47. Die Maagdelike Geboorte.

47. Hoeveel Maagdelike Geboortes was daar in die Geskiedenis?

Mat. 1:23: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Immánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. (AOV)

Jes. 7:14 Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem. (AOV)

Jes.7:14: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. (ANV)

Sonder om in diepte in die geweldige onderwerp van profesie in die Bybel in te gaan, sien ek vier tipes profesieë in die Bybel. 1. Die apokalips waar beelde en getalle ‘n dieper betekenis het, en waarvan die profetiese interpretasie dikwels op ‘n verstaan van daardie huidige tyd reflekteer eerder as in die verre toekoms. 2. Die gewone profesie wat soms die uitleg van drome insluit, soos die skinker wat herstel en die bakker wat tereggestel is. 3. Die lewensprofesie wat tipes van Christus insluit. Josef het juis deurdat hy deur sy eie mense “doodgemaak” is (deur as slaaf verkoop te word), vir hulle van ‘n gewisse hongerdood gered. In Christus kry dit sy volle dieper betekenis daarin dat Hy a.g.v. ons sondes gedood is en juis daardeur vir ons redding bewerk het. 4. ‘n Kombinasie van 2 en 3, waar ‘n profesie uitgespreek en vervul word, maar dan later in die lewe van Christus ‘n dieper voller betekenis vind. Die profesie in Jesaja 7:14 is ‘n voorbeeld van die vierde tipe.

Lees asseblief Jesaja 7 en sien dat die Here aan Agas ‘n teken gee omdat hy nie die “guts” gehad het om self van die Here een te vra nie. Die teken is dat ‘n jong vrou wat nog nooit gebaar het nie, ‘n seuntjie sal hê. Die profesie was die Aram en Efraim vernietig sou word nog voordat hierdie seuntjie groot genoeg is om tussen goed en kwaad te onderskei.

Daar is ‘n Hebreeuse woord (bitula) wat spesifiek op die maagdelike toestand van ‘n meisie dui nl. iemand wat nog nooit omgang met ‘n man gehad het nie. Die woord hier in Jesaja is egter “alma” wat wys op ‘n vrou wat nog nooit ‘n kind gebaar het nie. Dus ‘n “jong vrou”. Die Bybel sê nie wie die vrou was na wie Jesaja verwys nie, moontlik selfs Agas se eie vrou. Van belang is dat haar eerste kind nog gebore moes word. Hierdie kind sou nie net as eersteling aan die Here gewy wees nie, maar ook as ‘n teken dien. Die Griekse woord (parthenos) in die Septuagint in hierdie hoofstuk, kan ook vir beide “jong vrou” en “maagd” gebruik word. Wanneer Matteus op die vervulling van hierdie profesie in Maria wys, val die klem op die maagdelike toestand van Maria, nl. dat sy geen omgang met ‘n man gehad het nie en dat die lewe in haar, bo-natuurlik deur die Heilige Gees verwek is.

By die talle voorbeelde van hierdie tipe profesie loop ons die gevaar om die oorspronklike profesie te wil “aanpas” na aanleiding van die tweede groter vervulling in Christus. Daarmee verloor die profesie sy eerste betekenis, of ons maak dit totaal tot niet asof net die tweede betekenis sou bestaan.
Die kind in Jesaja se tyd was ‘n gewone seun, en nie deur die Heilige Gees verwek nie! Daarom was sy ma ‘n “jong vrou” en nie ‘n “maagd” nie.

Mag u die enigste “maagdelik gebore” Seun opnuut in hierdie Kerstyd ontmoet.

Seën

Herman.

Lewer gerus kommentaar onder aan die bladsy.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Septuagint, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to 47. Die Maagdelike Geboorte.

  1. Pingback: God se Woord en Bybelvertalings | AntWoord

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s