85. ‘n Suster as vrou op jou reise saamneem?

85. Suster as vrou? 1Kor. 9:5

Wat sou dit beteken om ‘n suster as vrou op jou reise saam te neem?

1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling: “Het ons dan geen reg om ‘n suster as vrou met ons rond te neem net soos die ander apostels en die broers van die Here en Céfas nie?”

1983 Nuwe Afrikaanse Vertaling: “Het ons nie selfs die reg om sy vrou wat ‘n gelowige is, op reis saam te neem soos ook ander apostels en die Here se broers en Sefas nie?”

Bybel vir almal: “Elkeen van ons mag sy vrou saamneem, en die gemeentes moet vir hulle sorg.”

In hierdie betrokke sin word twee selfstandige naamwoorde naas mekaar geplaas (suster, eggenote) sodat die een die ander nader bepaal. Dit is ‘n algemene Griekse grammatikale vorm soos ook in Mat. 1:18 “Die geboorte van Jesus Christus…)” waar die tweede selfstandige naamwoord die eerste bepaal, nl. “Jesus, wat die Christus, dit is die Gesalfde is.” In die vers onder bespreking moet bepaal word watter selfstandige naamwoord die primêre is. Pleit Paulus om ‘n suster saam te neem wat ‘n eggenote is, of ‘n eggenote wat ‘n suster is?
Die 1933/53 – vertaling maak “suster” die primêre objek van die sin en versterk die bepalende funksie van “vrou” met die invoeg van die woordjie “as”. Dit kan dan verstaan word dat Paulus sou pleit om ‘n “suster” saam te neem wat ‘n “eggenote” is, of as een sou dien. Dit is hoe die woorde in die Ou Afrikaanse Vertaling normaalweg verstaan sou word, maar dit is duidelik nie die bedoeling van hierdie vers nie! Paulus sou beslis nie ‘n vroulike lidmaat vir hom as “houvrou” op sy reise om die evangelie te verkondig, wou saamneem nie! Hy het juis die wens uitgespreek dat alle mense soos hy die gawe van kuisheid en reinheid sou hê en beoefen. (1Kor. 7:1-7) Dit is nie bekend of Paulus op daardie stadium nog getroud was nie, of moontlik ‘n wewenaar was. In die tyd voor sy bekering, toe hy lid van die Sanhedrin was, (Hand. 26:10) moes hy getroud gewees het, want dit was ‘n voorvereiste. Paulus sou nie pleit om ‘n suster as vrou saam te neem op sy reise nie!

Die tweede moontlike interpretasie van hierdie vers, is dat die eerste selfstandige naamwoord die tweede bepaal, nl. ‘n suster-eggenote, of ‘n eggenote wat ‘n suster is.
Die vraag is hoe dit dan verstaan moet word. Waarna verwys ‘n “suster-eggenote?
Suster-eggenote kan verstaan word as ‘n Joodse idioom of uitdrukking soos “susterbruid” in Hooglied 4:9. Daar verwys dit moontlik na die geestelike eenheid tussen bruid en bruidegom. Indien Paulus dit so bedoel het, wil hy die geestelike eenheid tussen die evangelis en sy huweliksmaat beklemtoon. Dit is die interpretasie wat deur die 1983- Vertaling gevolg word. “Het ons nie selfs die reg om sy vrou wat ‘n gelowige is, op reis saam te neem…”

‘n Derde moontlikheid is dat Paulus met hierdie noue verbintenis as “suster-eggenote” die verantwoordelikheid van die gemeente teenoor gestuurdes wil beklemtoon. Gemeentes het mense as sendelinge uitgestuur (Hand. 13:2-3), maar Paulus het tot ‘n groot mate selfversorgend opgetree. Dit het daartoe gelei dat gelowiges hul verantwoordelikheid ten opsigte van die fisiese versorging van gestuurdes agterweë gelaat het, en blykbaar selfs vir Paulus verwyt het toe hy ook op versorging begin aandring het. In 1Kor. 9:1-18 hanteer Paulus juis hierdie sensitiewe saak. Uit die konteks is dit moontlik dat Paulus hierdie noue verbintenis tussen die gestuurde en sy huweliksmaat beklemtoon as deel van die verantwoordelikheid van die gemeente om ook die versorging en reiskoste van die huweliksmaat te aanvaar. Die Bybel vir Almal vertaal hierdie vers met die oog op hierdie interpretasie.

Die vraag waarmee die Bybelvertaler telkens gekonfronteer word is in watter mate hy net die woorde uit die Grieks moet vertaal en sy hande in onskuld was as sy aanbieding van die Woord tot misverstand of selfs misbruik aanleiding kan gee, en tot watter mate hy deur die keuse van woorde of selfs byvoeg van woorde moet verseker dat die leser die Woord sal verstaan soos God dit bedoel het. Bybelvertaling bly ‘n uiters delikate en verantwoordelike uitdaging!

Watter benadering sou jy volg indien dit jou verantwoordelikheid sou wees om die Bybel te vertaal?

Seën,

Herman.

Lewer gerus jou kommentaar onder aan die bladsy.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Dinamies Ekwivalente Vertaling, Direkte Vertaling, Konteks, Verstaanbaarheid van Vertalings. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s