Welkom! Begin hier.

Ek is bly om my boek oor die agtergrond vir die ontstaan van die Nuwe Testamnet en die redes vir die verskille bekend te maak. Ek hanteer ook meer as 100 verskille tussen die 1933/53 – Vertaling, en moderne vertalings. Soos altyd is my beleid dat die werklike feite ons kan help om ‘n ingeligte opinie te vorm, en nie uitgelewer te wees aan die propaganda of verdagmakery ter ophemeling van die een of die ander vertaling nie.
Die boek is tans nog net by myself beskikbaar. Kontak my gerus by 072 5670559, of per e – pos by bibledifferences@gmail.com

Kyk wat hierdie blog “Bybelverskille” jou bied, en hoe jy dit kan gebruik. Ek konsentreer op die NT maar hanteer ook enkele OT verskille soos Ps. 7:13. Ek fokus op die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling teenoor die 1983 Nuwe Vertaling met enkele verwysings na die “Bybel vir Almal”, die NLV en die verwagte “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”. Aflaaibare pdf’s van laasgenoemde is beskikbaar by: http://www.nuwekerkbybel.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55

Feite:

 1. Daar is soms ingrypende verskille tussen ouer vertalings soos die 1933/53 Ou Afrikaanse vertaling (AOV, die E-Sword afkorting) en nuwer vertalings soos die 1983 Nuwe Afrikaanse Bybel (ANV), en die Nuwe Lewende Vertaling (NLV). Ook in Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling vind ons dikwels dieselfde verskille.
 2. Die integriteit en vakmanskap van die Bybelvertalers is bo verdenking. Die verskille het dus ‘n wettige, logiese oorsaak.
 3. Drie beginsels veroorsaak die meeste van die verskille.
 • 3.1  Taalontwikkeling: Woorde se betekenis en gebruik verander, of het verskillende betekenisse vir verskillende groepe Afrikaanse taalgebruikers. Bv. ‘n Esel is vir party ‘n donkie, vir ander ‘n muil. (Gen.22:3, Mat.21:5). Ons verwys nie meer na mense as “siele” nie!
 • 3.2  Vertalingsbeginsel: Die AOV vertaal woord-vir-woord (Direkte vertaling), die ANV gedagte-vir-gedagte (Dinamies Ekwivalent). Bv. Wat makeer ‘n “maansieke” eintlik? Moet ‘n idioom soos “…hy dra die swaard nie verniet nie…” (Rom.13:4) behou word of vertaal word met sy betekenis “…die reg om te straf…”?
 • 3.3  Bronteks: Vir die NT gebruik die AOV die Textus Receptus (TR) wat op 6 laat manuskripte gebaseer is (±1200-1620 n.C.) en aan die vertaler geen keuse toelaat nie. Die ANV gebruik die United Bible Societies se teks wat meer as 5600 Griekse manuskripte, gerugsteun deur meer as 19000 manuskripte van antieke vertalings en aanhalings van meer as 220 Kerkvaders in ag neem. (±125-1620 n.C.) Die manuskripbewyse word by elke vers aangedui sodat die vertaler ‘n ingeligte besluit kan maak. Bv. As net een Griekse manuskrip (±1350 n.C.), en net ‘n paar Latynse vertalings en net Latynse Kerkvaders die uitbreiding van 1Joh.5:7-8 vòòr die eerste gedrukte Griekse teks ken, kan ons dit as oorspronklik aanvaar?

Verder op hierdie blog:

 1. In alle handgeskrewe afskrifte kom variasies voor. Sommige ontstaan toevallig, ander is doelbewus aangepas.
 2. Legitieme beoordelingsbeginsels sluit evaluering van die manuskripte, asook die tipiese woordgebruik of gedrag van die skrywer in.
 3. Waar moontlik bied ek my eie evaluering van die effek van veraderinge op die verstaan van die Skrifdeel.
 4. Nie een enkele Bybelse of geloofsbeginsel word deur die verskille in vertalings bedreig nie. Korreksie! Die verandering wat in Openbaring 22:14 ontstaan het en in die 1933/53 asook in die King James Version weerspieël word, raak juis die wese van die Evangelie!
 5. My lesers word uitgenooi om enige vrae oor die Bybel deur te gee; ek onderneem om die feite beskikbaar objektief aan te bied.
 6. Vir interessantheid plaas ek afbeeldings van besondere manuskripte, asook skakels na waar hierdie manuskripte aanlyn bestudeer kan word.
 7. Die meeste van die materiaal is ook in Engels beskikbaar by http://www.bibledifferencesfacts.wordpress.com

Mag hierdie blog aan jou sekerheid en seën bring.

Dit gaan om die eer van God.

Seën,

Herman.


About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Welkom! Begin hier.

 1. Beste Chris,
  Dankie dat jy jou opinie deel.
  Ek was begenadig om wel Hebreeus, Aramees en Grieks op universiteit te kon leer, en kan my daarom in die oorspronklike tale help. Dit is waarom ek met vrymoedigheid die verskillende vertalings van die Bybel kan bestudeer en die feite op hierdie blog beskikbaar stel.
  Dit is ‘n geweldige aanklag wat jy teen hoog opgeleide en ware kinders van die Here maak om Bybelvertalers van bedrog te beskuldig! Onomwonde kan ek jou verseker dat daar geen waarheid in hierdie stelling van jou is nie. Plaas liewer ‘n wag voor jou mond! Met watter gesag maak jy so ‘n bewering, en wie is jou leermeesters?
  Mense wat verwonderd agter die Satan aanloop, is deeglik bewus daarvan. God sien die hart aan en die Heilige Gees staan ons selfs in ons gebede by sodat dit ‘n lieflike geur voor God sal wees.
  Buig liewer in nederigheid voor God en laat jou nie mislei deur mense wat net aan jou vertel wat jy graag wil hoor nie.
  Seen
  Herman.

 2. Johan says:

  Herman, ek vind jou blog geweldig interessant omdat ek ook op my eie ‘n studie hiervan gemaak het. Maar wat ek nie verstaan nie, is waarom kerke nie hulle lidmate meer vertel van waar die Bybel vandaan kom nie. Ek het altyd gedink daar bestaan “oertekste” in Hebreeus en Grieks onderskeidelik wat die oorspronklike woorde bevat van die skrywers van die onderskeie Bybelboeke. En hierdie tekste moet woord vir woord oorvertaal word in Afrikaans. En dit lyk my die meeste gelowiges dink so. Hierdie mense was baie verward toe die 1983-Bybel uitgekom het wat inhoudelik eintlik veel beter is as die 1933-Bybel omdat niemand vir hulle vertel het waarom die Nuwe Vertaling soveel verskil van die Ou Vertaling nie. Ek voel dat die geskiedenis van die Afrikaanse vertaling[s] deel moet vorm van die katkisasie-leerplan, en predikante moet in hulle prediking af en toe preek OOR die Bybel ook; nie net UIT die Bybel nie. Mens kan voorspel dat die nuwe Bybel ook met groot skeptisisme ontvang gaan word in sekere geledere net omdat die 1933-vertaling die norm is by baie Bybellesers. En dit is die norm by verstek uit onkunde oor die aansienlike problematiek wat daar is om wat die oorspronlike skrywers geskryf het eers vas te stel, en dan in moderne Afrikaans weer te gee.

  • Baie dankie Johan, dat jy my blog besoek het en baie dankie vir hierdie insiggewende kommentaar.
   Ek is self skuldig daaraan dat ek te min oor die oordra van die tekste en die vasstel van die oorspronklike outografie van die kansel af hanteer het. Ek geniet die studie oor die oorsake vir die verskille waarmee ek my nou meer besig hou, geweldig baie. God is groot en het vir ons soveel kosbare manuskripte deur die eeue laat bewaar!

   Hartlike seënwense in die Christus Feestyd.

   Herman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s