18. Geografiese en Harmonierings Veranderings

Doelbewuste veranderings

In sommige gevalle is dit duidelik dat die teks doelbewus deur ‘n welmenende kopieerder verander is in ‘n poging om ‘n fout reg te stel, wat hy meen ‘n vorige kopieerder gemaak het. Dit gebeur ook wanneer die kopieerder van oordeel was dat die bestaande teks verkeerd verstaan kon word, of selfs die eer van God of Jesus sou kon aantas.

1. Veranderings rakende spelling en grammatika.

Variasies in die wyse waarop bepaalde woorde gespel word, is algemeen in alle tale. Doelbewuste veranderinge aangaande spelling en grammatika word ook in die NT. manuskripte aangetref. Dit is veral algemeen in Openbaring, waar talle woorde direk uit die Hebreeus oorgeneem is asook talle onverfyndhede voorkom. Dit veroorsaak gewoonlik weinig verskille tussen die Afrikaanse vertalings.

2. Harmoniërings veranderinge

Harmoniërings veranderinge verwys na aanpassings om een dokument met ‘n ander te harmonieer, veral in die evangelies. Dit verwys ook na wanneer iemand meer weergawes van dieselfde gebeurtenis in een dokument met mekaar wil laat ooreenstem, soos die drie weergawes van Paulus se bekering in Handelinge 9, 22 en 26. Sommige harmoniërings veranderinge kon toevallig ontstaan het, soos hierbo verduidelik. Meer dikwels egter, het kopieerders doelbewus probeer om die weergawes te harmonieer.

Reeds in die tweede eeu is groot skade aan die uniekheid van die verskillende evangelies gedoen deur Tatianus, (±170) ‘n Siriër uit Mesopotamië. Hy het doelbewus die vier evangelies met mekaar probeer versoen en hulle deurmekaar geweef om een aaneenlopende “evangelie-verhaal” te skep. Sy manuskrip staan bekend as die “Diatessaron” (deur die vier [evangelies]). Dit was vir ‘n tydjie ‘n baie gewilde dokument en is wyd versprei, veral in die Ooste. Verskeie kerkleiers het besef dat hierdie dokument verwarring veroorsaak en het dit begin vernietig en met die oorspronklike evangelies vervang. So het Theodoretus, (379-457) ‘n biskop van Cyrus gedurende die vyfde eeu ongeveer 200 kopieë van die Diatessaron vernietig en een van die vier evangelies in hulle plek teruggeplaas. (Afbeelding van Theodoretus verkry uit Wikipedia.)

Die invloed van die Diatessaron se samevoeging van verse uit verskillende evangelies kan nog duidelik gesien word in die King James en die Ou Afrikaanse Vertaling.

As voorbeeld kyk ons na Mat.18:11, wat in die ANV uitgelaat word:

Mat.18:10-12, ANV:  “10 Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want Ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurigdeur by my hemelse Vader is. 12 Hoe dink julle? As iemand honderd skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die nege en negentig daar in die bergveld laat staan en die een wat weg is, gaan soek nie?

Let daarop dat vs.12 met ‘n nuwe onderwerp begin, nl. die soek van verlorenes.

(Manuskripte tot die 8e eeu: =2;  9e– 12e eeue: =5) Dit is opmerklik dat nie minder nie as vier kerkvaders tot die vierde eeu, asook die Apostoliese Kanons hierdie gedeelte sonder vs.11 aanhaal.

Die AOV het vs.11 by: “Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. 11 Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. 12 Wat dink julle? As iemand honderd skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die nege en negentig laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie?

(Manuskripte tot die 8e eeu: =3;  9e  – 12e eeue: =14) Buiten vir die Diatessaron (±170) haal slegs een kerkvader tot die vierde eeu die gedeelte met vs.11 aan. Sommige manuskripte het ook “om te soek” bygevoeg.

Dit is opmerklik dat vs.11 begin met “want” (gar) wat ‘n verbinding na vore aandui, terwyl vs.10 niks met “red wat verlore is” te doen het nie. Dit pas ook nie binne die konteks nie. Jesus se waarskuwing hou geen verband daarmee dat dit hier sou gaan oor kindertjies wat “verlore sou wees” en nou die fokus van Jesus se redding sou wees nie. Dit is so dat Jesus ook gekom het om kindertjies te red, maar dit is geen rede om juis hierdie versie uit Lukas te neem en hier in te plaas nie.

Vers 11 kom heel moontlik uit die ontmoeting wat Jesus met Saggeus gehad het, soos in Lukas 19:10 gerapporteer. In Matteus is dit nie nodig nie, en pas dit nie binne die konteks nie.

Matteus en Lukas het neergeskryf wat elk se eie navorsing hom gebied het!

Wees geseënd!

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Diatessaron, Harmoniëring. Bookmark the permalink.

9 Responses to 18. Geografiese en Harmonierings Veranderings

  1. Pingback: 19 Harmoniërings Veranderings 2. | Bybelverskille

  2. Pingback: 39. Gebed en vas? Markus 9:29 | Bybelverskille

  3. Pingback: 37 Vergifnis. Markus 11:26 | Bybelverskille

  4. Pingback: 36 Beskrywing van die hel afgewater?. | Bybelverskille

  5. Pingback: 29 Unieke Vertalings Uitdagings | Bybelverskille

  6. Pingback: 5. Vertalings; Spesifieke Groepe | Bybelverskille

  7. Pingback: 12. Kopieer Metodes. | Bybelverskille

  8. Pingback: 21.1 Uitbreiding van die Teks | Bybelverskille

  9. Pingback: 46. Die Engelekoor (Lukas 2:14) | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s