7. Die ontstaan van die Nuwe Testament; Inspirasie deur die Heilige Gees.

Die ontstaan van die Nuwe Testament.

Die Nuwe Testament het ‘n baie besondere ontstaansgeskiedenis. Alleenlik in Openbaring vind ons ‘n opdrag van God om iets in die Nuwe Testament neer te skryf. Nêrens elders is daar enige aanduiding van die direkte opdrag van God om iets neer te skryf nie. Nogtans aanvaar ons die Nuwe Testament op glyke voet met die Ou Testament waar daar talle opdragte van God is om dit neer te skryf as woord van God.

Inspirasie deur die Heilige Gees.

Ons twyfel geensins daaraan dat die skrywers van die Nuwe Testament deur die Heilige Gees geïnspireer is nie.  Die vraag is hoe ons dit moet verstaan.

Volgens Joh.14:26 kom die Heilige Gees die apostels alles leer en herinner aan Jesus se woorde en in Joh.16:13 dat Hy hulle in die volle waarheid sal lei. In Lk.24:45 open Jesus die verstand van die dissipels om die skrif te verstaan. Paulus skryf in 2 Tim 2:7 dat dit die Seun van God is wat ons verstand gegee het om die ware God te ken. So het die Heilige Gees aan die skrywers van die Nuwe Testament die insig gegee om die Ou Testament te verduidelik en toe te pas in die lig van Christus se dood en opstanding. Wanneer Paulus raad gee oor die huwelik, sluit hy dit af met die opmerking in 1 Kor 7:40 “…en ek meen dat ek ook die Gees van God het.”

Oor die betrokkenheid van die Heilige Gees in die lewe en werk van die apostels, is daar weinig twyfel. Kom ons egter by skryf van die Nuwe Testament self, bestaan daar twee standpunte. Dit het ‘n groot invloed op ons siening van die hantering van verskille in die Griekse brontekste.

Die een siening is dat die Heilige Gees woord vir woord gedikteer het, die meganiese inspirasieleer.

Dit sou beteken dat die skrywers van die Nuwe Testament self geen aandeel in die bewoording van die tekste hê nie. Dit sou ook beteken dat letterlik elke woord van die Heilige Gees afkomstig moes wees. Verder sou dit daarop neerkom dat die Bybelskrywers gereduseer word tot willose skryfmasjiene. ‘n Woord-vir-woord inspirasie-benadering slaag nie daarin om die uniekheid van elke skrywer se werk te verklaar nie. Die uiteinde van hierdie benadering sou beteken dat ons elke woord van die oorspronklike geskrif (outografie) moet vasstel.

Die ander benadering is die organiese inspirasieleer. Hiervolgens het die Heilige Gees van binne in die skrywers se eie gees, gemoed en verstand gewerk, en hulle só geïnspireer om neer te skryf wat God wil hê ons moet lees. Dit verklaar waarom die skrywers se eie taalvoorkeure, eie gawes, talente en skryfstyl in hul geskrifte duidelik sigbaar is. Hoe ookal, ons aanvaar die Nuwe Testament sonder enige twyfel as woord van God, gelyk in gesag met die Ou Testament.

Kenners van die Bybelgeskrifte wys vir ons daarop dat die verskillende manuskripte tot ons beskikking, soms verskil. Ons sien hierdie verskille ook in die verskillende uitgawes van die Bybel in Afrikaans. Dit kan ons aan die egtheid van die Bybel laat twyfel. En tog is daar geen antieke geskrif wat deur meer of beter bewyse gestaaf word, as juis die Nuwe Testament nie. Wanneer ons eerlik en objektief na die ontstaan van die Nuwe Testament kyk, vind ons logiese antwoorde wat die meeste van ons twyfel en kommer beantwoord. As ons al die aspekte in ag neem, kan ons makliker verstaan hoekom daar verskille ontstaan het. Dit help ons om die verskille te evalueer. Só kan ons met feitlik totale sekerheid, elke woord van die oorspronklike geskrif bepaal.

In ons uitdaging om die oorspronklike teks so getrou moontlik te herkonstrueer, moet ons met ‘n oop gemoed alle moontlikhede ondersoek. Daarby moet ons ook die werklikheid van hoe die eerste lesers en kopieerders die geskrifte van die Nuwe Testament gesien het, in ag neem. Die rol van die Heilige Gees as Inspirator moet ook in ag geneem word.
Wat ‘n heerlike voorreg om in die 21ste eeu te lewe en al die moderne middele tot ons beskikking te kan hê!

Wees geseënd

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Inspirasie deur Heilige Gees, Ontstaan van NT. Bookmark the permalink.

16 Responses to 7. Die ontstaan van die Nuwe Testament; Inspirasie deur die Heilige Gees.

 1. Pingback: 35 Apokriewe | Bybelverskille

 2. Pingback: 24. Griekse Manuskripte | Bybelverskille

 3. Pingback: 22 Die Eerste Gedrukte Griekse NT. | Bybelverskille

 4. Pingback: 10. Duplisering van Manuskripte. | Bybelverskille

 5. Pingback: 6. Hoe verstaanbaar is die vertaling regtig? | Bybelverskille

 6. Pingback: 23.1 Aleksandrynse Tekstipe | Bybelverskille

 7. Pingback: 23.2 Siseriaanse Tekstipe | Bybelverskille

 8. Pingback: 23.4 Bisantynse Tekstipe | Bybelverskille

 9. Pingback: 23. Tekstipes. | Bybelverskille

 10. Pingback: 16. Foute in die geheue. | Bybelverskille

 11. Pingback: 43. Die Einde van Romeine | Bybelverskille

 12. Pingback: 48. Harte besprinkel, Heb.10:22 | Bybelverskille

 13. Pingback: 32 Jesus vermaan die Fariseërs. | Bybelverskille

 14. Pingback: 54. Die vrou in Owerspel betrap. (Joh.7:53-8:11) | Bybelverskille

 15. Pingback: 77 loot | Bybelverskille

 16. Pingback: Hy;dit | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s