21.3 Diverse detail

7. Byvoeging van diverse detail.

Jesus en die manne in Emmaus, 17e eeuse onbekende skilder. Flickr

In ‘n hele paar kodekse is diverse besonderhede bygevoeg soos die naam van Kleopas se vriend oppad na Emmaus, of diè van die rowers wat saam met Jesus gekruisig is. In ‘n ander manuskrip word ‘n besondere beskrywing van Jesus se opstanding gevind. In ‘n ander iets wat Jesus ook vir Petrus sou gesê het aangaande die belasting wat hy moes betaal met die geld wat hy in die vis se bek gekry het. In nog ‘n manuskrip word aangehaal wat Jesus glo gesê het aan iemand wat op die Sabbat gewerk het.
Die meeste van hierdie addissionele byvoegings word slegs in enkele, of net ‘n paar manuskripte gevind en het weinig waarde anders as om die menslike betrokkenheid in die oordra van die woord van God toe te lig. Hierdie tipe byvoegings word as interessanthede van ‘n spesifieke manuskrip hanteer. Wat egter van belang is, is die res van die manuskrip waarin dit opgeneem is. Wat neergeskryf is, was op daardie stadium tot beskikking van die kopieerder. Met onnodige materiaal opsy geskuif, en ooglopende foute uitgeskakel, het ons ‘n dokument waarmee die manuskrip met ander vergelyk kan word en ons so nader aan die bewoording van die oorspronklike kan bring.
Vir verdere beskrywings en voorbeelde van variasies in manuskripte kan Bruce M. Metzger se uitstekende boek: “The Text of the New Testament” geraadpleeg word. (Verskeie uitgawes deur: Oxford at the Clarendon Press.)
Een van die bekangrikste punte vir my is dat geen belangrike geloofsaak of geloofsbeginsel deur hierdie doelbewuste veranderings in die gedrang gebring word nie. Daarvoor het God self gewaak. Daarom kan Bybelvertalers met vrymoedigheid die gedeeltes wat verander is, terug verander na die oorspronklike. Dit kan niemand se geloof skade aandoen nie, maar eerder bou. Ek soek net die grondige feite waarom so ‘n regstelling gedoen is!
Wees geseënd
Herman

Advertisements

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to 21.3 Diverse detail

  1. Pingback: 48. ‘n Onwaarskynlike Getuie | Bybelverskille

  2. Pingback: 63. Is Matteus 17:21 later ingevoeg? | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s