35 Apokriewe

35 Apokriewe

Heelwat mense het vrae en onsekerheid oor die posisie en gesag wat aan die apokriewe geskrifte geheg moet word. Mense is soms bekommerd oor hoe ons moet bepaal watter geskrifte deel van die Bybel moet wees, en watter nie. Reeds in die Ou Testamentiese tyd was daar twee groepe boeke wat deur die gelowiges in die tempel of sinagoges bewaar is. Die eerste groep is die kanon (riglyn, maatstaf) genoem. Dit is dié geskrifte wat beskou is as bepalend vir ons geestelike sowel aardse lewe. Die tweede groep geskrifte wat ook as waardevol beskou is, maar nie as gesaghebbend nie, en daarom nie as riglyn aanvaar is nie, is eenkant gehou en daarom as’t ware weggesteek vir die gewone mense. Hulle is die apokriewe genoem (apokrufos, Grieks vir bedek of verborge). Daar is mense wat beweer dat hierdie sogenaamde apokriewe boeke, die ware wil van God sou bevat, maar dat die “kerk” dit verberg, of van die gelowiges weghou. Die feit is dat ander geskrifte ontstaan het wat as die apokriewe geskrifte van die Nuwe Testament bekend staan, waarvan sommige so laat as 600 nC. ontstaan het.

Dan Brown maak baie van die apokriewe boek “die evangelie van Filippus”, in sy fiksie-komplot “the Da Vinci Code”. Ons kyk kortliks na hierdie geskrif.

Van die evangelie van Filippus bestaan slegs een kopie in Kopties (oud Egipties). Dit is in 1945 naby Nag Hammadi in Egipte ontdek. Op die evangelie van Filippus is die teorie gebou dat Jesus met Maria Magdalena getroud was en selfs ‘n seun by haar verwek het. Wat die saak nog meer merkwaardig maak is die feit dat die hele teorie gebou is op die woorde wat ontbreek! Vanweë beskadiging van die betrokke bladsy kan sekere woorde nie gelees word nie. Sommige navorsers het die teks probeer rekonstrueer met woorde wat moontlik sou kon inpas. Dan Brown se hele teorie is op hierdie “ingevoegde” woorde gebaseer. Om die probleem te kan visualiseer het ek ‘n bladsy geskep van hoe dit moontlik sou kon lyk indien die geskrif in Engels geskrywe was. Eers gee ek my “gekonstrueerde bladsy” van die gedeelte wat wel bestaan, en daar onder is die woorde wat ingevoeg is in rooi.

Ek vra die vraag of Jesus vir Maria “dikwels”, of “nooit” of “soms” gesoen het. Was dit op haar “mond” of “voorkop” of

“hand”? Selfs indien die woorde volkome korrek sou wees is dit steeds ‘n vraag of die afleidings wat Brown maak hoegenaamd legitiem is! Indien Jesus wel met Maria getroud was, sou daar geen gronde wees vir die dissipels se vrae of ontevredenheid nie! Die logiese antwoord van Jesus sou iets wees soos: “natuurlik het Ek haar liewer as vir julle, Ek is immers met haar getroud!” Die afleidings wat Brown hiervan maak is absoluut ongegrond!

En dit is een van die probleme met die apokriewe boeke. Hulle word gebruik en misbruik om elkeen se eie doel te bereik.

In die antieke tyd was die etiese beginsels rondom die skrywe van dokumente, asook kopiereg heeltemal anders as waaraan ons vandag gewoond is. Die gebruik om dokumente in die naam van ‘n belangrike persoon te skrywe om sodoende gesag daaraan te heg, (‘n sogenaamde Pseudo-epigraaf) het wyd voorgekom. Omdat daar geen wette oor kopiereg bestaan het nie, was daar eintlik bitter min wat daaraan gedoen kon word. Wie werklik die evangelie van Filippus geskrywe het, bly ‘n ope vraag.

Die kerkleiers en ander gelowiges moes self bepaal watter geskrifte as riglyn of kanon vir die geestelike lewe sou geld, en watter boeke as “apokriewe” eerder verberg moes word. Selfs vandag, indien ons die apokriewe geskrifte bestudeer, vind ons geen nuwe of bepalende inligting vir ons geloof daarin nie.

Seën

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Apokriewe, Kanon. Bookmark the permalink.

7 Responses to 35 Apokriewe

  1. Pingback: 9. Die Kanon. | Bybelverskille

  2. Pingback: 25. Antieke Vertalings en die Kerkvaders. | Bybelverskille

  3. Pingback: 8. Die eerste eeu in oënskou. | Bybelverskille

  4. Pingback: 5. Vertalings; Spesifieke Groepe | Bybelverskille

  5. Pingback: 23.1 Aleksandrynse Tekstipe | Bybelverskille

  6. Pingback: 46. Die Engelekoor (Lukas 2:14) | Bybelverskille

  7. Pingback: Diakensvroue | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s