3. Parafrase

3. Parafrase.

Die derde tipe vertaling word ‘n parafrase genoem. Met die maak van ‘n parafrase is die verstaanbaarheid vir die vertaler van die hoogste belang. Dit lei soms tot uitgebreide tekste wat heelwat langer as die oorspronklike is, en verloor dikwels die “gevoel” van die oorspronklike teks. Waar daar in die brontaal die moontlikheid van ‘n dubbel betekenis bestaan, kies die vertalers self hulle eie interpretasie van wat die spesifieke skrif sou beteken. Hulle is ook vry om, ter wille van duidelikheid, hul eie uitbreiding en ekstra woorde in te voeg.

* Voordat Jesus die seun genees het wat ons in die eerste deel bespreek het, het die seun se pa aan Jesus vertel dat die dissipels nie genesing kon bring nie. Volgens die AOV antwoord Jesus: “O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra?” (Mat.17:17) Hoewel dit ‘n direkte vertaling van die Grieks is, wonder mens hoe ons dit moet verstaan. Het Jesus sy dissipels só aangespreek? Wou Hy hulle verwerp en van hulle af weggaan? Volgens Mk.9:19 lyk dit of Jesus hierdie woorde eerder teenoor die pa en sy seun, of moontlik ook teenoor die omstanders uitgespreek het. Dit bly moeilik om te verstaan wat Jesus eintlik bedoel het.

Die Boodskap, ‘n parafrase, vertaal Jesus se woorde as volg: “Julle ongelowiges! Hoeveel keer moet Ek dieselfde dinge oor en oor sê en doen voordat julle sal glo? Dit kan nie langer so aangaan nie! Kry julle lewe in orde. My geduld is nou besig om op te raak.”  Hier is dit duidelik dat die vertalers Jesus se woorde aansienlik uitbrei om te probeer om oor te dra wat hulle dink sy woorde eerder sou beteken. Die boodskap se weergawe lyk byna asof Jesus die vuiste wou inlê! Sou dít die bedoeling van hierdie woorde wees?

* In dieselfde verhaal vertel die vader dat die demoon sy seun wou doodmaak en het hom “in die vuur of in die water gegooi.” Slegs ‘n paar gloeiende kole kan ernstige brandwonde veroorsaak of selfs sy klere aan die brand steek. Maar om te verdrink, is baie water nodig. Mens kan die ontsteltenis goed begryp indien die kind hierdie stuiptrekkings langs die viswaters sou kry, of terwyl hulle ‘n rivier oorsteek op ‘n mankoliekige bruggie. Ter wille van verstaanbaarheid verander “The Message” die water in ‘n rivier. (Mk9:22)

Die Boodskap, The Message en tot ‘n sekere mate ook die Good News Bible verteenwoordig hierdie tipe vertalings.

Seën

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Parafrase. Bookmark the permalink.

3 Responses to 3. Parafrase

  1. Pingback: 39. Gebed en vas? Markus 9:29 | Bybelverskille

  2. Pingback: 31 Einde van die “Ons Vader-gebed” | Bybelverskille

  3. Pingback: 28. Uitdagings in Vertaaltegniek | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s