5. Vertalings; Spesifieke Groepe

5. Vertalings vir spesifieke groepe.

Onder hierdie tipe vertaling verstaan ons ‘n vertaling waar die leerstellinge of die uitgangspunt van ‘n spesifieke groep vir wie die Bybel vertaal word, voorop staan. Met hierdie tipe vertaling is dit nie van soveel belang om te probeer vasstel wat die grootste moontlikheid van die oorspronklike bewoording is nie. Van groter belang is dat die vertaling sal sê wat die groep of denominasie glo.

Sommige groepe, denominasies of gemeenskappe maak daarom juis hul eie vertalings. Dan het hulle die geleentheid om met die keuse van woorde, manipulasie van die teks, of selfs die weglating of invoeging van woorde, hul eie behoeftes en/of leerstellinge te regverdig. Die Jehowa Getuies en die Mormone gebruik hul eie aangepaste Bybels. Ek het ook verneem van ‘n Bybel wat vertaal word spesifiek om die behoeftes van die homoseksuele gemeenskap te akkommodeer.

Die vraag is of ons die Bybel moet aanpas om ons interpretasie te korrek te bewys, of moet ons ons interpretasie aanpas om binne die riglyne van die Bybel hanteer te kan word. Neem die kwessie van slawe wat so dikwels in die Bybel hanteer word, en selfs in die Nuwe Testament nie afgewys of veroordeel word nie. In 1Kor.7:21 lees ons dat Paulus die raad gee dat iemand wat die Here aangeneem het terwyl hy ‘n slaaf is, hom nie daaroor moet kwel nie. Hy kan wel gebruik maak van die geleentheid om vry te kom. Vandag wys ons slawerny geheel en al af. Moet ons die Bybel aanpas om by ons huidige kulturele oortuigings aan te pas, of moet ons die voorskrifte oor slawerny van toepassing maak op mense wat in diens van andere is? Hier sou veral ons kombuishulp of tuinier van belang wees. Dink ook aan die belangrike vraag oor die vrou in ampte van die Kerk, veral die vrou as predikant. Moet ons die Bybel aanpas sodat ons nie meer hoef te lees dat die vrou in die gemeente moet stilbly en haar man tuis moet vra indien sy iets nie sou verstaan nie? (1Tim2:11-15) Of moet ons die beginsels wat deur die uitspraak daargestel word, probeer vasstel en dit dan binne ons huidige kulturele samelewing interpreteer en toepas? Dit is veral ‘n uitdaging vir die vrou wat geroepe is om predikant te wees terwyl sy met ‘n man getroud is wat ‘n sekulêre beroep beklee. Hierdie verse word later meer volledig hanteer.

Vertalings wat deur die verskillende Bybelgenootskappe gemaak is, is tot ‘n groot mate vry van manipulasie van die teks. Die meeste groot denominasies word in die besture van die Bybelgenootskappe verteenwoordig, of het ‘n sê in die finale produk voor dit gepubliseer word. Die Bybelgenootskappe gebruik spesialiste van die oorspronklike tale met ‘n uitgebreide kennis van die kulturele, historiese en geografiese agtergrond van die Bybelse tye. Verder maak hulle altyd van ‘n span vertalers gebruik wat gesamentlik met die teks asook die beste vertalingsmoontlikhede worstel. Dit verseker dat hul vertalings tot ‘n groot mate vry is van individualistiese interpretasies of voorkeure. Hulle probeer so objektief en taalkundig korrek as moontlik wees.

Ek vertrou dat hierdie kort bespreking van die verskillende tipes vertalings vir jou van waarde was. Lewer gerus kommentaar of vra enige vrae wat dit in jou gemoed kon laat ontstaan.

Dit gaan om die eer van God!

Seën

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to 5. Vertalings; Spesifieke Groepe

 1. Hans Matthysen says:

  Hedendaagse Bybelvertalings is dogmatiese vertalings wat ook maar die spoor byster het, soos die van die Jahowa Getuies en Mormone.

  • Hans, Baie dankie vir jou kommentaar! Dit is juis waaroor hierdie blog gaan. Ons gaan na die verskillende vertalings kyk en die redes vir die verskille. Onder ‘n “dogmatiese vertaling” verstaan ek ‘n vertaling waar die waarheid van die geskrewe woord van God “aangepas” is om by die bepaalde siening van ‘n kerk- of geloofsgemeenskap in te pas. Ek sal dit waardeer indien jy enige sodanige gevalle kan aandui sodat ons dit grondig kan ondersoek en die feite op die tafel kan sit.
   Dit help my en jou en ander lesers van hierdie blog om insig in die woord van God te kry.
   Dit gaan om die eer van God!
   Seën
   Herman.

 2. Pingback: 28. Uitdagings in Vertaaltegniek | Bybelverskille

 3. Pingback: 19 Harmoniëring met OT en binne Evangelies | Bybelverskille

 4. Pingback: 21.2 Leerstellige Oorwegings | Bybelverskille

 5. Pingback: 14. Oorsake vir Verskille. | Bybelverskille

 6. Pingback: 36 Beskrywing van die hel afgewater?. | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s