42. Maansiek? Mat.17:15

42. Maansiek? Matteus 17:15

Indawear van Flickr

Wat is ‘n maansieke?

Dink ‘n oomblik na.

Het jy al iemand die woord hoor gebruik in ons alledaagse omgang? Ek nog nooit! Wel dat iemand met die maan gepla is, maar dan word bedoel dat hy onstabiel of geestesversteurd is.

En as jy iemand sien wat “stuiptrekkings kry, op die grond neerval en rondrol met skuim in die mond”? Sou jy sê hy is “maansiek”? Het jy al iemand gesien wat ‘n gewone epileptiese aanval kry?

Dit bring my by die vraag oor wat regtig met die seun van Mat.17:15 verkeerd was? Bybelvertalers worstel oor hoe om hier te vertaal.

Die Ou Afrikaanse Vertaling meld dat hy “maansiek” was; die Nuwe Vertaling “geestelik versteurd”, terwyl die Bybel vir Almal sê dat hy “epileptiese aanvalle” kry. Die King James vertyaling sê “a lunatic”, die Amplified version (AMP) praat van “epilepsy”. Die Bible in Basic English (BBE) sê sommer “he was off his head”, terwyl die NIV eerder beskryf wat met hom gebeur nl: “he has seizures”.

Die Grieks selyniazetai bevat die woord selyne wat op die helder skitter van die maan wys. Kyk ons na die beskrywing van wat met die kind gebeur het, lyk dit op die oog af baie na epilepsie. In daardie tyd het die mense geglo dat iemand wat sulke stuiptrekkings kry, demoniese aanvalle het wat met die maan in verband staan.

Waarom is dit belangrik om te bepaal wat die besonderhede van hierdie geval is wat in Matteus 17:14-21, Markus 9:14-29 en in Lukas 9:37-43 opgeteken is? Moet ons dan nie by Jesus leer en juis in soortgelyke gevalle Hom navolg nie?

Die vraag is of alle aanvalle wat lyk soos dié van die seun, vandag nog beskou en hanteer moet word as ‘n demoniese aanval wat met die maan in verband staan? Moet ons probeer om duiwels uit iemand te dryf wat epileptiese aanvalle kry? Dit kan tog nie reg wees nie! Dis ook moontlik dat die seun nié epilepsie gehad het nie, maar dat ‘n demoon hom stuiptrekkings laat kry het wat vir ons vandag net soos epilepsie lyk! Jesus het egter geweet wat presies verkeerd was en het dit as sodanig hanteer. Vir ons is daardie Goddelike kennis nie sondermeer moontlik nie. Met opregte gebed moet ons op die leiding van die Heilige Gees wag en dan doen soos Hy ons lei.

Terug by die vertaalwerk. Is dit beter om bloot die woord te vertaal as “maansiek” en te sit met soveel interpretasies as wat daar lesers is? En as iemand links en regs demone uit elke epileptikus wil dryf? Of moet die vertalers, kultuurkenners en geleerdes biddend hulself aan die leiding van die Heilige Gees onderwerp en na al die faktore asook die uitwerking op die persoon kyk? Moet hulle ons help om die betekenis van die gebeure te verstaan en hoe om dit in ons omstandighede toe te pas?

As jy moes vertaal, wat sou jy doen?

Wees geseënd

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Dinamies Ekwivalente Vertaling. Bookmark the permalink.

1 Response to 42. Maansiek? Mat.17:15

  1. Pingback: 48. Harte besprinkel, Heb.10:22 | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s