14.1 Sinaitikus; Regstelling Joh.21:24-25

14.1 Sinaitikus; Regstelling Wat doen mens wanneer jy ontdek dat ‘n ander manuskrip nog ‘n verdere laaste vers het wat nie voorkom in die bronmanuskrip wat jy so pas gekopieer het nie. Eercer as om ‘n onvolledige werk af te gee, voeg jy dit by so goed jy kan. Dit is presies wat gebeur het in die kodeks Sinaitikus. Eers met die koms van moderne tegnologie in die twintigste eeu kon mense hierdie verandering raaksien, sowat 16oo jaar later! Ons kyk na die interessante regstelling van die geskrewe teks in die afsluiting van die evangelie van Johannes. Die bronteks wat die kopieerder gebruik het, het by Vs. 24 geëindig. Dit is ‘n sinvolle einde vir die Evangelie, nl: “Dit is die dissipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskrywe het, en ons weet dat sy getuienis waar is.” Daarna het die kopieerder, soos die gebruik was, ‘n klein versiering aangebring en die slotwoord geskryf: “Evangelie volgens Johannes.” Die kopie wat hy gebruik het as kontrole, het egter ‘n laaste vers bygehad. Dit het met al die ander manuskripte aan ons bekend, ooreengestem. Ons ken dit as vs.25: “Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir al die boeke hê nie. Evangelie volgens Johannes.” Die kopieerder het sy afsluitingswoorde en die klein versiering skoon gewas. Daarna het hy die langer einde bygeskryf en die versiering weer herhaal, met die slotwoorde. Onder ultra fiolet kan ons albei eindes vandag duidelik sien. (Klik om te vergroot) (Links soos die Sinaïtikus tans lyk, middel onder ultravioletlig, regs het ek die letters kunsmatig “skoongemaak” sodat albei eindes gesien kan word.) Let daarop dat die opmerking direk ná die versiering (“evangelie volgens Johannes”) nie deel van die evangelie is nie. Dit is die manier wat dokumente destyds geïdentifiseer is, soos ons vandag eerder aan die begin doen. In sommige heel ou gedrukte Bybels, soos die Geneefse Bybel van 1587 en die 1611 King James Bible is hierdie identifikasies soms ook ingevoeg. Ek haal 2 Kor.13:14 uit die KJV aan: “Amen. The second Epistle to the Corinthians, was written from Philippos a citie of Macedonia, by Titus and Lucas.” Ten spyte van al die pogings tot uitmuntende werk en pogings tot akkuraatheid het foute nagtans ongemerk deurgeglip. Dit het soms onbelangrike variasies veroorsaak, maar soms ook skreeuende foute. Variasies kom in alle handgeskrewe dokumente voor. Deur die objektiewe bestudering van meer as 5000 Griekse manuskripote tesame met meer as 20000 kopieë van antieke vertalings en ook nog talle aanhalings wat deur die ou Kerkvaders gdoen is, kan ons die oorspronklike outografieë met 99% akkuraatheid bepaal. Bestudeer die Bybel wat jy verkies, maar wees oop vir die redes waarom dit van ander weergawes verskil. Ek nooi jou om enige variasies wat jou bekommer, deur te gee. Ek belowe om die feite wat tot beskikking is, objektief beskikbaar te stel. Die vraag in jou hart leef moontlik ook in ‘n ander gelowige. Seën!

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Betroubaarheid van Teks, Kodeks, Oorspronklike Outografie, Sinaïtikus, Verskille: Verkeerd sien. Bookmark the permalink.

6 Responses to 14.1 Sinaitikus; Regstelling Joh.21:24-25

  1. Pingback: 40. Eugene Nida | Bybelverskille

  2. Pingback: 7. Die ontstaan van die Nuwe Testament; Inspirasie deur die Heilige Gees. | Bybelverskille

  3. Pingback: 23.1 Aleksandrynse Tekstipe | Bybelverskille

  4. Pingback: 23.5 Kodeks Sinaïtikus | Bybelverskille

  5. Pingback: 21.3 Diverse detail | Bybelverskille

  6. Pingback: 23. Tekstipes. | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s