67 Moord op die Betlehem Kindertjies. Mat.2:18

Moord op die Betlehem Kindertjies Mat.2:18

Met Jesus se geboorte en kort daarna het skokkende dinge op aarde gebeur. Satan wou verhoed dat Jesus opgroei en die verlossing aan die mensdom bring soos wat reeds voor die skepping deur God bepaal was. Een so ‘n gebeurtenis was die moord op die seuntjies van Betlehem deur Herodus.

Die Heilige Gees het die Bybelskrywers inspireer. Die vraag is hoe ons dit moet verstaan. Het die Heilige Gees gedikteer en die Bybelskrywers tot bloot skryfmasjiene gereduseer? Of het die Heilige Gees van binne uit die Bybelskrywers geïnspireer, wat hulle hul eie menslikheid ook in die finale Skrif laat neerlê het? Nog belangriker is die vraag of die Bybelskrywers ‘n fout kon maak terwyl hulle onder die leiding van die Gees opgetree het? Kon ‘n Bybelskrywer byvoorbeeld die Ou Testament verkeerd aanhaal? Dit is op die spel met Matteus 2:18.
Het Matteus Jeremia reg aangehaal en ‘n drieledige klag neergeskryf, of net ‘n tweeledige klag?

Mat.2:18 AOV: “’n Stem is in Rama gehoor: rouklag en geween en groot gekerm; Ragel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie.”

ANV: 18 “‘n Gekerm word op Rama gehoor, ‘n gehuil en groot gejammer: Ragel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie.”

Septuagint: “A voice was heard in Rama, of lamentation, and of weeping, and wailing; Rachel would not cease weeping for her children, because they are not.”

Matteus 2:18

Moontlikhede: Tweeledige klag: Drieledige klag:
Getuies: Grieks: Vertalings: Kerkvaders: Grieks: Vertalings: Kerkvaders:
101-200 Justinus, Diatessaron
201-300 Sahidies Origenes*
301-400 Sin., B 1 Oud Latyn, Vulgaat, Bohairies Hilarius W 2 Siries
401-500 3 Oud Latyn, 2 Siries, Etiopies Augustinus, Hieronimus C, D 1 Oud Latyn, Armeniaans, Georgiaans
501-600 1 Oud Latyn,
601-700 1 Oud Latyn, 1 Siries
701-800 0250 2 Oud Latyn, L
801-900 1 Oud Latyn, K, Sangallensis, Petropolitanus 33
901-1000
1001-1600 f1 1 Oud Latyn, f13, 28, 18 Minuskuls, 4 Voorleesbundels

Manuskripbewyse:
Uit die manuskripte kom die volgende na vore:
Tot die jaar 400 n.C. het ons net drie Griekse manuskripte wat die eerste deel van Matteus bevat. Beide Sinaïtikus en Vatikanus, wat as die twee belangrikste manuskripte van die Nuwe Testament beskou word, het die tweeledige klag. Die Washington kodeks, wat duidelik tekens toon dat dit ‘n saamgestelde dokument is van meer onseker oorsprong, het die drieledige klag. Vir dieselfde periode het ons vier verskillende antieke vertalings met die tweeledige klag, en net twee Siriese vertalings met die drieledige klag. Justinus wat reeds in 165 n.C. ‘n martelaarsdood gesterf het, en Tatianus se Diatessaron uit ongeveer 170 n.C. het beide die tweeledige klag, terwyl die oudste dokument met ‘n drieledige klag, 100 jaar later aangetref word in die kommentaar van Origenes.
Verdubbel ons die tydperk na 800 n.C. het ons ten gunste van die tweeledige klag: drie Griekse manusripte teenoor vier, veertien antieke vertalings teenoor ses en vyf Kerkvaders teenoor net een. Dit laat die pendulum baie sterk daarna swaai om te aanvaar dat Matteus die tweeledige klag oorspronklik neergeskryf het.
Daar is heelwat bewyse in die manuskripte dat veral later kopieerders aanhalings uit die Ou Testament “gekorrigeer” het. Daarom is dit nie vreemd nie, dat manuskripte wat ná 800 n.C. ontstaan het, oorwegend ooreenstem met Jeremia se drieledige klag.

Rekonstruksie:
Kom ons kyk prakties na hoe Matteus kon gewerk het. Hy was besig om die aangrypende gebeurtenis van Herodus se moord op die seuntjies in Betlehem neer te skryf. Dan wys die Heilige Gees aan hom uit dat dit reeds deur Jeremia voorspel is. Min mense kon in daardie tyd die duur handgeskrewe kopieë van al die boeke van die Ou Testament besit, heel moontlik Matteus ook nie. Daarom skryf hy die woorde uit sy geheue neer en iets van sy menslikheid word neergelê in die tweeledige klag in plaas van die drieledige weergawe van Jeremia.

Beoordeling:
Laat die moontlikheid van ‘n menslike fout in die Bybel my twyfel aan die inspirasie deur die Heilige Gees? Hoegenaamd nie! In teendeel laat dit my in verwondering en met vrymoedigheid met my eie menslikheid en al, op die kansel gaan en met oortuiging aankondig: “so spreek die HERE HERE!” En ek weet van kere wat ek myself gruwelik verspreek het. Nogtans het die Heilige Gees, wat die naprediker van die Woord is, my stamelende verkondiging in die harte van verlore mense laat neerslag vind het.
Dit gee ook elke gewone gelowige vrymoedigheid om met vrymoedigheid sy/haar persoonlike getuienis met ander te deel!

My God reduseer nooit die mens wat Hy gebruik bloot tot ‘n marionet aan ‘n toutjie nie! Nie eens die Bybelskrywer nie!

Seën,

Herman.

Kommentaar onder aan die bladsy welkom.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Hantering van Verskille, Inspirasie deur Heilige Gees, Interne Kriteria, Textus Receptus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s