20 Byvoeg van Verwagte Uitbreidings

3. Byvoegings van verwagte uitbreidings.

Kopieerders het soms probeer om frases wat onvolledig gelyk het, aan te vul en af te rond.

Voorbeelde: In Mat.9:13, haal Matteus Jesus se woorde aan: “Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars.” In sommige manuskripte is bygevoeg: “…tot bekering. Latere byvoegings word hier onder in donker gedruk: Mat.26:3 “Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk bymekaar in die paleis van die hoëpriester wat Kájafas genoem word .“ Mat.6:4,6: en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Gal.6:17 is ook ‘n besondere voorbeeld. Die oudste manuskripte lees: “Ek dra die littekens van Jesus aan my liggaam (ANV). Latere kopieerders kon nie die versoeking weerstaan om die eenvoudige naam “Jesus” net so te laat nie, en het dit uitgebrei na: “…die Here Jesus…” (AOV) Dit vind ons in die manuskripte: Sangermanensis ±950, Mosquensis ±950, Angelicus ±850 asook verskeie laat manuskripte. Vervolgens is dit uitgebrei na: “…die Here Jesus Christus…”  Dit is op ‘n laat stadium so in die Sinaïtikus ingeskryf, en selfs uitgebrei tot: “…onse Here Jesus Christus…” soos in die kleurvolle Boernerianus ±850 en ook so aangehaal deur verskeie Kerkvaders.

Kleurvolle Kodeks Boernerianus, ±850 met Latyn interlineêr. Afdruk gemaak van The Center for the Study of New Testament Manuscripts. (www.csntm.org)

Vrae wat elkeen homself moet afvra, is: “Wil ek die Bybel so nà moontlik aan die oorspronklike manuskripte hê? Moet ek die “aanpassings” wat welmenende kopieerders of drukkers doelbewus gemaak het, behou net omdat ek daaraan gewoond geraak het? Is die aanpassings noodsaaklik vir die verstaan van die teks? Is dit noodsaaklik vir die waarheid van die verlossingsboodskap van die Bybel?”

Die antwoord wat iemand op hierdie vrae gee, sal die manier beïnvloed hoe hy die verskillende vertalings beoordeel. Hierdie is ‘n persoonlike saak, maar as ons al die feite in ag neem,kanons nie anders as om die werk van Bybelvertalers te waardeer nie. Dit behoort ons ook toegeeflik te stem teenoor die keuse wat iemand ander sou maak oor die vertaling wat hy verkies.
Wees geseënd!
Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Verskille: Beoordelingsfoute, Verwagte Uitbreiding. Bookmark the permalink.

4 Responses to 20 Byvoeg van Verwagte Uitbreidings

  1. Pingback: 38. Jesus tussen die Misdadigers! | Bybelverskille

  2. Pingback: 33 Unieke vertalingsprobleme | Bybelverskille

  3. Pingback: 11. Minuskel Manuskripte. | Bybelverskille

  4. Pingback: 7. Die ontstaan van die Nuwe Testament; Inspirasie deur die Heilige Gees. | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s