31 Einde van die “Ons Vader-gebed”

Verskille tussen die AOV en die ANV vertalings

Foto deur Chris Yarzab. Volle foto by flickr.com/photos/chrisyarzab/5230673897

Einde van die “Ons Vader-gebed”, Mat.6:13

In die meeste moderne vertalings word die doksologie (verheerliking) aan die einde van die “Ons Vader-gebed in Matheus 6:13 nie meer geplaas nie.

Die weergawe van die gebed is in Lukas ook sonder die doksologie.

Kyk ons objektief na die bewyse kom interessante moontlikhede na vore.

Ons kyk na die bewyse soos dit in die manuskripte voorkom.

Matteus 6:13; einde van die “Ons Vader-gebed”:

Moontlikheid Uitgelaat: Ingevoeg:
Getuienis Grieks: Vertaling Kerkvader Grieks Vertaling Kerkvader
101-200 Diatessaron Didache
201-300 Origen, Cyprian, Tertullian
301-400 א, B Vulgaat, Boharies Hilary, CaesariusN, GregoryN, CyrelJ. Goties, Siries Apostoliese Konsilie
401-500 D 7 Oud Latyn Chromatius, Augustinus W 2Siries, Armeens, Georgiaans Chrysostom
501-600 0170 Peter-Laodicea Oud Latyn Etiopies
601-700 Maximus-C Oud Latyn Siries
701-800 L
801-900 Vulgaat K, Λ, Θ, Π, 33 Oud Latyn
Minuskels f1, 1547 f13, 28, Talle

Die vraag is of hierdie doksologie deel van die oorspronklike outografie was. Het Jesus ons geleer om ‘n gebed so af te sluit, of is die later bygevoeg?

Opmerkings:
1. In die manuskripte wat gemeld is, kom 7 variasies voor, soos byvoeging van “…heerlikheid van die Vader en die Seun en die Heilige Gees”, en “…Ewigheid tot Ewigheid”, ens.
2. Die enigste Griekse manuskrip vóór die 8e eeu wat dit bevat, is kodeks Washington wat ‘n samestelling van manuskripte is. Dis van onseker oorsprong.
3. Die doksologie kom voor in Tatianus se Diatessaron, wat talle willekeurige byvoegings en/of weglatings bevat.
4. Manuskripte sonder die doksologie is baie wyd verspreid. Diè met die doksologie in, het feitlik almal ‘n Bisantynse verspreiding.
5. Moontlike verklaring vir die ontstaan van die doksologie: Dit kan ‘n verwerking in die kantlyn wees van 1 Kron.29:11-13.

Beoordeling.
1. Tot eeu VIII; wat word ondersteun deur die meeste manuskripte____________vertalings___________kerkvaders___________
2. Veroorsaak die doksologie ‘n breuk in die verloop van die perikoop? ___________________________________________.
3. Hoe oordeel jy oor opmerking 5 hierbo?_______________________________________ .
4. Kan enige mens vir persoonlike gebed ‘n eie doksologie opgestel uit bv. Rom.11:36 of 16:27____________________.
5. Bring die invoeg of uitlaat van die doksologie enige geloofsaspek in gedrang?________________________________ .
6. Keuse: _________________________.

Hoewel die doksologie baie mooi en toepaslik is, indien dit die werk van een of ander heilige monnik of kopieerder is, aanvaar ek dit as sodanig, en nie deel van Jesus se eie lering nie. Niks meer as wat Jesus self gegee het, is nodig nie.

Nogtans kan dit ‘n besondere geestelike avontuur wees om die gedagte te neem en self vir eie gebruik en vir persoonlike gebed sodanige doksologieë op te stel.

Seën

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to 31 Einde van die “Ons Vader-gebed”

 1. Pingback: 27 Maatstawwe vir die Evaluering van Variante | Bybelverskille

 2. Pingback: 17. Gehoor- en beoordelingsfoute. | Bybelverskille

 3. Pingback: 21.3 Diverse detail | Bybelverskille

 4. Pingback: gegroet | Bybelverskille

 5. Pingback: 82 Komme | Bybelverskille

 6. Richard en Lea Downing. says:

  Herman, ons wil graag weet hoe sal ons weet of daar byvoegings of weglatings is in verlede of in hede. Die Woord van die Here se tog duidelik niks mag bygevoeg of weggelaat word nie.

  Ons gebruik die 33/53/83 en ook die NAV, watter van die vertalings is korrek, en hoe sal ons as gewone Bybel lesers weet waar die weglatings en byvoegings is.

  Groete,

  Richard en Lea.

 7. Beste Richard en Lea,
  Dankie vir hierdie vraag.
  As julle die vertalings vergelyk sal julle sien dat daar inderdaad baie en soms ingrypende verskille bestaan. Dikwels vind ons dat woorde, (https://bybelverskille.wordpress.com/2011/09/01/39-gebed-en-vas-markus-929/) sinsnedes (https://bybelverskille.wordpress.com/2012/02/13/51-comma-johanneum-1johannes-57-8/) en soms hele teksverse (https://bybelverskille.wordpress.com/2012/01/05/48-n-onwaarskynlike-getuie/) wat in ouer vertalings soos die 1933/53 ou Afrikaanse Vertaling voorkom, uitgelaat is in die moderne vertalings soos die 1983 – Nuwe Afrikaanse Vertaling. In ander gevalle weer is ‘n woord (https://bybelverskille.wordpress.com/2011/10/03/42-maansiek-mat-1715/#more-585) of selfs ‘n sin (https://bybelverskille.wordpress.com/2011/09/24/41-1johannes223-wie-die-seun-erken/) totaal anders vertaal.
  Dit is waaroor my hele studie gaan, om te probeer vasstel waarom hierdie verskille ontstaan het, en watter Vertaling die grootste moontlikheid het om die oorspronklike outografie te verteenwoordig. So probeer ek vasstel wat ‘n byvoeging, ‘n weglating of ‘n verandering kan wees.
  In bykans 100 teksverskille wat ek ondersoek het, het ek net een gevind wat die wese van ons Christelike geloof raak. Op. 22;14 dui aan wat vir ons toegang tot die Boom van die Lewe gee en ons toelaat om in te gaan deur die poorte van die stad, m.a.w. die grond van ons redding. (https://bybelverskille.wordpress.com/2012/07/31/56-klere-was-of-gebooie-doen/)
  Kyk asseblief na die poste wat ek hierbo aangedui het.
  As ‘n algemene reël kan ons aanvaar dat die moderne vertalings meer getrou die oorspronklike outografie weergee. Aan die ander kant is die ouer vertalings weer handig om die konstante gebruik van ‘n woord na te slaan, veral met die gebruik van bv. e-sword.
  Hou in gedagte dat die waarskuwing in Openbaring 22:18-19 eintlik ‘n unieke “Openbaring” toepassing het.
  Kyk gerus ook na die ontstaansgeskiedenis van die Nuwe Testamentiese boeke. (https://bybelverskille.wordpress.com/2011/05/07/die-eerste-eeu-in-oenskou-8/)
  As daar nog vrae is, laat gerus van julle hoor.
  Hartlike seënwense,
  Herman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s