34 Jesaja 9:5; Die Ster van Betlehem

34. Jesaja 9:5; Die ster van Betlehem. Vier of vyf punte?

'n Vyfpunt ster en 'n Dawidster langs mekaar ingebou in Kapernaum. Foto: Mike Silberman

Ek hanteer die vraag wat ek ‘n tydjie gelede ontvang het, weer kortliks hier. Die vraag kom kortliks op die volgende neer: “Die Ster van Betlehem behoort vyf punte te hê, want dit verteenwoordig die kop, twee arms en twee bene van ‘n man, en Hy sal Immanuel genoem word.” Die Nuwe Afrikaanse Vertaling maak hierdie interpretasie onmoontlik, omdat dit die eerste twee attribute tot een saamvoeg. Dan het die ster net vier punte!

AOV: “Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors–  “

ANV: “ Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.“

Kyk ons na die Hebreeuse grammatika vind ons dat “wonderbaar” (peh’-leh) “raadsman” (yaw-ats’) beskryf. Dis nie ‘n apparte attribuut nie, en moet vertaal word as ‘n “Wonderbare Raadsman” of ‘n “Wonderwerkende Raadsman”

Taalkundig het ons 4 kenmerke:
1. ‘n “Wonderbare (wonderwerkende) Raadsman”
2. ‘n “Sterke (sterk soos) God”
3. ‘n “Ewige (ewigdurende) Vader”
4. en ‘n “Vredevors, (‘n Vors wat vrede bewerk)”!

Die meeste moderne vertalings dit so. Ook die “Complete Jewish Bible” (Jewish New Testament Publications, Inc. Clarksville, MarylandUSA; Jerusalem, Israel), vertaal deur David H. Stern, dra dieselfde interpretasie: “Wonder of a Counselor, Mighty God, Father of Eternity, Prince of Peace”.

Die groot probleem met my vraesteller se interpretasie, is dat van die toepassing terug gewerk word na die vertaling. Die vertaling word dan in ‘n vyfvoudige vorm ingedwing. Ons behoort egter eers grammatikaal korrek te vertaal. Dan moet ons ons interpretasie of dogma daaraan toets. Die idee van ‘n vyfpunt ster mag mooi wees, maar omdat dit nie deur die taalkundige feite of enige teologiese beginsel gesteun word nie, kan ons dit nie aanvaar nie.

Indien ons na die skema van attribute in hierdie paragraaf kyk, sien ons dat die vyfpunt-vertaling ook nie inpas nie. Al die attribute het te doen met wat die Kind vir sy volgelinge sou doen of beteken. (Raadsman, God, Vader, Vredebringer.) “Wonderbaar” pas nie in die skema in nie. As ons dit apart aanvaar, verwys dit nie na iets wat die Kind vir sy volgelinge doen of beteken nie, maar is dit ‘n beskrywing van Homself. Gekoppel aan “Raadsman” maak dit volkome sin en pas in die skema in.

Seën

Herman

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Vertalings Uitdagings. Bookmark the permalink.

6 Responses to 34 Jesaja 9:5; Die Ster van Betlehem

  1. Pingback: 15. Foutiewe sien, 2: Haplografie en Dittografie. | Bybelverskille

  2. Pingback: 4. Soorte Vertalings. | Bybelverskille

  3. Pingback: 21.2 Leerstellige Oorwegings | Bybelverskille

  4. Pingback: 42. Maansiek? Mat.17:15 | Bybelverskille

  5. Pingback: 45. Die Eerste Beginsels van die Wêreld. | Bybelverskille

  6. Pingback: 45. Die Eerste Beginsels van die Wêreld | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s