het, moes hom baie ontstel het. Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Maatstawwe (Gegewens), Ontstaan van NT | Leave a comment

116 Openbaring 8:13 Was dit ’n “Engel” of ’n “arend” wat die aankondiging doen?

In Openbaring 8:13 het ons ‘n belangrike variasie wat ernstige ondersoek regverdig.

Was dit ‘n engel, of ‘n arend wat wat Johannes sien vlieg het en die aankondiging gemaak het dat die volgende drie basuine geblaas moet word?

AOV: “En ek het gesien en gehoor ‘n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met ‘n groot stem sê: ‘Wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die orige geluide van die basuin van die drie engele wat nog sal blaas!’Continue reading

Posted in Aleksandrynse Tekstipe, Konteks | Leave a comment

115 Gelaster en Verheerlik uit 1 Petrus verwyder?

115 Belaster 1Petrus 4:14

Die stelling: “Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy word verheerlik.” kom nie in moderne vertalings voor nie. Wat sou die rede wees?

OAV.: 1Petrus 4:14 As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

1983 – Vertaling, die Bybel vir Almal, die NLV en die ASV asook Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling: “As julle ter wille van Christus se Naam beledig word – geseënd is julle, omdat die Gees van heerlikheid, dit is die Gees van God, op julle rus.” Continue reading

Posted in Glos, Hantering van Verskille, Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), United Bible Societies Teks | Leave a comment

114 Het Jesus gesê dat Hy in die “dinge” of in die “huis” van sy Vader moes wees?

In Lukas 2:49 het ons ‘n baie interessante situasie. Die verskillende vertalings maak dit duidelik dat hier twee verskillende vertalingsmoontlikhede is. “Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie?” of: “het julle nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?” In hierdie geval is daar geen verskil in die Griekse brontekste wat gebruik word nie. Om die waarheid te sê, dit waarmee Jesus sê dat Hy Hom mee moes besighou, ontbreek totaal in die Grieks! Dit bestaan net doodeenvoudig nie.

Ons let eers op na die wyse waarop die verskillende vertalings dit hanteer het. Continue reading

Posted in Direkte Vertaling, Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | Leave a comment

113 “Volgens die orde van Melgisédek” uit Hebreërs 7:21 uitgelaat.

Waarom is “Volgens die orde van Melgisédek” uitgelaat?

In die ou Afrikaanse vertaling vind ons in Hebreërs sewe vers een en twintig ‘n belangrike aanduiding dat Jesus ‘n priester geword het “volgens die orde van Melgisédek”. Die meeste moderne vertalings laat egter hierdie aanduiding uit. Wat sou die rede daarvoor wees? In die 1933/53 – Vertaling lees ons: “…maar Hy met eedswering deur die Een wat aan Hom gesê het: Die Here het gesweer en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.” Continue reading

Posted in Eerste Gedrukte Griekse NT, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Harmoniëring, Interne Maatstawwe (Gegewens), Intrinsieke maatstawwe (kriteria), Konteks | Leave a comment