45. Die Eerste Beginsels van die Wêreld

45. Die Eerste Beginsels van die Wêreld.

Bybel Verskille 1953-Vertaling Ou Afrikaanse Vertaling Nuwe Afrikaanse Vertaling

'n 1927 Volvo, foto van Wikipedia

Wanneer ons vandag die woord VOLVO hoor, sal die meeste van ons seker dink aan ‘n Sweedse motor wat daarop aanspraak maak dat hulle hul insittendes teen hoë spoed, met groot veiligheid en gerief vervoer.

In 1911 het hierdie maatskappy wat die SKF koeëllaers vervaardig, die naam VOLVO, Latyn vir “ek rol” gekies vir hul maatskappy. Toe hulle in 1927 begin motors bou, het die naam net aangerol.

Sê nou ons lees die woord “volvo” raak in ‘n verslag van Tacitus uit die jaar 100 n.C. aan sy regering in Rome. Dit sou mos belaglik wees om te beweer dat hy iets bedoel het van “teen hoë spoed met groot veiligheid en gerief” vervoer te word!

Nogtans kan ons onwetend dieselfde fout maak wanneer ons betekenisse aan woorde in die Bybel heg wat eers baie later ontstaan het.

Kyk na die volgende voorbeeld in Galasiërs 4:3 waar die Griekse woord vir beginsels στοιχεια (stoicheia) so verskillend vertaal is. (Ek het die betrokke vertaling in donker gedruk.)

1933/53-Vertaling: So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld.

1983-Vertaling: En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls.

Die Bybel vir Almal: Dit was dieselfde met ons. Ons was ook eers soos mense wat baie jonk is, ons was slawe van die afgode, of slawe van die Wette van Moses.

Nuwe Lewende Vertaling: Toe ons nog geestelik minderjarig was, het ons die magte van die wêreld soos slawe gedien.

Afgesien van die baie maniere waarop hierdie woord vertaal is, word hierdie vers op talle maniere geïterpreteer en toegepas.

A. Du Plessis vermeld hierdie vers wat onder andere deur sommige bevrydings bedienaars gebruik word, in haar verhandeling “The Ministry of Deliverance: A Systematic-Theological Evaluation” wat sy ingehandig het as deel van die vereistes vir die graad M Div aan die Universiteit van Pretoria.

Sy haal Longenecker aan wat die moontlike betekenisse van die woord beginsels, “stoicheia” ondersoek het:

“Outside the New Testament the term used by Paul “elements” had six usages:

  1. Degrees on a sundial by which time is calculated;
  2. Letters, syllables, or words of a sentence, or the sounds that they represent;
  3. The basic elements of which the cosmos is composed;
  4. The fundamental principles or rudimentary teachings of subjects;
  5. The stars and other heavenly bodies, presumably because composed of the chief and finest of the elements, fire;
  6. The stellar spirits, gods, demons, and angels.

Only the first four were used during and before the New Testament period. The fifth use dates from the middle of the second century and the sixth from the third and fourth centuries. Delling concludes that “a man of NT days would take “stoicheia tou kosmou” to refer to the ‘basic materials’ of which everything in the cosmos, including man is composed” (Longenecker 1990: 165). (Aangehaal deur A. Du Plessis 2011: 28-29).

Kyk ek na die lys is dit duidelik dat die eerste twee moontlikhede beslis nie pas nie. Die derde verwys na die basiese boustene van die wêreld. Hier kan gedink word aan òf die vier elemente (water, grond, lug, vuur) van Empedokles (†430 v.C.) òf die van Aristoteles (†322 v.C.) wat ‘n vyfde element byvoeg nl. eter, die goddelike element wat die sterrehemel insluit. Dis duidelik dat Paulus ook nie hierna verwys het nie.

Dit laat ons met die vierde betekenis wat neerkom op die fundamentele beginsels of grondslag leerstellings van ‘n saak. Indien Paulus die nuwe bekeerlinge uit die heidenwêreld in gedagte gehad het, kon hy hier bedoel het die gehegtheid aan die Griekse afgode wat in Galasië aanbid is, (sien vs. 8). Indien hy die gelowiges uit die Jode in gedagte gehad het, die gebondenheid aan die wette van Moses (sien vs.9). Die Bybel vir Almal sluit albei in.

Maar mense wat hierdie vers vir bevrydingsdoeleindes aanwend gebruik die sesde betekenis van die woord wanneer hulle dit toepas as verwysend na bose geeste of demone. Vermoedelik na aanleiding van die Revised Standard Version: “So with us; when we were children, we were slaves to the elemental spirits of the universe.“ Hierdie gebruik van die woord het egter eers sowat 200-300 jaar ná die tyd wat Paulus hierdie brief aan die Galasiërs geskrywe het, ontstaan.

Dit is so ‘n groot verantwoordelikheid om die woord van God te vertaal, te interpreteer of toe te pas!

Indien jy ‘n vertaler was, hoe sou jy dit vertaal, en hoe sou jy dit vir ‘n preek interpreteer?

Wees geseënd!

Herman.

Laat asb. jou kommentaar heel onder aan die bladsy.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s