103 Word vroue gered deur kinders te baar? 1 Tim.2:15

103 Word vroue gered deur kinders te baar? 1 Tim.2:15

In 1 Tim.2:15 vind ons ‘n interessante verskil in die vertalings van die 1933-Vertaling, en die Bybel, ‘n Direkte Vertaling. Kom ons kyk daarna.

1933 – Vertaling: “Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.”

Die eerste vraag wat hier na vore kom is of ‘n vrou in die hemel kom indien sy ‘n kind in die lewe bring. Dit kan tog nie waar wees nie! Dit sou beteken dat gelowige vroue wat om een of ander rede kinderloos is, verlore gaan, terwyl die gruwelikste heidense vrou gered sal word net omdat sy ‘n kind in die wêreld gebring het. Die woord vir red (sozo) word natuurlik nie net gebruik vir die begrip om vir die Ewige Lewe alleen gered te word nie. Net soos in Afrikaans gebruik Lukas dieselfde woord wanneer hy sê dat die hoofman oor honderd Paulus wou red toe die soldate al die gevangenis om die lewe wou bring net voor hulle skip sou vergaan. (Hand.27:43)

Die tweede vraag is hoe ‘n vrou sal kan verseker dat haar kinders sal bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid. ‘n Mens kan jou kind opvoed met alles in jou, maar jy kan nie verseker dat hy teen jou eie wense in, teen God sal kies nie. Jy kan ook nie verseker dat hy “ingetoë” sal wees nie; (wat ingetoë ookal mag beteken!)

Die vorm van die Griekse werkwoord hier kan óf die derde persoon enkelvoud wees (sy), óf die derde persoon meervoud (hulle).

Dit kan dus vertaal word met óf dat sy geloof, liefde, heiligmaking en ingetoënheid moet hê, óf haar kinders dit moet hê. Dit is tog duidelik dat die vrou se redding nie kan afhang van haar kinders se lewenswyse nie!

Bybel, ‘n Direkte Vertaling vertaal hierdie vers as volg: “Maar sy sal verlos word indien sy, te midde daarvan dat sy aan kinders geboorte skenk, volhou om gelowig, liefdevol, heilig en sober te lewe.” Dit is ook ‘n vertaling wat oop is vir misverstand. Dit kan verstaan word dat die geboorteproses, of selfs die grootmaak van kinders ‘n saak is wat ‘n vrou van haar geloof kan ontneem!

Ons kyk ook na ander Afrikaanse vertalings. Die 1983 – Vertaling: “Maar sy sal haar redding vind in moederskap, as sy maar volhard in geloof, liefde en ‘n heilige lewe, en daarby beskeie bly.” Die Nuwe Lewende Vertaling praat van die aanvaarding van “moederskap”

Hoe moet ons hierdie vers verstaan? En hoe moet dit vertaal word sodat die regte begrip na vore kom?

Ons let op ‘n paar aspekte:

  1. In hierdie gedeelte gee Paulus leiding oor die hantering van die verhoudinge en spesifiek die gesagsrolle tussen man en vrou binne die gemeente. Dit gaan nie om ‘n verduideliking van hoe iemand vir die Ewige Lewe gered word nie.
  2. As motivering waarom Paulus nie die vrou toelaat om onderrig in die gemeente en spesifiek aan mans te gee nie, gaan hy terug op die gesagsorde wat God reeds by die skepping tussen man en vrou daargestel het. Hierdie orde is deur Adam verbreek toe hy sy gesagsrol abdikeer het en Eva leiding laat neem het. Die man is geroep tot die neem van leiding as sy Godgegewe verantwoordelikheid.
  3. Maar dan mag dit lyk of die vrou buite rekening gelaat word met net die vloek op Eva se oortreding as voortgaande las op haar. Daarom bring Paulus die perspektief dat hierdie vloek juis verlig word wanneer die vrou in geloof en liefde en heiligmaking en ‘n beskeie lewe haar rol as moeder en opvoeder van die volgende geslag, deur die geboorte proses bewaar sal word. Wanneer mens in ag neem watter geweldige pyn, en permanente verminking en selfs die dood destyds aan geboorte verbonde was, is hierdie genadeverkondiging van groot belang. Daar was nog nie pynstillers, of antibiotika, of keisersnee operasies nie.

Henry Alford (1863) wys daarop dat Paulus hier dieselfde sinskonstruksie gebruik as wat hy in 1Kor. 3:15 gebruik: “…as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.” “Deur die vuur” is nie die reddingsmetode of -middel nie, maar dui die omstandighede aan. Op dieselfde wyse, sê hy,  is “deur kinders te baar” nie die reddingsmetode nie, maar dui dit eerder die omstandighede aan. Dit kan dan gesien word as sou die vrou “bewaar word tydens die baar van kinders”.

Die Bible in Basic English interpreteer die verband tussen ”gered” te word, en “geboorte skenk” op hierdie manier: “But if they go on in faith and love and holy self-control, she will be kept safe at the time of childbirth.” Haar geloof en liefde en heiligmaking en ingetoënheid sal haar beskerm (=red) wanneer sy geboorte skenk!

Keer ons terug na die konteks waarin hierdie vers voorkom, is dit duidelik dat Paulus die orde binne die gemeente-opset hanteer. Hy sien die moontlikheid raak van ‘n herhaling van die omkeer van verantwoordelikheid tussen man en vrou, soos dit met Adam en Eva gebeur het.

Met groot versigtigheid moet die beginsels wat hier ten grond lê, in ons huidige situasie hanteer word, veral indien ’n vrou tot die bediening as predikant geroep word.

Hoe sou u hierdie vers vertaal indien dit u verantwoordelikheid was?

Seën,

Herman.

U kommentaar is welkom onder aan hierdie bladsy, of per e-pos aan my by bibledifferences@gmail.com

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Konteks. Bookmark the permalink.

1 Response to 103 Word vroue gered deur kinders te baar? 1 Tim.2:15

  1. Pingback: 103 Childbirth | Bible differences

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s