77 Klere verdeel, Mat.27:35

Klere verdeel Mat. 27:35

In Psalm 22:19 lees ons: “Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad.” (OAV) Hierdie vers word vervul wanneer die soldate die lot werp oor wie Jesus se onderkleed sou ontvang, want dit was in een stuk geweef, en hulle wou dit nie skeur nie. Die King James Version en die Ou Afrikaanse Vertaling verwys na die vervulling van hierdie vers in Matteus 27:35.

1933/53 OAV: ”En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp.”

Moderne vertalings soos die New International Version en die 1983 Nuwe Afrikaanse Vertaling laat dit egter uit: “Hulle het Hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot.”

Waarom sou moderne vertalings hierdie uiters belangrike verwysing uit Matteus weglaat? Beteken dit dat die moderne vertalings die vervulling van Psalm 22:19 ontken?

Wanneer ons die manuskripte ondersoek, vind ons hierdie verwysing na Ps.22 die eerste keer in twee Griekse unsiale (hoofletterskrif) manuskripte uit ongeveer 850 n.C. naamlik die Sangallensis, ‘n Grieks/Latynse interliniêr en ook in Koridethi.

Onder die minuskel (kleinletter of lopende skrif) manuskripte wat eers na sowat 950 n.C. ontstaan het, is daar sterker teenwoordigheid.
Dit kom voor in familie 1, ‘n groep van sowat agt minuskel manuskripte (±1150-1350 n.C.), wat grootliks ooreenstem met unsiale manuskrip Koridethi wat ek hierbo genoem het.

Dit kom ook voor in familie 13, ‘n groep van sowat twaalf minuskel manuskripte. (±1050-1450 n.C.)
Verder bevat die meerderheid ander minuskel manuskripte ook hierdie verwysing.
Maar die amptelike Bisantynse of Meerderheidsteks, die teks wat die Grieks Ortodokse Kerk aanvaar, bevat nie hierdie verwysing nie.

Ons vind hierdie verwysing weer algemeen in die meerderheid van Oud Latynse vertalings, maar nie in die Vulgaat nie, wat vanaf ±380 n.C. die amptelike Bybel van die Roomse Kerk was. (Slegs in een uitgawe van die Vulgaat, naamlik die Clementina uitgawe van 1592 het hierdie verwysing in.)

Al die ander unsiale en minuskel manuskripte, asook al die ander Antieke vertalings is sonder hierdie verwysing.

Is hierdie verwysing dan uit die Bybel verwyder?

Nee!

Die feit is dat nie Matteus, Markus of Lukas na Psalm 22:19 verwys het nie. Hou in gedagte dat hierdie sinoptiese evangelies vyftien tot twintig jaar vóór Johannes geskrywe is. Dit was net Johannes wat na Psalm 22:19 verwys het.
Vanuit Johannes is dit in ‘n paar geskrifte in Matteus ingeskryf, en so het dit ook in die Textus Receptus beland. Die Textus Receptus is die gedrukte Griekse teks van die Nuwe Testament wat vanweë sy beskikbaarheid, algemeen gebruik was vir vertalings in die jare 1611 tot aan die begin van die twintigste eeu. Dit was ook gebruik vir die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling. Wanneer moderne vertalings hierdie verwysing nie in Matteus insluit nie, keer hulle terug na die oorspronklike teks soos die Here dit laat opteken het.
Hier volg die verwysing soos dit in Johannes 19:24 opgeteken is: “En hulle het vir mekaar gesê: Laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie s’n dit sal wees, sodat die Skrif vervul sou word wat sê: ‘Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp.’ Dit het die soldate dan gedoen.” (OAV)

Elke evangelis het geskrywe soos die Here hom gelei het. Niemand het nodig om Matteus reg te help deur by te skryf wat Johannes in sy evangelie neergeskryf het nie!

Seën,

Herman.

Lewer gerus kommentaar onder aan hierdie bladsy.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Meerderheidsteks, Textus Receptus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s