32 Jesus vermaan die Fariseërs.

Mat. 23:14. Jesus vermaan die Fariseërs.

In Matteus 23 word ‘n hele aantal sake genoem waaroor Jesus die Fariseërs aanspreek. In die 1983-Vertaling kom vs. 14 egter nie voor nie. Die vraag is waarom nie?

Kan dit wees dat dit sonder rede verwyder is? Andersins kan dit moontlik ‘n regstelling wees van iets wat een of ander tyd gedurende die oordra van die teks by die oorspronklike bewoording bygevoeg is vanuit ‘n ander gedeelte van die woord vanGod.
Kom ons kyk eers na die manuskrip besonderhede:

Mat.23:14. Jesus spreek die Fariseërs aan.

Moontlikheid Uitgelaat: Ingevoeg:
Getuies Grieks: Vertalings Kerkvaders Grieks Vertalings Kerkvader
101-200 Diatessaron
201-300 Sahidies Origenus
301-400 א, B Vulgaat , 2 Siries Eusebius 2 Siries , Boharies
401-500 D 6 Oud Latyn , Armeniaans , Georgiaans Hieronimus 2 Siries Chrysostomus
501-600 3 Oud Latyn
601-700 2 Oud Latyn
701-800 L
801-900 Θ, 33 K, Δ , Π
901-1000 f1, 2 Minuskules f13 Baie laat Minuskules

Wanneer ons na die tabel met al die manuskripbewyse kyk, is dit duidelik tot die jaar 800 n.C. vier Griekse manuskripte nie hierdie vers bevat nie, terwyl daar nie een enkele Griekse manuskrip is wat dit wel in het nie. 6 Verskillende vertalings, (Sahidies, Vulgaat, Oud Latyn, Armeniaans en Georgiaans) versprei oor die hele bekende gebied van daardie tyd, het dit nie in nie. Slegs 3 vertalings (Siries, Bohairies en Oud Latyn) het wel die vers in. Drie van die bekendste Kerkvaders haal die gedeelte aan sonder die vers. Dit kom wel voor in die Diatessaron van Tatianus, wat sy eie samestelling van die vier Evangelies gemaak het, asook by Chrysostomus. Hieruit is dit duidelik dat die oudste manuskripte nie die vers bevat nie. Dit is eerder via Tatianus se Diatessaron in later manuskripte ingevoeg.
Die vraag is waar hierdie bewoording vandaan sou kom? Hier is dit ook duidelik dat dit geneem is uit Markus 12:40 of Lukas 20:47. In daardie gedeeltes waarsku Jesus die dissipels teen die valsheid van die Fariseërs.
Kyk ons na die gedeelte in Matteus gebruik Jesus ‘n bepaalde struktuur. Eers noem hy iets wat as normale plig of praktyk by die Fariseërs voorkom. Daarna noem hy hoedat hulle dit verdraai of vervals of verkeerd toepas en daardeur huigel. Vers 14 is die enigste stelling wat nie hierdie struktuur volg nie!
Oppervlakkig beskou, kom mens nie maklik die breuk agter wat vers 14 veroorsaak nie, maar in diepte ondersoek is dit duidelik dat dit nie hier tuishoort nie. Dit pas egter perfek in by die gedeeltes in Markus en Lukas, waaruit dit geneem is.

Seën,

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Diatessaron. Bookmark the permalink.

3 Responses to 32 Jesus vermaan die Fariseërs.

  1. Pingback: 8. Die eerste eeu in oënskou. | Bybelverskille

  2. Pingback: 2. Dinamies Ekwivalente Vertaling | Bybelverskille

  3. Pingback: 16. Foute in die geheue. | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s