106 Het God die nasies uit een bloed of uit een mens geskep? (Handelinge 17:26)

Soms vind ons verskille wat moontlik ‘n grondbeginsel van die geloof kan aanraak. Het God al die nasies uit een bloed, of uit een mens geskep? Ons moet elke verskil met erns benader sodat ons by die wese van die oorsaak vir die variasie kan uitkom.

OAV: “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het”

BDV: “Uit een mens het Hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vaste tye bepaal en die grense van hulle woongebied, …”

1983 NAV, Nuwe Lewende Vertaling, en die Afrikaanse Standaard Vertaling vanuit die Interliniêr vertaal ook as “Uit een mens …”

Volgens die UBS – teks het die twee weergawes ‘n gelyke moontlikheid om die oorspronklike outografie te verteenwoordig. Tot die jaar 500 n.C. word “een” aangetref in 3 Griekse manuskripte, 3 Antieke vertalings en by 2 Kerkvaders. Clementus het ‘n 215 n.C. gesterf.

“Bloed” word weer aangetref in 1 Griekse manuskrip, 4 Antieke vertalings in 4 Kerkvaders. Irenaeus het in 202 gesterf. Selfs die gebruik deur die Kerkvaders bevestig dat beide weergawes feitlik van die begin af bekend was. Maar een weergawe moet ‘n wysiging van die oorspronklike wees.

Ná die jaar 500 val die meerderheid manuskripte in die groep met “bloed” in. Groter getalle manuskripte bevestig slegs dat daardie weergawe in gebruik was by die groep wat meer afskrifte nodig gehad het, soos die Grieks Ortodokse Kerk. Dit bewys tog nie watter weergawe van 300+ jaar vroeër, die oorspronklike sou wees nie.

Die vertaler moet self besluit hoe dit verwoord moet word; moet dit uit een bloed wees, of uit een mens?

Martin Luther het dit vertaal as “…uit een het God alle volke geskep…” Die RSV vertaal ook so.

Moontlik kan die konteks ons help om ’n keuse te maak.

Die feit is dat die skepping volgens Genesis begin het by die skep van een mens Adam, en nie by die skepping van bloed nie.

Aan die ander kant was die begrip van die mense in die Bybelse tyd dat die lewe in die bloed gesetel was. ‘n Kopieerder kon dit invoeg om daarmee die sin makliker te laat lees. Die vertaling met “bloed” is daarom ook baie aanvaarbaar.

Die probleem is dat die begrip van bloed soms baie gelaai kan wees. Dit kan veroorsaak dat daar buitengewone waarde aan geheg word, met die aandrang dat dit juis bloed moet wees, en nie mens nie.

Uit die konteks is dit duidelik dat Paulus wil beklemtoon dat daar net een ware God is, maar dat hierdie Een God juis in verhouding wil tree met alle mense, nie net met die ortodokse Jode nie. God se redding is ook vir die Grieke van wie Paulus sê dat hulle ook ‘n altaar gebou het waarop geskrywe is: Aan ‘n onbekende God. Hom dan wat hulle vereer sonder om Hom te ken, verkondig hy aan hulle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy is die Here van hemel en aarde. Dit gaan nie oor die substans waaruit God al die volke geskep het nie, maar dat alle volke gelyk is voor God. Hy begeer ‘n verhouding met mense uit alle volke.

Albei moontlikhede is ewe aanvaarbaar, maar ter wille daarvan dat “bloed” ‘n  gelaaide term is wat oop is vir ‘n verkeerde interpretasie moet die weergawe “uit een mens” verkies word.

U kommentaar onder aan hierdie bladsy, of per e-pos aan my by bibledifferences@gmail.com is baie welkom.

Seën

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Direkte Vertaling, Konteks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s