30 Soek die Here, ten spyte van.

 Soek die Here, ten spyte van watter foute mense ookal gemaak het.

Dit kan ‘n skok wees wanneer ek as mens bewus word van die foute en tekortkominge in die bundel wat ek leer liefkry het as die Bybel, die woord van God. Watter effek het dit op my gemoed? Hoe raak dit my vertroue in God?

Heel eerste moet ek myself daarop instel dat my bestudering van, en my hele omgang met die Bybel, nie oor die Bybel self gaan nie. Dit gaan oor die outeur van die Bybel! Dit gaan oor God Drie-Enig! Die Bybel is ‘n hulpmiddel om my God beter te leer ken. Om verhouding met Hom daar te stel en as ‘n lewende avontuur elke dag, tot in die ewigheid te geniet! Daar is helaas hoog geleerdes wat die Bybel bestudeer, wat selfs predikante oplei, maar dan moet erken dat hulle nie die God van die Bybel ken nie! Selfs nie in sy bestaan glo nie! Hoe betreurenswaardig is dit! En dan is daar eenvoudige mense wat die waarheid van Jesus se woorde in Mat.11:25 ervaar het: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. “ en die God van die Bybel  leer kén het!

Die tweede belangrike aspek waarmee ek rekening moet hou, is dat die eerste dokument wat God met sy eie vinger geskryf het, die tien gebooie, stukkend gegooi is nog voordat dit aan die bestemde lesers voorgelees kon word! (Eks.32:15-19) God het die Wet wel ‘n tweede keer neergeskryf, (Eks.34:1) maar ook hierdie kliptafels het iewers verlore geraak. Vir die res het God telkens van die mens gebruik gemaak om Sy wil in woorde neer te skryf. Ek lees ook van net een keer dat Jesus geskrywe het, en dit was in die stof op die grond. (Joh.8:6,8) Dit was God se eie besluit om die mens te gebruik om Sy wil neer te skryf – die mens wat altyd foute maak. Dat daar ook wel foute in die Bybel, en met die kopieer daarvan ontstaan het, is ‘n feit. Ek maak ook floute en faters, maar as jy verstaan wat ek bedoel, is ek dankbaar! Soveel te meer as ons kan verstaan wat die Bybel werklik sê!

Nog ‘n aspek waarmee ek rekening moet hou is die integriteit van die bestudeerders van die manuskripte en die Bybelvertalers. Ek vind dit hartseer wanneer mense sondermeer enigeen wat van hulle verskil afmaak en selfs as werktuie van Satan beskryf. Dat mense lief is vir die King James vertaling, is goed, ek verkies dit ook dikwels. Dat mense lief is vir die 1933 Ou Afrikaanse vertaling, is goed! Ek het my Here daarin leer ken en is daardeur na die Here gelei! Selfs vandag nog gebruik ek dit dikwels. Maar dit beteken nie dat ek die 1933 vertaling moet afspeel teen die 1983 vertaling nie, of die een tot die enigste ware woord van God moet verhef nie! Iemand beweer onlangs dat nét die Textus Receptus se Griekse teks die ware geïnspireede woord van God bevat! My vraag is “watter een van Erasmus se uitgawes?” Dié een waar hy in aller haas sy eie teks opgemaak het? Of sy tweede waarin hy self 400 veranderinge aangebring het? Of die derde met 118 veranderinge en die invoeging in 1Joh.5:6-7 terwyl hy dit self bevraagteken het? Of sy vierde met 90 veranderinge nét in Openbaring alleen. Daarin het hy ‘n nuwe fout gemaak toe hy in Op.2:13 εμαις in plaas van εν αις gedruk het! En daarmee wil ek ook nie Erasmus of die Textus Receptus afbreek nie, ek pleit net vir nugtere aanvaarding van die feit dat mense foute maak. Maar ook dat die huidige bestudeerders van die Bybel opreg en met eerlike integriteit met die manusktipte worstel om so na as moontlik aan die oorspronklike outografie van die Nuwe Testament te kom. Hulle het immers toegang tot soveel meer as wat Erasmus gehad het! Verdagmakery is werklik nie van God nie!

My raad aan mense wat met die Bybel worstel is: ”Gebruik soveel moontlik Bybels, en parafrases, en studiegidse, en dagstukkies, maar kom by die punt dat julle: ’probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.’ (Ef.5:17)

Dis ‘n persoonlike reis met God.”

Mag hierdie blog daartoe bydra.

Soli Deo Gloria!

Herman

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Desiderius Erasmus, Eerste Gedrukte Griekse NT, Hantering van Verskille, Ontstaan van NT. Bookmark the permalink.

6 Responses to 30 Soek die Here, ten spyte van.

  1. Pingback: 14.1 Sinaitikus; Regstelling | Bybelverskille

  2. Pingback: Bybelverskille

  3. Pingback: 32 Jesus vermaan die Fariseërs. | Bybelverskille

  4. Pingback: 21. Doelbewuste veranderings | Bybelverskille

  5. Pingback: 7. Die ontstaan van die Nuwe Testament; Inspirasie deur die Heilige Gees. | Bybelverskille

  6. Pingback: 6. Hoe verstaanbaar is die vertaling regtig? | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s