49. Harte besprinkel, Heb.10:22

49 Harte Besprinkel (Heb.10:22)

‘n Hele klompie jare gelede kom my skoonseun se tuinjong baie opgewonde na hom toe: “Meneer, ek het ‘n belangrike ontdekking gemaak. Ek het ontdek waarmee elektrisiteit werk!”
“O ja?”
“Ja, dit werk met rook!”
“Rook?”
”Ja! Toe die rook uit die elektriese grassnyer uitgaan, toe hou dit op werk. Ons moet die rook nou net weer binne in kry!”
Maar wat doen jy as die essensie uit ‘n belangrike teksvers uitgelaat is in die Bybel wat jy gebruik?
Moet mens dit maar net gelate aanvaar? Of moet mens die oortuiging aan die dag lê, jou Bybel korrigeer en dit inskryf?
In Hebreërs 10:22 het die 1983-vertaling die essensie uit hierdie belangrike vers weggelaat.

Die meeste vertalings van die Bybel het die Grieks in Heb.10:22 direk vertaal: “…laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.” (AOV).
Tog het sommige baie ou vertalings nie die Griekse woord vir besprinkel (rherantismenoi ) vertaal nie, maar eerder slegs die betekenis van die uitdrukking gegee. Voorbeelde is die Geneva Bible van 1587 (…our hearts being pure from an evill conscience …) en die Nederlandse Staten Vertaling van 1637 (…onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten…)
Maar om een of ander rede het die 1983-Afrikaanse vertaling dit ook so vertaal: “…laat ons tot God nader met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ‘n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water.”
Letterlik staan daar in die Grieks: “…ons harte besprinkel van ‘n skuldige gewete,…”

Waarop sou dit wys?
Die eerste moontlikheid is die reinigingsvoorskrifte van Num.19:1-10, wat natuurlik in Christus vervul is. Die Bybel vir Almal vertaal in hierdie rigting:
“Ons het voorheen nie geweet wat is reg en wat is verkeerd nie, maar Jesus het ons rein gemaak soos wanneer die priesters bloed van bokke en bulle gespat het op onrein mense, en daarna was hulle rein.“
Die tweede moontlikheid, soos Otto Michell dit ook verklaar, (Der Brief an die Hibräer, p.346) is dat dit op die reiniging van Esegiël 36;25 dui, wat in die doop sy vervulling vind. Dit sluit dan ook aan by die tweede deel van die vers: “…die liggaam gewas met rein water.” Michell sien selfs die moontlikheid dat ons hier met ‘n “doopspreuk” te doen het. Die doop reinig nie net die uiterlike nie (Heb.9:9), maar juis ook die innerlike, die hart as setel van die gewete.
Hoe mens dit ookal interpreteer, die 1983-Vertaling laat hier die essensie van die vers uit!

Seën,

Herman.

Lewer gerus kommentaar onder aan die bladsy.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Verstaanbaarheid van Vertalings. Bookmark the permalink.

1 Response to 49. Harte besprinkel, Heb.10:22

  1. Pingback: Hy;dit | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s