95 Mengsel of Rol Mirre, Johannes 19:39

95 Mengsel of rol mirre, Joh.19:39
In Johannes 19:39 vind ons in die manuskripte drie verskillende woorde van wat Nikodemus nou eintlik saamgeneem het om Jesus se liggaam te versorg. Wanneer daar variante ter sprake is, gee die United Bible Societies ‘n evaluering aan hulle keuse. ‘n A dui op absolute sekerheid, terwyl ‘n D sou aandui dat daar net soveel gewig vir hul keuse sou bestaan, as daar teen. Hulle ken ‘n C toe aan hul keuse in hierdie geval. “C: there is a considerable degree of doubt whether the text or the apparatus contains the superior reading”. Dit is waarvan ek hou – waarvoor ek groot waardering en respek het. ‘n Hele span, wat ten spyte van hul hoë geleerdheid, en hul insig in al die manuskripte voor hulle, en hul kennis van die kultuurgebruike van daardie tyd, reguit sê dat hulle baie onseker is oor watter een van die drie woorde wat in manuskripte voorkom, die oorspronklike woord sou wees wat Johannes neergeskryf het. En ek is soms so absoluut oortuig dat my keuse die regte een is! Waarop grond ek my sekerheid? Kom die Heilige Gees vir my absolute duidelikheid gee, en nie vir hierdie kosbare kinders van die Here nie? Hulle wat elke dag worstel om aan die gelowiges die Woord onveranderd en onvervals deur te gee? Of is my sekerheid net maar gebaseer op dit waaraan ek gewoond is? Of is ek maar net besig om te spring waar engele versigtig is om ‘n treetjie te gee?
Die drie woorde is: “migma” ‘n mengsel, of “eligma” ‘n rol (Heb.1:12) of “smigma” ‘n olie afskeiding wat by soogdiere en ook die mens voorkom. Die derde woord kan ons maar laat as moontlik ‘n toevallige skryffout waar ‘n “s” voor migma gevoeg is. Dit kom ook net in drie Griekse manuskripte, twee leesbundels en ‘n enkele Siriese vertaling voor.

Waarom sou daar hoegenaamd ‘n variasie kon ontstaan het? Dit hang saam met die buitengewone hoeveelheid speserye wat genoem word. Sou Nikodémus so ‘n geweldige hoeveelheid voorbereide mengsel van mirre en alwyn (migma) gebring het wat dan saam met die skoon linne om die liggaam van Jesus gedraai sou word, of verwys die hoeveelheid eerder na ‘n rol of rolle voorbereide linne, reeds deurdrenk met die speserye (eligma), om Jesus se liggaam mee toe te draai? Albei woorde pas binne die gebruike in daardie tyd vir die versorging van ‘n liggaam. ‘n Kopieerder kon vermoed het dat die skrywer van die bronteks waarvan hy sy kopie maak, ‘n fout gemaak het. Het hy moontlik die “EL” van eligma vir die “M” van migma aangesien? Alle ou manuskripte is in die unsiale hoofletter-skrif geskrywe. ‘n “E” kan wel nie maklik met die eerste af en skuins strepies van ‘n “M” verwar word nie, maar as die manuskrip erg verweer was, kon die kopieerder tog so ‘n fout vermoed het. Die “L” (Λ) kan dan maklik die “M” voltooi. So kan eligma wel met migma verwar word.

Dit is tussen hierdie twee woorde wat die opstellers van die UBS – teks sê dat daar onsekerheid bestaan.
Kom ons kyk na die manuskripbewyse soos dit voorkom in Griekse manuskripte, en ook in antieke vertalings:

Mengsel of Rol

Moontlikhede Mengsel Rol
Getuies Grieks Vertalings Grieks Vertalings
101-200 p66
201-300 Sahidies
301-400 1 Oud Latyn, Vulgaat, Bohairies Sinaïtikus, Vatikanus, Washington Bohairies
401-500 Aleksandrinus 3 Oud Latyn, Siries, Armeniaans, Georgies
501-600 1 Oud Latyn
601-700 4 Oud Latyn, Siries
701-800 Regius, Unsiaal 054
801-900 Cyprius, Monasensis, Sangallensis, Koridethi, Petropolitanus, Minuskel 33
901-1000 1 Voorleesbundel
1001-1600 familie 1, familie 13, Minuskel 28, 14 Minuskels

Wanneer ek na die tabel hierbo kyk, wil mens sê: “Nou wat is die probleem. Dis tog duidelik dat die gewig baie sterk aan die kant van mengsel is, eerder as rol!”
Aan die ander kant is daar drie Griekse manuskripte met die weergawe van “rol“ tot die jaar 500 n.C. teenoor slegs twee met “mengsel”. Die groot aantal vertalings wat “mengsel” het en nie “rol” nie, gaan elkeen egter terug op ‘n bronmanuskrip met mengsel in.
Die beskuldiging wat soms teen die opstellers van die Nestle Aland – teks asook die United Bible Societies – teks ingebring word, as sou hulle die Aleksandrynse tekstipe en spesifiek die Sinaïtikus en/of die Vatikanus slaafs navolg, word hier as onwaar bewys. Beide kies teen genoemde tekste vir die Bisantynse woord migma, “mengsel” en nie eligma “rol” nie.
Wanneer ons kyk na die gewig wat genoem word, (100 Romeinse pond is sowat 37.5 kg.) maak “rol” eerder sin. Só ‘n geweldige oormaat van speserye is volgens Gill genoeg om sowat 200 liggame vir begrafnis voor te berei. Let daarop dat hier nie sprake is van balsuming nie. Aan die ander kant kan die oormaat speserye dui op die agting en respek wat Nikodémus vir Jesus gehad het. Soms is die liggaam op ‘n bed van speserye neergelê en nie net met doeke waarin die speserye saam toegerol is, toegedraai nie.
Om ‘n keuse tussen “mengsel” en “rol” te maak, is nie so voor die hand liggend nie. Die keuse van die NA en die UBS tekste vir “mengsel” dra tog meer gewig.
In al die Bybels wat ek kon naslaan kon ek net die Bible in Basic English vind wat met “roll of myrrh” vertaal. Al die ander vertaal met mengsel. Sommige vertalings maak van die “litra” ‘n inhoudsmaat terwyl dit eerder ‘n gewigsmaat is.
Seën,
Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Aleksandrynse Tekstipe, United Bible Societies Teks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s