38. Jesus tussen die Misdadigers!

38. Markus15:28 Gereken onder die misdadigers!

Tussen die Rowers. Paulo Veronese ±1560 picturesofjesus4you.com

AOV: Markus 15:27-30: Hulle het ook twee rowers saam met Hom gekruisig, een aan sy regter–en een aan sy linkerkant. En die Skrif is vervul wat sê: En Hy is by die misdadigers gereken. En die verbygangers het Hom gesmaad, terwyl hulle hul hoof skud en sê: Ha, U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, verlos Uself en kom af van die kruis!

ANV: Mark 15:27-30: Saam met Hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en een links van Hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: “Toe, jy wat die tempel afbreek en in drie dae weer opbou! Red jouself en kom van die kruis af.”!

Waarom is hierdie belangrike stelling uit die ANV gelaat?

Kom ons kyk eers na die manuskrip bewyse:

Markus 15:28

Moontlkhede: Uitgelaat: Ingesluit:
Getuienisse: Grieks: Vertalings: Kerkvaders: Grieks: Vertalings: Kerkvaders:
101-200
201-300 Sahidies Ammonius Origenus
301-400 א , B 1 Oud Latyn, 1 Siries, Boharies, Fayumies Eusebiese Kanons Vulgaat, Goties
401-500 A, D 1 Oud Latyn 2 Oud Latyn, 2 Siries, Armeniaans, Etiopies, Georgiaans
501-600 P 0112
601-700 3 Oud Latyn, 1 Siries
701-800 Ψ L, 0250
801-900 X K, Δ, Θ, Π
901-1000 f1, f13 1 Oud Latyn
Minuscules 21 Minuskules

Volgens die bewyse soos in die tabel hierbo uiteengesit, is dit duidelik dat die oudste Griekse manuskripte asook die oudste vertalings hierdie woorde nie oorspronklik hier in Markus gehad het nie.

Eusebiese Kanins in die Rabula Evangelies

Wat van belang is, is dat hierdie woorde nie opgeneem is in Eusebius se Kanons nie. Eusebius (†339 n.C.) van Siserea het ‘n stelsel ontwikkel om paralelle dele in die Evangelies te vind. Met sy intensiewe bestudering en stelselmatige navorsing spesifiek gerig om paralelle te ontdek, sou hy dit in die kanons opgeneem het.

As ‘n voorbeeld van die Eusebiese Kanons gee ek ‘n afbeelding uit ‘n Siriese manuskrip, die Rabula Evangelies van ongeveer 550 n.C. geneem uit Wikipedia.
Uit ‘n studie van die Evangelies is dit duidelik dat beide Matteus en Lukas wel van Markus gebruik gemaak het om hul Evangelies saam te stel. Indien hierdie profesie wel oorspronklik in Markus sou gewees het, moet ons ‘n verklaring vind waarom beide Matteus èn Lukas dit sou uithaal! Dit maak net geen sin nie.
Beide Matteus en Lukas het egter ook hul eie bronne gebruik in die samestelling van hul evangelies. In hierdie geval is ‘n deel van Lukas se unieke navorsing van toepassing. Volgens Lukas haal Jesus hierdie woorde uit Jesaja 53:12 aan en maak dit op Homself van toepassing: (Luk.22:37) “Ek sê vir julle: Die Skrifwoord wat sê: ‘En Hy is as misdadiger beskou,’ moet aan My bewaarheid word, want wat op My betrekking het, gaan nou in vervulling.” Dit sê Jesus onmiddelik voordat Hy saam met sy dissipels uitgaan na Getsemane toe!
Let op Jes.53:12 (ANV): “Daarom gee Ek hom ‘n ereplek onder die grotes.
Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier
omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is,
omdat hy die sondes van baie op hom geneem het
en vir oortreders gebid het.”
Let op die geweldige diepte van betekenis in hierdie deel! Dit gaan beslis nie oor die fisiese hang tussen twee misdadigers aan ‘n kruis nie! Hy was as misdadiger gereken omdat Hy bevlek was met jou en my sondes! Dis nie hulle teenwoordigheid wat Hom as misdadiger laat reken het nie, dit was die teenwoordigheid van my sonde en oortredinge!

“Ja, ek kos Hom die slae, die smarte en die hoon.
Vir my hang Hy, verlate en naak, met doringkroon.
Vir my was daardie wonde, vir my moes Hy daar staan;
Hy moes vir al my sonde die bitt’re kruisweg gaan.” (Ges. 389)

Sluit jou oë vir ‘n oomblik en sien jou sonde aan die kruis.

Seën!

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Eusebiese Kanons, Harmoniëring. Bookmark the permalink.

3 Responses to 38. Jesus tussen die Misdadigers!

  1. Pingback: 40. Eugene Nida | Bybelverskille

  2. Pingback: 19 Harmoniëring met OT en binne Evangelies | Bybelverskille

  3. Pingback: 5. Vertalings; Spesifieke Groepe | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s