6. Hoe verstaanbaar is die vertaling regtig?

Verstaanbaarheid van vertalings.

Hoewel groot sorg aan die dag gelê word om die vertaling so verstaanbaar moontlik te maak, verander elke dinamiese taal voortdurend. Vergelyk by voorbeeld die King James van 1611 en die New King James van 1982. Kyk na die bekende John 3:36: ‘He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth in him’ (1611). ‘He who believes in the Son has everlasting life; and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him’ (1982).

Soms gebeur dit ook dat bewoording insluip wat later moeilik of gladnie verstaan kan word nie. Ek haal ‘n enkele voorbeeld uit die AOV aan.

In 2Petrus2 lees ek die volgende: “Hulle ag die weelderigheid oordag ‘n genot; hulle is skandvlekke en smette, weelderig in hul bedrieërye as hulle met julle saamsmul; met oë vol van owerspel, wat nie ophou om te sondig nie; hulle verlok onvaste siele, hulle het ‘n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking.” (2Pet.2:13-14)

Dit lyk of Petrus hier ontsteld is oor mense wat graag bedags hul weelde ten toon stel. Verder begin dit al meer lyk of hierdie mense met bedrieërye besig is op ‘n dinee.

In geheel beskou kan ek sê dat ons hier met erge sondaars te doen het, maar wat hul eintlike sondes is, en hoe hulle by die gelowiges betrokke is, bly vir my ‘n raaisel. Ons verwys ook nie meer na mense as “siele” nie.

(‘n Eenvoudige manier om die verstaanbaarheid van ‘n sin of sinsnede te toets, is om dit in ‘n bekende taal te vertaal. Probeer gerus om hierdie aanhaling in Engels te vertaal sonder om ‘n Engelse Bybel nader te trek. Hiermee wil ons die verstaanbaarheid van die Afrikaans toets, nie die betekenis van die Grieks nie.)

Die Nuwe Afrikaanse Vertaling maak hierdie verse meer verstaanbaar:

”Hulle verlustig hulle daarin om helder oordag swelgpartye te hou. Wanneer hulle saam met julle eet, is hulle ‘n smet en ‘n skande omdat hulle hulle aan uitspattighede te buite gaan. Hulle oë is die ene wellus, en aan sonde kry hulle net nie genoeg nie. Hulle verlei onstandvastige mense en is bedrewe geldwolwe, die vervloektes!”

Die 1933- vertaling van hierdie verse wys waarom dit nodig is om die Bybel weer nuut te vertaal. Gods woord behoort verstaanbaar vir enige mens te wees, sonder dat dit nodig is om die een of ander verklaarder by te roep.

Die 1933 vertaling is taamlik letterlik en volg die meederheidsteks, ook bekend as die Textus Receptus, sonder om te ver van die Hollandse Statevertaling af te wyk. Die Statevertaling was tot voor 1933 die Bybel wat deur die Afrikaanse gemeenskap gebruik is.

Die 1983 vertaling is ‘n dinamiese vertaling wat die betekenis van die beste grondteks probeer oordra het, al is dit ten koste van die vorm.

Op versoek van Kerke en individue uit die Afrikaanse gemeenskap is die Bybelgenootskap van Suid-Afrika tans besig om ‘n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling voor te berei en te publiseer. Dit is bedoel vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en privaatgebruik. Die bedoeling is dat die beplande vertaling so na moontlik aan die bronteks sal hou en dat dit ook in ‘n keurige, stilisties goed versorgde en helder Afrikaans sal wees.

Ons sien uit na hierdie nuwe Afrikaanse vertaling. Mag dit ons verhouding met die Here versterk.

Wees geseënd!

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Dinamies Ekwivalente Vertaling, Direkte Vertaling. Bookmark the permalink.

8 Responses to 6. Hoe verstaanbaar is die vertaling regtig?

  1. Pingback: 34 Jesaja 9:5; Die Ster van Betlehem | Bybelverskille

  2. Pingback: 29 Unieke Vertalings Uitdagings | Bybelverskille

  3. Pingback: 20 Doelbewuste Veranderings 3. | Bybelverskille

  4. Pingback: 45. Die Eerste Beginsels van die Wêreld. | Bybelverskille

  5. Pingback: 45. Die Eerste Beginsels van die Wêreld | Bybelverskille

  6. Pingback: Welkom! Begin hier. | Bybelverskille

  7. Pingback: 53. Taalontwikkeling | Bybelverskille

  8. Pingback: Hy;dit | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s