28. Semantiek

Uitdagings in vertaaltegniek

Vertaling bly altyd ‘n uitdaging. Telkens moet tussen sinonieme gekies word, en sinonieme dek nooit dieselfde betekenisveld nie! Vergelyk die woorde predikant, dominee, en pastoor. Ander kere word geworstel om dieselfde betekenis oor te dra wanneer daar nie ‘n woord met dieselfde betekenisinhoud as dié in die brontaal bestaan nie. Soms moet die taal of woorde noodwendig aangepas word ter wille van groter duidelikheid. Woorde se betekenis verander ook met verloop van tyd. Die 1611 King James vertaling van Jak.2:3 moet noodwendig vandag verander word omdat die betekenis van “gay” feitlik volledig verander het: “And ye have respect to him that weareth the gay clothing,

Selfs in moderne tale is dit soms moeilik om te vertaal, veral as mens ‘n woordelikse vertaling wil maak. Vertaal die volgende sin in Engels en dra dieselfde “gevoel” oor: “Ek neem die vrymoedigheid om jou hulp te vra.”

Vergelyk Heb.4:16 in Engels en Afrikaans. Beleef die verskil in gevoel tussen die twee. “Confidence” voel meer soos “vertroue”, terwyl “vrymoedigheid” nader aan “frankness” voel. Vervang ons egter die woorde in die sin met die sinonieme, kry ons steeds nie dieselfde gevoel in beide tale nie!

“Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.”

“Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”

Strongs gee die betekenis van die Griekse woord wat gebruik word aan as: ”All outspokenness, that is frankness, bluntness, publicity; by implication assurance…”

Wat behoort ons houding te wees oor die verskillende vertalings?

Hoe meer vertalings in eerlikheid gebruik word, hoe beter.

Enigeen wat God met ‘n opregte hart soek, sal Hom vind, watter vertaling of Bybel hy ookal gebruik. God sien die hart aan, daarom verseker Jakobus ons in Jak.4:8; ”Nader tot God, en Hy sal tot julle nader.” Die Here gee reeds in 2Kron.15:15 hierdie versekering: “En die hele Juda was verheug oor die eed, want hulle het met hul hele hart gesweer en met hul hele wil Hom gesoek; en Hy het Hom deur hulle laat vind, en die HERE het hulle rus verskaf rondom.” Ook in Jer.29:13-14 verseker die Here: “En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. En Ek sal My deur julle laat vind, spreek die HERE, en julle lot verander…”

Dat daar verskille deur die eeue in die oorskryf van die Bybel ontstaan het, is ‘n feit. Wanneer die Bybel met ander antieke geskrifte vergelyk word, is die Bybel steeds dié antieke geskrif met die minste verskille, en die een met die grootste moontlikheid om letterlik elke woord van die oorspronklike outografie vas te stel. God self waak oor Sy woord en sy kinders.

Allerhande verdagmakery teen ‘n bepaalde vertaling het geen waarde nie. Kyk eerder na die feite.

Neem dan die Bybel met vrymoedigheid in die hand, bestudeer dit en vind God daarin.

Hou aan en jaag ‘n lewende verhouding met die Drie-Enige God na.

Wees geseënd!

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Vertalings Uitdagings. Bookmark the permalink.

9 Responses to 28. Semantiek

  1. Pingback: 34 Jesaja 9:5; Die Ster van Betlehem | Bybelverskille

  2. Pingback: 27 Maatstawwe vir die Evaluering van Variante | Bybelverskille

  3. Pingback: 5. Vertalings; Spesifieke Groepe | Bybelverskille

  4. Pingback: 27.1 Intrinsieke kriteria | Bybelverskille

  5. Pingback: 42. Maansiek? Mat.17:15 | Bybelverskille

  6. Pingback: 44 Wie kom moeilik in die Koninkryk van God? | Bybelverskille

  7. Pingback: 47. Die Maagdelike Geboorte. | Bybelverskille

  8. Pingback: 48. Harte besprinkel, Heb.10:22 | Bybelverskille

  9. Pingback: 53. Taalontwikkeling | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s