37 Vergifnis. Markus 11:26

Markus 11:26 Vergifnis 2011-08-11

Midde eeuse voorstelling van Markus deur Andrea Mantegna. Wikipedia.

Mk.11:26 volgens die 1933/53 Vertaling (AOV): “Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie.“
Hier is weereens ‘n volledige teksvers wat nie in die 1983 (ANV) en ander moderne vertalings voorkom nie. Dit roep ons op om objektief daaraan aandag te gee.
Hierdie is so ‘n belangrike uitspraak van Jesus self. Wanneer dit in moderne vertalings uitgelaat word, moet daar ‘n goeie rede voor wees.
Ons let op die manuskrip bewyse:

Markus 11:26 Vergifnis:

Moontlikheid Uitgelaat: Ingevoeg:
Getuies Grieks: Vertalings Kerkvaders Grieks Vertalings Kerkvader
101-200 Diatessaron
201-300 Sahidies
301-400 א, B, W Vulgaat, 1 Siries, Boharies 1 Oud Latyn, Goties
401-500 1Oud Latyn, 1 Siries, Armeniaans, Georgiaans A, D, C 2Oud Latyn, Vulgaat, Siries Augustinus
501-600 2Oud Latyn, Etiopies
601-700 3Oud Latyn, Siries
701-800 L, Ψ 1 Oud Latyn 1 Oud Latyn
801-900 Δ K, X, Θ, Π
901-1000
Minuscules 4 Minuskules f1, f13, 17 Minuskules

Volgens die oudste Griekse manuskripte was hierdie vers nie deel van die oorspronklike outografie van Markus nie. Die oudste manuskripbewys vir die inplasing van hierdie vers vanuit Matteus 6:15, is die Diatessaron van Tatianus. Tatianus het ‘n aaneenlopende verhaal uit die vier Evangelies saamgestel en na willekeur verse ingevoeg of uitgelaat soos dit hom pas. Daarmee het hy die Evangelieverhaal geharmonieer soos hy goed gedink het. Hoewel hierdie enkele aaneenlopende verhaal aanvanklik baie gewild was, veral in die Siries sprekende gemeenskappe, het Kerkleiers gou besef watter korrupsie dit in die teks veroorsaak het. Gevolglik het hulle sover moontlik sy Diatessaron vernietig en met die oorspronklike Evangelies vervang. Nogtans het sy samestelling ‘n invloed gehad, veral op die Bisantynse Tekstipe. ‘n Afskrif van hierdie tekstipe is deur die Grieks Ortodokse Kerk gebruik vir hulle afskrifte vir gebruik in hulle kerke. Dit het tot gevolg gehad dat geweldig baie afskrifte in hierdie tekstipe gemaak is.
Toe Desiderius Erasmus in 1516 die eerste Griekse Nuwe Testament gedruk het, het hy een van hierdie tekste gebruik. Sy teks het later as die Textus Receptus bekend gestaan. Hierdie gedrukte weergawe is deur die King James en meeste ouer vertalings gebruik, sonder dat die vertalers die minderwaardige gehatle van die teks in ag geneem het. Ook die Nederlandse Statevertaling en die Ou Afrikaanse Vertaling van 1933 wat in 1953 taalkundig hersien is, het ook hiedie teks as bronteks gebruik.
Die kernvraag waarmee ons gekonfronteer word, is of hierdie uitspraak van Jesus ongeldig gemaak word deur die uitlaat van hierdie teks uit die Markus Evangelie.
Hierop is die klinklare antwoord ‘n duidelike “NEE!” Jesus het dan pas in vs 25 gesê: “En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe.” Vers 25 is duidelik as ‘n voorwaarde vir vegifnis gestel. Dit is nie nodig om dit op die teenoorgestelde wyse te herhaal nie!
Die enigste verskil is dat die manipulasie van die teks deur ‘n onverantwoordelike Tatianus reggestel word. Indien Markus nie hierdie uitspraak van Jesus in sy Evangelie aangeteken het nie, het niemand nodig om Markus “reg te help” nie.
Waar Jesus dit in Matteus sê, stel Hy dit in ‘n spesifieke koeplet stylfiguur wat gebruik is om ‘n saak te bekelemtoon. Hier in Markus het ons met ‘n voorwaarde te doen wat volledig in die sinskonstuksie opgeneem is.
Vergifnis is nie alleen ‘n voorwaarde om die Vader se vergifnis te ontvang nie, dit is so heerlik bevrydend! Ons moet dit as Christelike lewensbeginsel uitleef en die vreugde daarvan elke dag beleef.

Seën

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Bisantynse Tekstipe, Desiderius Erasmus, Diatessaron, Eerste Gedrukte Griekse NT, Harmoniëring. Bookmark the permalink.

6 Responses to 37 Vergifnis. Markus 11:26

  1. Pingback: 2. Dinamies Ekwivalente Vertaling | Bybelverskille

  2. Pingback: 23.2 Siseriaanse Tekstipe | Bybelverskille

  3. Pingback: 43. Die Einde van Romeine | Bybelverskille

  4. Pingback: 43. Die Einde van Romeine | Bybelverskille

  5. Pingback: 48. ‘n Onwaarskynlike Getuie | Bybelverskille

  6. Pingback: Diakensvroue | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s