100 Volgens wat ons bereik het, laat ons verder wandel. Fil. 3:16.

100 Volgens wat ons bereik het, laat ons verder wandel. Fil. 3:16.
Wanneer daar ‘n langer en ‘n korter weergawe van ‘n teks bestaan, is dit vir my logies dat mens uit die inhoud van die twee weergawes, ‘n voorlopige afleiding sou kon maak.
Wanneer sou iemand iets wou weggelaat? 1) Natuurlik is daar die moontlikheid dat as iets onaanvaarbaar, vulgêr of aanstootlik sou wees, dit weggelaat kon word. 2) Dit is ook moontlik dat iemand iets sou kon weglaat wat sy spesifieke siening of dogma sou benadeel. In die Bybelse geskrifte is dit veral moontlik dat ‘n gnostikus iets sou kon weglaat wat sy siening benadeel. Of dat ‘n wettiese monnik graag ‘n teks wat die Christelike vryheid beklemtoon, sou wou weglaat.
Kyk na die volgende drie weergawes van dieselfde teks, en toets of enige van bogenoemde redes sou kon verklaar waarom iemand die tweede deel van die teks sou wou uitlaat. Watter nut of waarde sou dit vir hom hê?
Nietemin (volgens) wat ons bereik het, Laat ons wandel.
Nietemin (volgens) wat ons bereik het, Laat ons wandel, laat ons eensgesind wees.
Nietemin (volgens) wat ons bereik het, Laat ons wandel volgens dieselfde reël, laat ons eensgesind wees.
Watter nut sou dit hoegenaamd hê om hierdie tweede deel weg te laat?
Aan die ander kant is dit ook moontlik dat iets by ‘n teksvers bygevoeg kon word. Hier dink ek veral aan ‘n verduideliking of ‘n beklemtoning of iets wat die saak verder sou kon bevoordeel. Ons skryf dikwels self iets in die kantlyn van ons Bybels by. Iets wat daarby aansluit! As ‘n volgende kopieerder dan die sin in die kantlyn sien, kan dit maklik gebeur dat hy dink dat dit per toeval uitgelaat was, en dit dan in sy kopie byvoeg.
Kyk weer na bogenoemde drie weergawes van dieselfde sin. Vir my lyk dit na die mees moontlike verklaring vir die drie variasies.

Maar ek kan nie op my gevoel ‘n keuse maak nie. Dit is baie veiliger om eerder te kyk na watter weergawes in watter manuskripte voorkom, en veral watter weergawe die oudste is en daarom die naaste aan die oorspronklike manuskrip sou wees.

Filippense 3:16

Moontlikhede: Laat ons wandel: Laat ons wandel,
laat ons eensgesind wees:
Laat ons wandel volgens dieselfde reël,
laat ons eensgesind wees:
Getuies: Grieks: Vertalings: Kerkvaders: Grieks: Vertalings: Kerkvaders: Grieks: Vertalings: Kerkvaders:
101-200 p46
201-300 p16 Sahidies
301-400 Sinaïtikus, Vatikanus Bohairies Hilarius Ambrosiaster, Victorinus-Rome Vulgaat, Goties
401-500 Aleksandrinus, Washington P Augustinus, Theodotus-Ancyra Bezae Armeniaans, 1 Siries Chrysostomus*, Eutalius, Theodorus, Theodoretus
501-600 Ferrandus 1 Oud Latyn
601-700 1 Siries
701-800 At.Laurae 1 Oud Latyn Johannes-Damaskus
801-900 Moskuensis, Porfirianus, Minuskel 33 Boernerianus 3 Oud Latyn 2 Oud Latyn
901-1000 1 Minuskel 8 Minuskels 1 Oud Latyn
1001-1600 Etiopies 13 Minuskels, 1 Voorlees-bundel 3 Oud Latyn, 1 Etiopies

Manuskripbewyse:

Papirus manuskrip 46 uit die jaar 200 n.C. moes seker van ‘n eerste afskrif óf selfs van die oorspronklike outografie gekopieer gewees het. Tesame met Papirus manuskrip 16 van ongeveer 250 n.C. en nog vier ander manuskripte tot die jaar 500 n.C. is dit oorweldigende getuienis vir die korter weergawe. Teenoor hierdie ses manuskripte word die medium weergawe net deur kodeks Bezae (±450 n.C.) verteenwoordig. Kodeks Bezae is die Griekse manuskrip met die meeste buitengewone variasies en vrye byvoegings of weglatings van woorde, sinne of selfs gebeurtenisse. Die lang weergawe wat ons in ons 1933/53 Ou Afrikaanse Bybel het, se oudste Griekse bewys is die kodeks Atous Laurae (±750 n.C.) Maar hierdie lang weergawe kom wel voor in die Rooms Katolieke se Vulgaat uit die jaar ±350 n.C.
Hou ook in gedagte dat ek vir die langste weergawe vier variasies saamgevoeg het.

Kyk gerus na die verskillende weergawes wat in Afrikaans beskikbaar is:
1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling: “Maar wat ons reeds bereik het—laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees.”
1983 Nuwe Afrikaanse vertaling: “In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het”
NLV: “Nietemin, laat ons aanhou loop op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het.”
Inter Liniêr: “Nie te min, laat ons leef volgens wat ons bereik het.”

Met geen aanduibare rede waarom iemand die langer weergawes sou verkort nie, en oorweldigende manuskripbewyse vir die kort weergawe, is ek oortuig dat dit die oorspronklike bewoording bevan wat die Here vir Paulus laat neerskryf het. Hoe oordeel jy daaroor?

Gee gerus jou opinie onder aan hierdie bladsy, of via ‘n e-pos aan my by: bibledifferences@gmail.com

Seën,

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Betroubaarheid van Teks, Hantering van Verskille, Intrinsieke kriteria, Textus Receptus, United Bible Societies Teks, Verskille: Beoordelingsfoute. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s