21. Historiese of Geografiese Veranderings

Doelbewuste veranderings, vervolg.

Daar is verskeie ander tipes veranderings wat deur kopieerders en monnike of ander geestelikes aangebring is en in sommige Bybels opgeneem is. Hoewel hierdie tipe veranderings nie altyd op die oog af groot verskille meebring nie, kan sommige tog belangrik wees. Aan die ander kant bewys selfs die geringste verandering dat God die mens toelaat om betrokke te wees.

Wat vir my van belang is, is dat ek nie geloofsbeginsels of geloofsantwoorde baseer op die een of ander verandering of byvoeging nie. Daarom wil ek dit eerder identifiseer en uitskakel. Ander se opinies, soos vandag nog, kan my oë oopmaak vir iets, maar dit mag vir my nie ‘n geloofsoortuiging word nie. Daarvoor staan ek net op die suiwer Woord van God soos Hy dit gegee het.

In ‘n vorige plasing het ons reeds na drie tipes doelbewuste veranderings gekyk. Hier volg die res:

4. Om historiese of geografiese moeilikhede op te los.

Enige mens maak ‘n fout. Spelfoute kom in alle handgeskrewe dokumente voor, maar soms word mense ook verkeerd aangehaal, of raak mense deurmekaar wanneer hulle moet onthou op watter plek iets gebeur het. Hoe hanteer ons dit indien dit in die Bybel gebeur? Moet die kopieerder die Evangelis “reghelp”?

In vroeë manuskripte is die saamgestelde aanhaling in Mark.1:2-3 van Maleagie 3:1 en Jesaja 40:3 aangedui as ‘n aanhaling uit “…Jesaja”, soos in die ANV. In later manuskripte het kopieerders die fout “reggestel” deur dit te verander na “…die Profete” wat albei sou insluit, soos ons dit in die 1933/53 AOV aantref.

Origenes (wat in 254 gesterf het) het in Joh.1:28, “Betanië” verander na “Bethabara” (ANV1983): “Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop.” Hierdie is ‘n tipiese voorbeeld van hoe ‘n verandering deur ‘n kerkvader in sy eie dokumente, later in die Bybel kon beland. Origenes wou regstel wat hý as ‘n geografiese probleem gesien het. Veertien van die agtien manuskripte tot die negende eeu is dit egter eens dat Johannes“Betanië” neergeskryf het. Origenes se verandering, soos baie andere, is in latere afskrifte opgeneem en so het dit in die Griekse manuskripte beland wat Erasmus vir sy gedrukte teks gebruik het. Vandaar is dit ook in die King James en die AOV opgeneem.

Moet ons bly by die dorp soos Johannes dit neergeskryf het, of moet ons Origenes se verandering aanvaar?

Hoewel hierdie veranderinge van minder belang mag wees, is dit tog belangrik dat ons die oorspronklike bewoording vasstel.

Seën

Herman

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to 21. Historiese of Geografiese Veranderings

  1. Pingback: 11. Minuskel Manuskripte. | Bybelverskille

  2. Pingback: 23.3 Westerse Tekstipe | Bybelverskille

  3. Pingback: 48. ‘n Onwaarskynlike Getuie | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s