113 “Volgens die orde van Melgisédek” uit Hebreërs 7:21 uitgelaat.

Waarom is “Volgens die orde van Melgisédek” uitgelaat?

In die ou Afrikaanse vertaling vind ons in Hebreërs sewe vers een en twintig ‘n belangrike aanduiding dat Jesus ‘n priester geword het “volgens die orde van Melgisédek”. Die meeste moderne vertalings laat egter hierdie aanduiding uit. Wat sou die rede daarvoor wees? In die 1933/53 – Vertaling lees ons: “…maar Hy met eedswering deur die Een wat aan Hom gesê het: Die Here het gesweer en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.”

Die Boodskap het ook hierdie bepaling in.

Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling bied die volgende:

“…Maar Hy het dit inderdaad met eedswering geword, deur God wat vir Hom gesê het:

‘Die Here het ‘n eed geneem

en Hy sal nie spyt wees nie.

Jy is priester vir ewig.’

Die 1983 – Vertaling, Die Bybel vir Almal, die Afrikaanse Standaard Vertaling, asook die Nuwe Lewende Vertaling stem hiermee ooreen. Wanneer soveel moderne vertalings van die bekende Ou Afrikaanse Vertaling afwyk, moet daar ‘n belangrike rede voor wees.

  1. Eksterne kriteria.

Die eerste kriterium tot ons beskikking is om die manuskripte wat ons van Hebreërs het, te bestudeer. Die oudste manuskripte is sonder hierdie bepaling. Sinaïtikus en Vatikanus uit die jare ±350 n.C. en die Atous Laurae. (±750) Ook enkele latere minuskul manuskripte.

Hierdie bepaling kom wel voor in Aleksandrinus (±450) en verskeie latere manuskripte. Moskuensis en Angilikus (±850) en Unsiaal 0142 (±950) en die meerderheid minuskul manuskripte, almal ná 950 n.C. Hieruit kan ons aflei dat hierdie bepaling tien teen een later in ‘n manuskrip bygevoeg is. Dit het voorgekom in die manuskripte wat deur die Griekse Ortodokse Kerk gebruik is om hulle afskrifte te maak. Daarom is die meerderheid latere afskrifte wel met hierdie byvoeging. Dit was ook in die manuskrip uit die twaalfde eeu wat Desiderius Erasmus in 1516 gebruik het vir die eerste gedrukte Griekse Nuwe Testament. Erasmus se teks is deur Totius en sy span vertalers gebruik om ons eerste Afrikaanse Bybel te vertaal, en so word dit daarin opgeneem.

  1. Interne kriteria.

Die tweede kriterium tot ons beskikking is om te probeer bepaal hoe so ‘n variasie kon ontstaan het. ‘n Variasie soos hierdie het net een van twee moontlikhede. Dit is óf uit die bronteks verwyder, óf dit is by die bronteks bygevoeg. Uit die bestudering van duisende manuskripte is dit duidelik dat kopieerders feitlik nooit woorde uit ‘n teks sou verwyder tensy daar ‘n baie duidelike rede daarvoor sou bestaan het. Dit het egter dikwels gebeur dat woorde waaroor iemand onseker was eerder bygevoeg is. In hierdie hoofstuk is daar geen rede om te vermoed dat die woorde verwyder sou word nie. Die weergawe sonder hierdie woorde verteenwoordig eerder die oorspronklike outografie.

Daar is ook die moontlikheid van haplografie, soos Metzger verduidelik: “the omission of the phrase ‘kata ten tazin melchisedek’ could be explained if the eye of the scribe wandered from ‘kata’ to the ‘kata’ that follows Melchisedek.”

  1. Intrinsieke kriteria.

Ons derde kriterium is om ‘n verklaring te probeer vind van waarom hierdie woorde bygevoeg sou word. In hoofstuk sewe gaan dit om die priesterskap van Jesus volgens die orde van Melgisédek. Ons vind Melgisédek twee keer in hoofstuk vyf, een keer in hoofstuk ses en vyf keer in hoofstuk sewe, naamlik in verse: 1, 10, 11, 15, en 17. Agt keer in hierdie deel sonder vers 21 wat ons nou ondersoek. Die direkte konstruksie “priester vir ewig” kom ook nie minder nie as vyf keer voor. Elke keer met die byvoeging van die woorde “volgens die orde van Melgisédek”, behalwe vir verse 3 en vers 21 wat ons bestudeer. Dit is asof “volgens die orde van Melgisédek” soos ‘n refrein daarby hoort. Dit kan moontlik juis wees hoe hierdie woorde in vers 21 ingevoeg is.

Gevolgtrekking. Uit bostaande ondersoek is dit duidelik dat die manuskrip getuienis, en die tipiese werk van die kopieerders, daarop dui dat die woorde “volgens die orde van Melgisédek” ‘n latere byvoeging tot die oorspronklike outografie moet wees. Wanneer hierdie woorde dan nie in die meeste moderne vertalings voorkom nie, het ons nie met ‘n vervalsing van die Woord te doen nie, maar met ‘n regstelling terug na die oorspronklike outografie.

Enige kommentaar onder aan hierdie bladsy, of per e – pos aan my by bibledifferences@gmail.com is baie welkom.

Seën,

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Eerste Gedrukte Griekse NT, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Harmoniëring, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks. Bookmark the permalink.

1 Response to 113 “Volgens die orde van Melgisédek” uit Hebreërs 7:21 uitgelaat.

  1. mielies says:

    Thanks appreciated.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s