4. Vooropgestelde Doel

4. Vertalings met ‘n vooropgestelde doel. Heelwat vertalings kom tans op die mark om ‘n spesifieke behoefte te vervul. Voorbeelde is vertalings in eenvoudige, ongekompliseerde taal, spesifiek gerig op jong lesers of tweede taal lesers of studiebybels. Voorbeelde hiervan in Engels is die “Contemporary English Version” (CEV) en “Analytical-Literal Translation” (ALT).

* Die Bybelgenootskap van Suid Afrika het die eerste vertaling in die wêreld gepubliseer wat spesifiek op die dowe gemeenskap gerig is, en nogal in Afrikaans! Hierdie uitstekende vertaling is beskikbaar as “die Bybel vir almal”, en is werklik ‘n Bybel vir almal; jong lesers, tweede taal lesers of vir wie ookal ‘n duidelik verstaanbare Bybel in Afrikaans verlang. Bybelvertalings met ‘n vooropgestelde doel het groot waarde, mits die vertalers getrou aan die teks bly.

* Die Bible in Basic English (BBE) is in eenvoudige Engels met ‘n verkleinde woordeskat vertaal om mense wat nie Engels as eerste taal gebruik nie, te akkommodeer. Dit word met groot vrug deur sendelinge gebruik.

* ‘n Ander voorbeeld van hierdie tipe vertaling is die “Amplified Version”. Dit plaas verskeie moontlike vertalings of sinonieme van ‘n woord tussen hakies en stel so die leser instaat om sy eie vertaling te kies. Die gevaar bestaan dat die leser sonder die nodige objektiwiteit die teks kan manipuleer om aan sy persoonlike verwagtings te voldoen. Dit kan daartoe lei dat sy “vertaling” dan buikspreek presies wat hy graag wil hoor, sonder dat die woord hòm aanspreek. Soms ontstaan ook unieke onskerhede in hierdie vertaling: In Jesus se gebed in Joh.17:1 staan daar in die Grieks net èèn werkwoord, nl: ”verheerlik”. Die Amplified gee dit egter weer met 4 werkwoorde wat op die oog af na opvolgende aksies lyk: “Glorify and exalt and honor and magnify Your Son, so that Your Son may glorify and extol and honor and magnify You.”

Die Bybel vir Almal, die AMP, CEV, ALT en BBE is almal vertalings in hierdie kategorie.

Seën

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to 4. Vooropgestelde Doel

  1. Pingback: 15. Foutiewe sien, 2: Haplografie en Dittografie. | Bybelverskille

  2. Pingback: 23.2 Siseriaanse Tekstipe | Bybelverskille

  3. Pingback: 18. Geografiese en Harmonierings Veranderings | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s