110. Waarom word “deur die bloed” uit Kolossense 1:14 uitgelaat?

Kolossense 1:14 Harmoniëring met Ef. 1:7

In Kolossense 1:14 word “…deur sy bloed…” nie in moderne vertalings aangetref nie. Wat sou die rede wees dat hierdie spesifieke verwysing uitgelaat word?

1933 Ou Afrikaanse Vertaling: “…in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.”

Nuwe Lewende Vertaling en 1983 – Vertaling: “Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergifnis van ons sondes.”

Afrikaanse Standaard Vertaling en Bybel, ‘n Direkte Vertaling: “…deur wie ons bevryding, die vergifnis van ons sondes ontvang het.”

Die woorde “…deur sy bloed” word die eerste keer in ‘n Griekse Manuskrip (Ms.1912) van ±950 n.C. aangetref, en dan weer in Ms.35 van ±1050 n.C. Van daar af kom dit in die meeste Griekse minuskule manuskripte voor.

In antieke vertalings vind ons dit net in die Herakliaanse Siriese vertaling van ±600 n.C. Nie een van die ander antieke vertalings het dit in nie. Die eerste keer dat ons die woorde weer in ‘n vertaling kry, is in die Roomse Clementina Vulgaat van 1592. Hierdie publikasie dateer 76 jaar ná Erasmus hierdie woorde in sy gedrukte Griekse teks ingesluit het. Dit is heel moontlik uit Erasmus se teks aangepas. Erasmus se gedrukte Griekse teks van 1516 wat later as die Texus Recxeptus bekend geword, was gebruik vir die King James Bybel, en die Ou Afrikaanse Bybel.

Uit die manuskripbewyse is daar geen twyfel dat hierdie woorde beslis nie deel van die oorspronklike outografie was nie.

Maar ons weet tog dat die verlossing deur Jesus se bloed is. Waar staan dít dan in die Bybel?

Dit staan in Efesiërs 1:7: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade…”

Niemand het nodig om Paulus reg te help asof hy nie mooi kon hoor wat die Heilige Gees hom beveel het om aan die Kolossense te skrywe nie, net omdat hy iets meer aan die Efesiërs geskryf het.

Dit is ‘n suiwer evangeliese waarheid wat in Efesieërs opgeteken is, naamlik dat die verlossing deur Jesus se bloed is. Maar dit maak dit nie nodig dat hierdie waarheid in elke vers waar die vergifnis van sonde genoem word, ingevoeg moet word nie. Soos wat die Heilige Gees Paulus gelei het om aan die Kolossense te skryf, is goed genoeg.

Paulus het natuurlik die verlossing deur sy bloed reeds vroeër in sy briewe gebruik: 1 Kor 10:16; 11:25,27 oor die nagmaal; Rom 3:24-25; 5:9.

Vgl. Ook Ef 2:13.

In Kol 1:20 word sy bloed aan die kruis pertinent genoem.

Seën,

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Antieke Vertalings, Eerste Gedrukte Griekse NT, Harmoniëring, Inspirasie deur Heilige Gees. Bookmark the permalink.

1 Response to 110. Waarom word “deur die bloed” uit Kolossense 1:14 uitgelaat?

  1. Johan Brink says:

    Geoeidag Herman,

    Ekskuus ek is nou skielik dom: watter Bybels is die ASV en die BDV?

    Groete,

    Johan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s