62. Nieu-Seeland en Genesis 1-3.

Nieu-Seeland en Genesis 1.

Kaart van Wikipedia

Die insigte, interpretasies aanbieding en toepassing van die feite soos weerspieël in hierdie dokument is volledig my eie en ek neem volle verantwoordelikheid daarvoor.

Konflik tussen die Bybel en die wetenskap:

Mense voel soms verward deur ‘n konflik tussen hulle vanuit die Bybel verstaan teenoor sommige wetenskaplike feite. Ons as Christene behoort antwoorde onder ons self te vind wat eer en respek vir ons God en sy kosbare Woord, die Bybel sal bring. Dit kan ons almal tot verwondering bring voor ons Almagtige, Alwetende liefdevolle Drie-Enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees.

As geskrewe Woord van God is die Bybel ‘n boek oor geloof. Dit handel oor ons geloof en verhouding met God. Dit is nie ‘n wetenskap handboek nie. Sommige Bybelse gegewens stem ooreen met wetenskaplike feite, maar ander nie. Maar alles in die Bybel maak appèl op ons geloof. Kyk na enkele voorbeelde: Mens kan nie Genesis 1:6-8 letterlik verstaan nie. Daar word gesê dat God die waters bo die uitspansel, die lug, geskei het van die waters onder die uitspansel. Daar is doodeenvoudig nie ‘n dam water bo ons koppe wat soms as reën aarde toe val nie. God het ook nie die niere geskep om die sentrum van ons emosies of gedagtes te wees nie, (Ps.26:2, Jer.17:10) maar om afvalstowwe uit ons bloed te skei. Nogtans het beide ‘n impak op ons geloof. God stuur vir ons reën wanneer ons nederig daarom vra, en ons bly verantwoordbaar voor God betreffende ons denke en emosies.

Indien ons stellinge in die Bybel sondermeer as wetenskaplike feite aanvaar, kan ons reg wees, maar ons kan ook verkeerd wees. Giordano Bruno (1548-1600) het die stelling gemaak dat net soos ons sonnestelsel, ander sterre in die lug ook planete het wat om hul son wentel. Planete wat moontlik ook lewe kan hê. En ernstige Christene het hom op die brandstapel verbrand vir hierdie stellinge wat met hul verstaan van die Bybel gebots het!

Wanneer ek na Gen.1:1 – 2:4 kyk, kan ek die skeppingsdae as volg voorstel:

Op die eerste drie dae het God die essensiële substanse van die heelal geskep. Dag 1: lig en duisternis. Dag 2: lug en die see. Dag 3: land en die plante. Op die volgende drie dae het God dìt geskep wat hierdie substanse definieer of benut. Dag 4: die son, maan en sterre wat lig en duisternis, dag en nag definieer. Dag 5: voëls en visse wat die lug en water benut. Dag 6: soogdiere en die mens wat die grond en plante benut.

Dag 7: God het gerus.

Mens kan hierdie beskrywing van die skeppingsdae aanvaar as ‘n direkte beskrywing van ses 24-uur dae met God se rus op die sewende dag. Die resultaat sal die volgende wees: 1) Alles wat bestaan, is deur God self geskep. 2) Alles staan in ‘n bepaalde verhouding tot mekaar. 3) Na die sesde dag het God gerus, en is niks verder geskep nie. Daar is niks verkeerd met hierdie interpretasie nie.

Dit is ook moontlik om hierdie hoofstuk as ‘n gedig te sien wat God as Skepper van alles wat bestaan loof, eerder as ‘n wetenskaplike plan van hoe God alles geskep het. Dan kom mens tot dieselfde drie gevolgtrekkings.

Genesis 1 en die eilande van Nieu-Seeland:

Paleontoloë beweer dat Nieu-Seeland op ‘n baie vroeë datum van Gondwanaland, die antieke landmassa waarop alle lewe ontstaan het, geskei is.

Johannes skrywe dat Jesus baie meer gedoen het as wat in die evangelie beskrywe is. (Joh.21:25) Net so glo ek dat God ook baie meer kon gedoen het as wat Hy vir ons laat neerskryf het. Kom ons veronderstel dat God in werklikheid tog ‘n stukkie van die aanvanklike land wat Hy op die derde dag geskep het, afgesny het en eenkant toe geskuif het. Kom ons veronderstel dat dit gebeur het nà dag vyf, toe God die voëls en visse geskep het, en vòòr dag ses toe God die soogdiere en mense geskep het. (Aangedui met ‘n  sterretjie.) Wat sou die resultaat dan wees?

Die resultaat sou ‘n eiland wees met voëls en visse, maar geen soogdiere of mense nie. Nieu-Seeland het geen inheemse soogdiere (behalwe vir drie vlermuisspesies wat nà die skeiding daarheen kon gevlieg het) en ook geen inheemse mense nie. Die Polenesiërs is die eerste mense wat daar voet aan wal gesit het, en dit so onlangs as 1350 n.C.! Die enigste ander dier wat nie ‘n voël of vis is nie, is die beroemde Tuatara, ‘n oer-akkedis wat nog voor die dinosourusse dateer.

Maar indien ons die eerste drie hoofstukke van Genesis aanvaar as op een of ander manier ‘n kronologiese weergawe van die eerste tyd op aarde, behoort daar twee ander dinge op Nieu-Seeland te ontbreek, dit wil sê as God werklik hierdie eilande eenkant toe geskuif het soos ek voorstel. Nadat die slang Eva mislei het, het God die slang vervloek om van daardie tyd af op sy maag te seil (Gen.3:14). En Nieu-Seeland het geen inheemse slange nie, nie een nie! God het ook die aarde vervloek om dorings en distels voort te bring. (Gen.3:18) Volgens Rebecca Stanley van die Auckland Botanic Gardens het Nieu-Seeland geen dorings of distels nie: “NZ does not really have any plants with thorns.  … We do have one suspected and very curious adaptation in our flora – and that is our divaricating plants.  We have many very small leaved shrubs with tight interlacing branches. A very few have sharp protrusions that aren’t really thorns technically but are thorn-like stems (e.g. Discaria toumatou).  We also have many species with different juvenile and adult leaf forms where the juvenile leaf form is either tough and leathery or very tiny.  Once these plants get above 2m they develop more lush foliage.”

Paleontoloë beweer dat soogdiere, mense, slange en dorings almal ná voëls en visse geskep is (of deur evolusie ontwikkel het). Die wetenskaplike feite aangaande Nieu-Seeland bevestig dus die feite in Genesis 1-3, soos deur Moses reeds 3500 jaar gelede beskryf!

Genesis 2:7 en Evolusie.

Ons is soms so gewoond aan ‘n beeld wat ons in ons gedagtes aangaande ‘n gebeurtenis in die Bybel gebou het dat ons dit sondermeer as waarheid aanvaar. Ek was geskok toe ek besef dat die Bybel gladnie sê dat Abel se offer se rook op getrek het, en Kain s’n dwars weggewaai het nie. Dis ‘n beeld wat uit my Kinderbybel in my gemoed vasgesteek het. Is Elia deur ‘n wa en perde van vuur die hemel opgeneem, of deur ‘n stormwind? En besef u dat die Bybel nie meld hoeveel manne uit die Ooste, Jesus kort na sy geboorte besoek het nie?

Kyk ons na die feite in Genesis 2:7, is die volgende duidelik. 1) Die mens is deur God self geskep, iets wat in Ps.139 ook ten opsigte van elke baba bevestig word. 2) Die mens se liggaam is 100% van aardse elemente gemaak. 3) God self gee aan die mens lewe, en daarom is die mens voor God verantwoordbaar. Maar die Bybel beskryf nie hoe God die mens geskep het nie; ook nie hoe lank die proses geneem het nie.

Wanneer ons aan die skepping van Adam dink, sal die meeste mense moontlik die beeld in gedagte hê wat ek 1) Die kunstenaars – model noem.

God het grond geneem, dit natgemaak en die klei geknie en gevorm tot ‘n man, lewe in sy neus geblaas, en daar staan Adam! Moontlik is dit presies hoe God Adam geskep het. Maar kyk noukeurig en sien of die volgende moontlikhede deur enige van die feite in Gen.2:7 uitgeskakel word: 2) Die skool – model: God het elke orgaan van klei gemaak, hulle op hul plek gesit, met ‘n kleivel bedek en lewe ingeblaas. 3) Die mikrobioloog – model: God het elke selletjie van Adam se liggaam uit klei gemaak, dit op sy plek gesit en lewe ingeblaas. 4) Die ginekoloog – model: God het een enkele “bevrugte” selletjie uit klei gemaak, lewe daarin geblaas, sy hande as ‘n “baarmoeder” gevorm en die selletjie tot wasdom laat groei. 5) Die evolusie – model: God het ‘n selletjie uit klei gevorm, lewe daarin geblaas, later arms en bene laat ontwikkel, op sy agterbene laat loop en oor tyd laat ontwikkel tot die mens soos wat ons hom vandag ken!

Baie paleontoloë en evolusioniste glo in ‘n godlose spontane ontstaan van lewe, gevolg deur ‘n godlose evolusie, meestal gedryf deur die “oorlewing van die sterkste”. Indien dit waar sou wees, wil ek graag weet:

 1. Indien lewe spontaan, sonder die betrokkenheid van God ontstaan het, waarom sou nuwe vorms van lewe so vroeg reeds ophou ontstaan het? Volgens die Bybel het God gerus nadat Hy die skepping op die sesede dag voltooi het.
 2. Hoe sou enige ingewikkelde verandering of mutasie oorleef? Enige verandering sou immers in ‘n enkele organisme ontstaan, maar waar sou hy ‘n maat vind om mee voort te plant om nie in isolasie tot niet te gaan nie?
 3. Hoe sou manlik en vroulik as die resultaat van ‘n godlose evolusie ontstaan? Om nie nodig te hê om ‘n maat te vind nie, sou tog sekerlik eerder voortplanting of vermeerdering bevorder.”
 4. Hoe sou ‘n plant die gekompliseerde meganisme om stuifmeel op een plek te ontwikkel en die eiersel op ‘n ander plek, selfs ‘n ander plant! En dan ‘n unieke wyse vind om hierdie twee by mekaar te bring, en verder nog ‘n besondere wyse ontwikkel om die saad te versprei, en dit alles sonder ‘n enkele breinsel, of die betrokkenheid van ‘n hoër brein wat ons God noem?
 5. Evolusioniste beweer dat slange uit akkedisse ontwikkel het en hul pote verloor het. Waarom sou minder beweeglikheid hul voortbestaan verseker of selfs kon aangehelp? Die Bybel sê dat God die slang vervloek het om van daardie dag af op sy maag te seil. Dit was ‘n vervloeking, nie ‘n verbetering nie!

Die unieke eilande van Nieu-Seeland bevestig die Bybel op verskeie punte, maar ons moet waak daarteen om in te storm waar engele versigtig is om te tree.

Op die ou end gaan dit om die waarheid van die Bybel en die eer van ons Drie-Enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees!

Seën,

Herman

Kommentaar onder aan hierdie bladsy is baie welkom.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

10 Responses to 62. Nieu-Seeland en Genesis 1-3.

 1. Yf Veldhuizen says:

  Dag herman.
  Ek het soveel waardering vir wat jy hier geskryf het – veral oor die Bybel, want dit is so on lyn met my eie denke hieroor. My mening is ook dat ons soos volg moet onderskei: Daar is die Skepper en daar is Sy skepping; daar is die Bybel en daar is die wetenskap; die Bybel vertel ons dat die Here geskep het, die wetenskap hoe geskep is; die Bybel vertel ons wat die Here se plan met Sy skepping en veral die mens, is terwyl die wetenskap ons vertel hoe die skepping werk; die Bybel bied aan ons kennis tot die weg van verlossing en die wetenskap kennis tot die realiteit.

  Ek stem saam, die Bybel is nie ’n vakwetenskaplike handboek nie, al kom daar ook vakwetenskaplike stellings daarin voor, net so min as wat ’n wiskunde handboek as ’n geskiedenis boek beskou kan word omdat daar biografiese inligting oor ’n wiskundige daarin mag voorkom. Daar moet ook onthou word dat die Bybel in ’n sg. “voorwetneskaplike tyd” geskryf was. “Wetenskaplike” uitsprake wat gemaak is, was gemaak met die kennis tot die skrywers se beskikking. Dit sou tog vir die lesers van alle eeue geen sin gemaak het as vandag se wetenskaplike teorieë daarin vervat sou gewees het nie. As die Bybel dan ’n vakwetenskaplike handboek sou wees, waarom dan enigsins nog verder kennis inwin d.m.v. vakwetenskappe – ons sou mos genoegsame kennis tot ons beskikking hê?

  Jy verwys wel na die beginsel van die evolusieleer van “die oorlewing van die bes-aangepaste” (organisme by sy omgewing) maar dis nie die doel van jou blog om dit te bespreek nie, so ek sal my van kommentaar weerhou, behalwe net om te sê dat ek met jou saamstem en aan nog vele ander besware teen hierdie beginsel kan dink.

  In Vrede

  • Beste Yf,
   Baie dankie hiervoor. Ek waardeer jou insig. jy vat dit pragtig saam.
   Ek was so aangegryp deur die feite rondom Nieu-Seeland wat die Bybel op bepaalde punte bewys, dat ek dit net moes deel.
   Beste wense
   Herman

 2. Beste Herman

  Alhoewel ek baie bly is dat jy in sekere feite rondom Nieu-Seeland bevestiging van sekere waarhede van die Bybel gekry het, wil ek graag noem dat daar baie groter bevestiging rondom onder andere Australië en Nieu-Seeland is as mens behoorlik na die wêreldwye vloed van Genesis kyk. Ek kan ongelukkig ook nie met jou saamstem dat Genesis niks oor die skeppingstydperk sê nie. Gaan lees gerus my boek “Skepping & Evolusie – onversoenbaar!” wat gratis op die webwerf http://www.glodiebybel.co.za onder Boeke afgelaai kan word.

  Groete
  Hennie Mouton

  • Beste Hennie,
   Baie dankie vir jou kommentaar.
   Ek het gedeel wat God aan my openbaar het aangaande Nieu-Seeland. Hy het niks aan my openbaar oor Australië of die invloed van die vloed op die betrokke lande nie.
   Seën.
   Herman.

   • Herman, omrede die volgende in jou skrywe het ek my stelling oor jou siening van die skeppingstydperk gemaak:

    ” Maar die Bybel beskryf nie hoe God die mens geskep het nie; ook nie hoe lank die proses geneem het nie.

    5) Die evolusie – model: God het ‘n selletjie uit klei gevorm, lewe daarin geblaas, later arms en bene laat ontwikkel, op sy agterbene laat loop en oor tyd laat ontwikkel tot die mens soos wat ons hom vandag ken! “

 3. Ja Hennie,
  Ons is soms so oortuig van die letterlike verstaan van ‘n saak in een vers van die Bybel en die figuurlike in ‘n ander. Dis OK.
  Maar ek bepleit net dat ons nie mense sal verwerp wat van ons verskil nie. 2 Petrus 3:8 “Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.” Vir jou is Genesis 1 5×24 – uur dae. Maar dan moet jy die eerste 3 dae voor die skepping van die son op een of ander manier her-konstrueer, want “aand en môre” word veroorsaak en gedefinieer deur die son. Ek gun jou jou verstaan en her-konstruering, hoe jy dit ookal regkry. Maar laat my en ander asseblief dieselfde toe.
  Op die ou einde maak die tyd wanneer God die aarde geskep het, en hoe Hy dit werklik gedoen het nie wesentlik saak nie. Ons saligheid hang nie daarvan af nie! Wat saakmaak is dat ons elkeen self ‘n persoonlike verhouding met God sal hê, en in liefde ander sal aanvaar en nie veroordeel nie, want die oordeel waarmee ons ‘n ander oordeel sal ook ons geoordeel word. En soms is ons so genadeloos en wil ons mense brandstapel (en sommer hel) toe stuur net omdat hulle verskil van hoe die alleswetende, alwyse EK iets verstaan.
  Paulus was baie slimmer as ek, en hy bely dat hy maar ten dele verstaan! Kan ek nou regtig beweer dat hoe EK iets verstaan, die enigste moontlikheid is?
  Vrede en seën

  • Herman, ek het natuurlik nêrens beweer dat my verstaan die enigste korrekte verstaan is nie, en ek het niemand in my skrywe veroordeel nie. Maar ek kan my standpunte verdedig wat sekerlik vir jou aanvaarbaar is want jy verdedig ook jou standpunte in al jou skrywes op hierdie webwerf. Logiese bewysvoering is meestal jou metode van verdediging waarvoor ek baie respek het.
   2 Pet 3:8 en die saak van lig op die 1ste skeppingsdag maar die son se skepping eers op die 4de skeppingsdag word in my boek bespreek want dit is taamlik bekende kwessies. Ek wil tog nog weer aanbeveel dat jy meer oor hierdie sake gaan lees — as jy dit nie in my boek wil lees nie gaan doen dit dan tenminste op ‘n webwerf soos http://www.creation.com.
   Vrede en seën,
   Hennie

 4. Hennie, ek het juis baie respek vir jou hantering van die verskille in interpretasie deur mense van Genesis 1 en 2. Maar daar is mense wat uiters veroordelend is teenoor mense wat van hulle verskil. Dit is die heerlike van gedagtes en standunte uitruil en in respek mekaar akkommodeer.
  In vrede.
  Herman.

 5. Nico says:

  Dankie vir die deel Herman, dit skep weer eens ruimte vir meer begrip vir mekaar. Ek dink nou net aan die DNA. Daar is baie eenvoudige organismes wat baie meer DNA kombinasies besit as die mens. Die mens deel ontsettend baie van sy DNA met bv. ‘n piesang.( so iets as 40% as ek reg is) In die DNA is al die inligting opgesluit wat gaan bepaal hoe die eindproduk gaan lyk. Dis juis in die DNA wat die mutasies moontlik is. Nogtans wie het die geweldig komplekse DNA verskaf aan die eenvoudigste organismes? Dis duidelik dat wanneer ‘n organisme beskik oor die nodige DNA, dat dit dan kan verander in dit wat reeds in sy DNA opgesluit is…. Dan is die vraag nie, “Hoe het dit ge-evolueer” nie, maar: Wie het bepaal dat al hierdie inligting reeds van die begin af in die DNA opgesluit was.

  • Ek stem saam, Nico.
   Aan die ander kant het God seker reeds van die begin af al daardie komplekse DNA geskep met ‘n doel. As die evolusionis glo dit is sodat God op sy bepaalde tyd ‘n organisme na ‘n volgende vlak toe wil laat evoleer, het ek vrede daarmee, mits ons net nie God wat die besluit neem en die rigting bepaal, uit die berekening laat nie. Hoe sou ‘n eenvoudige organisme kon besluit om manlik en vroulik te skei, en sommer weet ‘n ander een gaan dieselfde doen sodat daar een sal wees om die voortplanting mee te kan voortsit? Of nog erger: hoe sal ‘n onnosel verstandelose plant weet dat as hy manlike stuifmeel begin produseer, daar iewers ‘n familieplant sal wees wat ‘n vroulike vrugbeginsel sal hê, en nog ‘n bytjie ook om die oordrag moontlik te maak! En hoe sou hy weet om die by met soet nektar aan te lok? Wie God uit die berekening uitskakel, moet darem geloof hê in soveel “odds” dat ek nie naby kan kom nie.
   Om nie eens te praat van die modder wat in die regte mikro – hoeveelhede bymekaar gekom het om die eerste lewe te skep nie; iets wat ons slimste wetenskaplikes met die beste toegeruste laboratoriums en die sterkste rekenaars, en die miljoene vorme van lewe as dissekteerbare voorbeelde nie kan regkry nie! Om in spontane ontstaan van lewe, en God-lose evolusie te glo, moet jy darem ‘n geloof hê wat skrik vir niks!
   Ek glo liewer in God wat Hom in die Bybel openbaar het, en herhaaldemale in my lewe as my God van liefde bewys het!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s