65 Buite Konteks? Spreuke 23:7

Spreuke 23:7

Ek hoor dikwels mense Spreuke 23:7 aanhaal “Want soos hy in sy siel bereken, so is hy…” Dan word dit gewoonlik opgevolg deur òf ‘n aanmoediging, òf ‘n vermaning, want die aanhaling sou ‘n selfvervullende profesie direk uit die Bybel wees. Maar lees ek moderne vertalings, vind ek iets totaal anders! Wie sou nou reg wees, en wat sou die rede vir die verskil in vertaling wees? Let op die volgende vertalings waar die betrokke deel donker gedruk is:

1933/53 Ou Afrikaanse Bybel: “Want soos hy in sy siel bereken, so is hy; eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie.”

In die splinternuwe 2011 Common English Bible lees ons iets totaal vreemd: “…Because they are like a hair in the throat. They say to you, “eat and drink!” but they don’t mean it.” Onder aan die bladsy is die volgende verduideliking gedruk: “Translation of the Septuagint. Hebrew uncertain.”

Die eerste probleem waarmee ons te doen het is dat die Hebreeus in vers 7 nie duidelik is nie. Dit is waarom die vertalers van die Common English Bible besluit het om eerder vanuit die Griekse Septuagint, te vertaal. Die Septuagint is ‘n Griekse vertaling van die Ou Testament wat ongeveer 250-132 v.C. gemaak is.

Maar wat moet die vertaler doen? Hy kan tog nie iets sinneloos plaas nie, veral nie as die konteks ‘n klinkklare aanduiding gee nie!

Verse 6-8 is bes moontlik ‘n uitgebreide spreuk met sewe reëls.

Die tweede probleem met die aanhaling van die enkele sinsnede en die toepassing daarvan as ‘n losstaande selfvervullende profesie, is dat dit totaal buite verband toegepas word. Vers 7 is ‘n integrale deel van die uitgebreide spreuk van verse 6-8.

Dit het duidelik met die optrede van ‘n Afgunstige mens te doen wat jou na ‘n maaltyd nooi. Dit gaan om sy suinigheid en valsheid. Want soos hy in sy siel bereken, so is hy – afgunstig en suinig! Dis nie ‘n losstaande spreuk wat buite verband aangehaal kan word nie.

Afleiding:

Wanneer daar verskillende variasies van ‘n teksvers of sinsnede voorkom, moet mens versigtig wees en die integriteit van die Bybelvertalers in ag neem. Indien hoog geleerde kinders van die Here wat erns maak met die vertaal van die Woord van God, wesentlik van mekaar verskil, moet dit ons tot versigtigheid maan. Om in so ‘n geval die sinsnede op die klank van ‘n bepaalde vertaling af toe te pas, kom neer op buikspraak waar ek as mens God se Woord laat buikspreek wat ek graag wil sê.

Maar is die beginsel verkeerd?

Hoegenaamd nie. Dit word duidelik gestel in Spreuke 4:23. “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Dít is die vers wat aangehaal moet word.

Seën,

Herman.

Kommentaar onder aan die bladsy is welkom.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Betroubaarheid van Teks, Konteks, Verstaanbaarheid van Vertalings. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s