73 Genade of Geloof? Hand 6:8.

Hand 6;8. Genade of Geloof?

In Hand. 6-7 word die martelaarskap van Stefanus vertel. Vers vyf waar gemeld word dat Stefanus as diaken gekies is, sê dat hy “…’n man vol van geloof en van die Heilige Gees…” was. In vers agt verskil die ouer vertalings egter van die moderne vertalings.
1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling: “En Stéfanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen.”
1983 Nuwe Afrikaanse Vertaling: “Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen.”

Bruce M. Metzger (The Text of the New Testament, 1973, University Press, Oxford, p221) gee die volgende manuskrip bewyse:

Handelinge 6:8

Moontlikhede: Genade: Geloof:
Getuies: Grieks: Vertalings: Grieks: Vertalings:
101-200
201-300 Sahidies
301-400 Sin. B Bohairies, Vulgaat
401-500 A, D Armeniaans, Etiopies, Siries
501-600
601-700 p74 Siries
701-800
801-900 Mut., Por.
901-1600 20+ Minuskels Baie Minuskels

Behalwe van die manuskripte in die tabel hierbo vermeld Metzger twee verdere variasies: Kodeks Laudianus (±550 n.C.) kombineer die twee moontlikhede tot “…genade en geloof …” terwyl kodeks Athous Laurae (±750 n.C.) weer “…geloof en genade van die Gees…” vermeld.

Eksterne kriteria:
Kyk ons na die manuskripte per se, vind ons in al vyf Griekse unsiale manuskripte ouer as 700 v.C., beide van Aleksandrynse en Westerse tekstipes, die woord “genade”. Hierdie weergawe word ook ondersteun deur meer as 20 latere Griekse minuskuls. Meeste van die antieke vertalings, vanaf Egipte, Etiopië en Sirië tot in Rusland en selfs die Vulgaat het ook “genade”.
Aan die anderkant vind ons “geloof” in slegs twee Griekse unsiale manuskripte van ná 800 n.C. en een Siriese vertaling van ±650 n.C. Baie laat minuskuls het ook “geloof”. Metzger vermeld dat Chrysostomos (†407 n.C.) in sy kommentaar op die Nuwe Testament ook “geloof” gebruik. Kan dit moontlik wees dat hy “geloof” uit vers 5 onthou het, of het hy werklik ‘n manuskrip met hierdie weergawe voor hom gehad?
Volgens die eksterne gegewens is “genade” eerder die oorspronklike woord.

Interne kriteria:
Interne ondersoek probeer vasstel wat in die normale gang van die kopieerder se werk moontlik die variasie kon veroorsaak het. Dit is baie onwaarskynlik dat die kombinasie van die twee woorde oorsronklik kon wees. Waarom sou twee verskillende kopieerders besluit het om die een “geloof” en die ander “genade” te behou en die ander te verwerp? Gevolglik kan net aanvaar word dat “genade” na “geloof” verander is, of omgekeerd.
Niks in hierdie perikoop gee enige rede waarom so ‘n verandering doelbewus gemaak sou word nie. Dit moes per toeval ontstaan het. Maar hoe? In vers vyf lees ons dat Stefanus vol geloof en die Heilige Gees was. Die mees moontlike verklaring is dat ‘n kopieerder “geloof” in sy gedagtes onthou het terwyl hy vanaf sy bronkopie beweeg het na die kopie wat hy besig was om neer te skryf. So kon hy toevallig hierdie variasie veroorsaak het.

Intrinsieke kriteria:
Uit die konteks is enige van die twee moontlik. Lukas kon Stefanus se geloof beklemtoon wat hom tot martelaarskap ter wille van sy geloof in Jesus bereid gemaak het. Hy kon ook die genade van God oor Stefanus beklemtoon wat deur die hele vervolgingsproses ‘n rol speel en sy hoogtepunt vind wanneer Stefanus vir Jesus aan die regterhand van God sien staan, (Hand.7:56) asook Stefanus se gebed dat Jesus sy gees sal ontvang en sy vervolgers nie die sonde moes toereken nie. (Verse 59-60) Hoewel albei moontlik is, dring die konteks my persoonlik meer om eerder “genade” te verkies.

Opmerking:
Daar is geen manuskripgronde vir die invoeging van God in die vers, soos in die 1983 Nuwe Afrikaanse Bybel gedoen is nie. Dit is moontlik gedoen om te beklemtoon dat Stafanus vol was van genade wat hy van God ontvang het, en nie van genade wat hy aan sy vervolgers sou uitdeel nie. Hierdie soort parafrasering is meestal onnodig.

Mag ons elkeen so gevul wees met die Heilige Gees sodat ons toegerus kan wees vir waarvoor God ons ookal roep, en gevul wees met Sy genade vir watter vervolging ookal daaruit mag voortspruit.

Seën

Herman.

Kommentaar onder aan hierdie bladsy is baie welkom.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Verskille: Geheue. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s