56 Klere was of Gebooie doen?

56. Klere was of Gebooie doen? Op 22:14.

Wat is die voorwaarde in Op.22:14? Is dit: “Salig is die wat die gebooie doen” of: “wat hul klere gewas het”?
Die verhouding tussen genade en dade is een van die kern verskille tussen die Christelike Godsdiens en alle ander godsdienste in die wêreld.
Alle ander godsdienste verkondig dat indien die mens se dade goed genoeg is, sal hy gered word deur sy goeie dade.
As Christene glo en verkondig ons dat die mens gered word deur die genade van God, deur die bloed van Christus, op grond van ons geloof in Christus as Seun van God, en dat ons geloof bewys en bevestig word deur ons goeie dade. Geloof sonder dade is dood!
Dit is hierdie kernwaarheid wat op die spel is in Openbaring 22:14!
In die 1933/53-Vertaling staan daar: ”Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.” Hiervolgens verkry mens reg tot die verlossing op grond van jou dade. Dit is tog in direkte teenstelling met die Evangelie
Die 1983-Vertaling sê: ”Geseënd is dié wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan.” Is dit ‘n willekeurige verandering om by die dogma van die Christelike leer aan te pas, of het die vertalers grondige manuskrip bewyse daarvoor?

Ons kyk na die Tekskritiese bewyse:

Op.22:14

Moontlikhede: Klere was: Gebooie doen:
Getuies: Grieks: Vertalings: Kerkvaders: Grieks: Vertalings: Kerkvaders:
101-200
201-300 Sahidies Tertullianus, Cyprianus
301-400 Sinaïtikus Vulgaat Athanasius Bohairies Tyconius
401-500 Aleksandrinus Etiopies 1 Siries, Armeniaans
501-600 Fulgensius, *Apringius Pseudo-Ambrosius
601-700 1 Siries *Andreas
701-800
801-900 Oud Latyn *Haymo
901-1000 Oud Latyn Unsiaal 046 Arethas
1001-1600 3 Minuskels 3 Oud Latyn 10 Minuskels 1 Oud Latyn

Opmerkings:
1. Die twee oudste Griekse manuskripte, gerugsteun deur drie minuskel manuskripte uit die 11e, 13en 15e eeue het voorwaarde van die klere was. Slegs 1 unsiale manuskrip uit die 10e eeu en 10 minuskels uit latere eeue het die vereiste van gebooie onderhou.
2. Sahidies, die oudste vertaling, saam met sewe ander, insluitend die Vulgaat steun “klere was” as voorwaarde terwyl vyf vertalings “nakoming van die wet” as voorwaarde steun.
3. Beide lesings word deur vyf Kerkvaders elk gesteun. Van die drie (met * gemerk) wat ‘n kommentaar op Openbaring geskryf het, steun twee “klere was”. Deur die eeue is ‘n felle debat gevoer tussen “geloof alleenlik” soos deur Paulus geleer teenoor die klem wat Jakobus lê op die “bewys van geloof deur dade”. Asketiese monnike sou eerder dade en die wet beklemtoon.
4. Die moontlikheid van verwarring in unsiale letters en woorde kan nie uitgesluit word nie, veral indien die kopieerder bietjie ingedagte was.
Om dit enigsins visueel toe te lig, plaas ek hieronder die twee moontlikhede in ‘n Griekse unsiale font wat deur Allen Loder geskep is na aanleiding van Papirus manuskrip nr. 39 van ongeveer 250 n.C. Hou in gedagte dat hierdie letters elkeen perfek gevorm is, as sy beste keuse van die betrokke letter in die manuskrip, en as font uiteraard identies weergegee word. Hou ook in gedagte dat die manuskrip wat as basis vir ‘n kopie gebruik was, baie moontlik self verweer kon gewees het, en dat die letters daarom makliker verwar kon word as hierdie “perfekte” weergawe.
Ons kyk na die twee weergawes direk na mekaar:
“…hulle wat hulle klere was…”

Was2

”…hulle wat sy gebooie doen…”

Beoordeling:
Wanneer ons na die boek Openbaring binne sy eie konteks kyk, vind ons klem op die verlossing deur die bloed van die Lam o.a. in Op.1:5 en 5:9. In Op.7:14 word die verlostes vermeld wat hul klere wit gewas het in die bloed van die Lam, en in Op.12:11 word die gelowiges vermeld wat die oorwinning behaal het danksy die bloed van die Lam. In Op.12:17 word die nakom van die gebooie wel vermeld. Weereens duidelik as kermerk en nié as grond van hul redding nie. Dit is dieselfde geval in Op.14:12.
Kyk ons egter na Op.22:14 dui die woord “sodat” aan dat ons hier nie met ‘n kenmerk van die gelowiges te doen het nie, maar met die reddingsbeginsel of voorvereiste om toegang tot die boom van die lewe te hê. Die reddingsbeginsel in Openbaring is die bloed van die Lam, of dat die gelowiges hul klere gewas het in die bloed van die Lam.

Uit bogenoemde is dit duidelik dat “klere was” baie swaarder weeg, beide wat eksterne kriteria (wat na die manuskripte self kyk) betref, asook die intrinsieke gebruik binne die boek Openbaring.
Dit is inderdaad die beginsel wat die Christelike geloof anders as alle ander “gelowe” maak.

Seën

Herman.

Laat gerus u kommentaar onder aan die bladsy.

Kyk ook na:

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Desiderius Erasmus, Eerste Gedrukte Griekse NT, Intrinsieke kriteria, Kanon, Textus Receptus, United Bible Societies Teks. Bookmark the permalink.

6 Responses to 56 Klere was of Gebooie doen?

 1. Annemarie says:

  Herman goeie more, dankie vir die belangrike inligting. As n onkundige het ek die vraag: as daar n teen argument op bogenoemde inligting gebruik word van geleerdes wat nog wetties wil wees met die volgende :- die geboeie is meer betroubaar omrede dit uit die 10de eeu uitkom al is dit net een manuskrip wat dan? Dra dit meer waarde en gesag omrede daar meer as een manuskrip uit latere eeue uit kom en saam getuig?..groete Annemarie

 2. Pingback: Welkom! Begin hier. | Bybelverskille

 3. kobus Bester says:

  Eers klere was, dan die onderhouding van gebooie. Ek kan slegs die wet onderhou as ek genade ontvang het . Die HK leer ons ook so,

  • Kobus, baie dankie vir hierdie opmerking.
   Wat jy sê is inderdaad korrek. Ons word gered op grond van ons aanvaarding van die verlossing in Christus wat deur die was in die bloed van die Lam aangedui word. Daarna kom ons die gebooie uit dankbaarheid na as bevestiging van ons verlossing. “‘n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood, so is ook geloof wat nie in dade bewys word nie, ook dood”. (vergelyk Jak.2:26)
   Maar die probleem is dat albei nie in die betrokke teks staan nie. Dis of die een, of die ander. En dit is die dilemma wat die Bybelvertaler moet oplos. Daarom moet hy op grondige beginsels ‘n keuse maak. Ek is bly dat ek nie aan die Bybelgenoodskap verbonde is nie, en nie nodig het om hierdie keuses uit te oefen nie. Ek bestudeer net die oorsake vir die verskille om mense die keuses te laat verstaan.
   Baie seën,
   Herman.

 4. Pingback: 74. Verkeerd hoor Op.1:5 | Bybelverskille

 5. Pingback: gegroet | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s