111. Moet ons ons van moeilike mense onttrek? 1Tim. 6:5

Volgens die 1933 – Vertaling (OAV) van die Bybel gee Paulus die direkte raad aan Timoteus om hom van moeilike mense te onttrek. (1Tim. 6:5) Die moderne vertalings laat hierdie opdrag egter uit. Waarom sou dit wees?

OAV 1Tim. 6:3-5:” As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ‘n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense.”

Hierdie weergawe vind ons in die volgende manuskripte:

5 Unsiale manuskripte nl. unsiaal nr. 061 ±450 n.C.; Atous Laurae, 800; Angilicus en Porphyrianus, 850 en Moskuensis 900 n.C.

17 Minuskule manuskripte van tussen ±1050 tot 1550 n.C.

‘n Bisantynse Griekse leesbundel van ±950.

8 Antieke vertalings: ‘n Gotiese vertaling van ±350; Aramese vertaling van 450; twee Siriese vertalings van 450 en 650; asook drie Oud Latynse vertalings tussen 400 en 950. Ook ‘n Ethiopiese vertaling van 1350 n.C.

10 Kerkvaders, van Irenaeus wat in 202 gesterf het, tot Johannes – Damaskus (749).

In die meeste moderne vertalings word hierdie opdrag egter uitgelaat. Dit stem ooreen met die volgende manuskripte:

6 Unsiale manuskripte nl. Sinaïtikus, ±350; unsiaal nr. 048, 450 n.C.; Aleksandrinus, 450; Bezae, 450; Augiënsis, 850; Boernerianus, 850;

5 Minuskule manuskripte tussen 850 en 1050 n.C.

12 Antieke vertalings: Sahidies ±250; Bohairies 350; Goties, 350; Etiopies 1050, die Vulgaat, 400; en 7 Oud Latynse vertalings tussen die jare 450 en 859 n.C.

Origenos wat in 254 gesterf het. het ‘n sin vir sin kommentaar op die NT nagelaat. Hy en Ambrosius wat in 397 gesterf het, haal hierdie deel aan sonder hierdie opdrag.

Hoewel sommige ou Kerkvaders na hierdie opdrag verwys, dui die manuskripgetuiens baie sterk aan dat die oorspronklike outografie sonder hierdie opdrag moes gewees het.

Maar vervolgens moet ons ondersoek of hierdie opdrag ‘n tipiese Paulus – beginsel is. Sou Paulus vir die jong leraar van Efese die raad gee om hom van moeilike mense te onttrek, of sou hy Timoteus aanraai om hierdie mense juis te konfronteer?

Kom ons kyk na Paulus se raad in die eerste brief aan Timoteus:

Daar is sekere mense wat valse leerstellings versprei, en jy moet hulle dit verbied.” (1Tim. 1:3)

Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie …” (1Tim. 4:11-12)

Ouer mans moet jy nie skerp teregwys nie …” (1Tim 5:1)

Die wat verkeerde dinge doen moet jy openlik bestraf sodat die ander ook afgeskrik kan word.” (1Tim. 5:20)

Die wat in die wêreld ryk is moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie.” (1Tim. 6:17)

Selfs wanneer Paulus daarop aandring dat vir alle mense gebid moet word want God wil hê “dat alle mense gered word en tot kennis van  die waarheid kom” (1Tim. 2:4) kan hierdie mense nie tot kennis van die waarheid kom sonder om met die evangelie gekonfronteer te word nie.

Nie in een geval kry ons die geringste aanduiding dat die leraar moet wegskram van moeilike mense of van openlike sondaars nie. Waarom sou Paulus dan nou vir Timoteus aanraai om hierdie mense wat geldelik voordeel uit die Evangelie wil trek, te vermy? Dit pas net gladnie in die hele etos van die brief en instruksies aan Timoteus nie. Die tweede brief aan Timoteus dra dieselfde gesindheid oor.

Mens kan nie anders as om vervolgens jouself af te vra waar hierdie opdrag of gedagte dan vandaan sou kom nie.

Paulus het die opdrag van Christus om die stof van jou voete af te skud, geken. So het hy en Barnabas in Antiogië gedoen. “… toe het hulle die stof van hul voete teen hulle afgeskud en na Ikónium gegaan.” (Hand: 13:51) Maar dít gebeur eers nadat hulle die teëstaanders gekonfronteer het en verwerp is. Hierdie opdrag van Jesus kan ook nie die agtergrond van so ‘n opdrag aan Timoteus gewees het nie.

Ons lees wel dat Paulus aan Timoteus beveel om van sonde weg te vlug (1Tim. 6:11) maar beslis nie van sondaars af nie. Die opdrag om van sondaars te onttrek is beslis nie ‘n Paulus beginsel nie.

Uit beide die manuskripgetuienis en die benadering wat Paulus deurgaans volg, is hierdie opdrag beslis vreemd aan Paulus. Ons moet aanvaar dat dit nie deel van die oorspronklike brief aan Timoteus was nie. Iemand moes dit in sy persoonlike manuskrip ingeskryf het, en so is dit in opvolgende kopieë bygevoeg.

Seën,

Herman.

U kommentaar onder aan hierdie bladsy of per e-pos aan bibledifferences@gmail.com is baie welkom.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Konteks, Verskille: Beoordelingsfoute. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s