11. Minuskul Manuskripte.

Minuskel Manuskripte

Aan die begin van die negende eeu is ‘n lopende skrif, vergelykbaar met ons klein letters ontwikkel. Dit word minuskules genoem. Weereens moet ons daarop let dat geen kombinasie van hoofletters en kleinletters ooit in die Griekse manuskripte gebruik is nie. ‘n Manuskrip is volledig met unsiale letters geskryf, of volledig met minuskules. Daar was geen aanduiding van hoofletters vir eie name of ‘n hoofletter om na God as “Hy” of “Hom” te verwys nie. Feitlik al die manuskripte wat sedert daardie tyd gemaak is, is in minuskules geskryf.

Vanweë hul laat ontstaanstyd, bevat feitlik die hele korpus van minuskels die meeste van die veranderinge, byvoegings of weglatings wat deur die eeue se oorskryf ontstaan het. Daarom word oor die algemeen minder waarde aan hul variasies geheg, veral wanneer dit ooglopend verklaar kan word. Soms is daar ook duidelike aanduidings dat hierdie geskrifte van dieselfde bronteks afgeskryf is. Dan het so ‘n groep manuskripte nie elkeen afsonderlike waarde nie, maar as groep of familie ‘n gesamentlike waarde. Mens kan verstaan dat tien afskrifte van dieselfde bron-dokument eintlik net daardie betrokke dokument weergee. Daarom het hulle nie meer waarde as bv. drie afsonderlike afskrifte wat van drie verskillende bron-dokumente gemaak is nie.

Gedurende die laat middeleeue is papier wat van katoen, vlas of hemp gemaak is, vanaf Sjina bekendgestel as algemene skryfmateriaal. Dit is ook vir die maak van kopieë van die Bybel gebruik.

‘n Verdere bron van Griekse manuskripte word voorleesbundels (Lectionaries) genoem. Die Kerk het ‘n leesprogram geïmplementeer wat aandui watter skrifgedeeltes gedurende die jaar in die eredienste voorgelees moes word. Omdat manuskripte so duur was, en elke gemeente nie altyd oor ‘n volledige bundel NT dokumente beskik het nie, is ‘n bundel saamgestel met dié gedeeltes wat daardie jaar gelees moes word. Dikwels verteenwoordig hierdie voorleesbundels ‘n teks baie ouer as die tyd wanneer hulle gekopieer is.

Hiermee ‘n tabel met die verspreiding van Griekse manuskripte deur die eeue:

Verspreiding van Griekse manuskripte deur die eeue

Nuwe Testament manuskripte

Voorleesbundels

Eeu

Papiri

Unsiale

Minuskels

Unsiale

Minuskels
2de

2

3de

33

3

4de

22

16

1

5de

10

44

1

6de

11

61

3

7de

13

33

5

8ste

5

33

22

9de

57

13

118

5

10de

18

128

108

39

11de

4

437

18

231

12de

588

6

499

13de

573

4

411

14de

539

325

15de

249

173

16de

140

196

Totale

96

269

2667

286

1879

Geen ander geskrif ter wêreld het so ‘n uitgebreide bron van antieke afskrifte tot hul beskikking om deur objektiewe navorsing die oorspronklike outografie te kan herkonstrueer nie.

Met die moderne tegnologie tot ons beskikking kan ons elke manuskrip bestudeer en van elke variasie kennis neem. Die Griekse teks wat deur die Verenigde Bybelgenootskappe uitgegee word, plaas elke variasie onder aan die bladsy. Nou kan vertalers dit bestudeer en oorweeg voordat hulle ‘n keuse maak. Ons is daarom nie meer uitgelewer aan die subjektiewe keuse van een of ander middeleeuse monnik nie. Ons sal later die werklike feite van belangrike verskille objektief beskikbaar stel. Ons wil tog die woorde wat God vir ons laat neerskryf het, lees, en nie iemand se variasie daarop nie!

Ek vertrou dat elke leser van hierdie blog waarde sal hê aan die geleentheid om self te weet, en nie uitgelewer te wees aan my eie, of enigiemand anders se subjektiewe keuse nie!

Ek nooi my lesers om enige Skrifgedeeltes wat hul bekommer, deur te gee. Ek belowe om aan julle AL die feite beskikbaar te stel.
Dit gaan om die eer van God!
Mag jy geseënd wees!
Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Minuskule, Oorspronklike Outografie, Punktuasie, Voorleesbundels. Bookmark the permalink.

8 Responses to 11. Minuskul Manuskripte.

  1. Pingback: 37 Vergifnis. Markus 11:26 | Bybelverskille

  2. Pingback: 24. Griekse Manuskripte | Bybelverskille

  3. Pingback: 17. Gehoor- en beoordelingsfoute. | Bybelverskille

  4. Pingback: 5. Vertalings; Spesifieke Groepe | Bybelverskille

  5. Pingback: 23.3 Westerse Tekstipe | Bybelverskille

  6. Pingback: 20 Doelbewuste Veranderings 3. | Bybelverskille

  7. Pingback: 18. Geografiese en Harmonierings Veranderings | Bybelverskille

  8. Pingback: 77 loot | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s