114 Het Jesus gesê dat Hy in die “dinge” of in die “huis” van sy Vader moes wees?

In Lukas 2:49 het ons ‘n baie interessante situasie. Die verskillende vertalings maak dit duidelik dat hier twee verskillende vertalingsmoontlikhede is. “Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie?” of: “het julle nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?” In hierdie geval is daar geen verskil in die Griekse brontekste wat gebruik word nie. Om die waarheid te sê, dit waarmee Jesus sê dat Hy Hom mee moes besighou, ontbreek totaal in die Grieks! Dit bestaan net doodeenvoudig nie.

Ons let eers op na die wyse waarop die verskillende vertalings dit hanteer het.

Bybel; ‘n direkte Vertaling asook die 1933/53 Vertaling: “En Hy sê vir hulle: ‘Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van my Vader moet wees nie?’ “

1983: “Het u nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?”

NLV: “Julle moes geweet het Ek sou in my Vader se huis wees.”

ASV: “Het julle nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?”

Die Boodskap: “…huis van my Vader…”

Bybel vir Almal voeg albei moontlikhede saam: “Het julle nie geweet nie, Ek moet hier wees, Ek moet oor my Vader praat.”

‘n Woord vir woord vertaling illustreer die probleem: “Toe Jesus se ouers Hom uiteindelik in die tempel vind, antwoord Hy: ‘Het julle nie geweet dat Ek in dit van my Vader moet wees nie?’ “ In die Grieks is daar geen aanduiding van wat “dit” behels nie. Dit kan wees “huis” óf “dinge”, of selfs die “rabbi’s” of enige aspek wat sou pas.

Die woord “dit” kan ‘n meervoud onsydige vorm van die voornaamwoord wees wat as selfstandige naamwoord funksioneer; “dinge”.

Elke taal het sy eie eienaardighede. In Grieks word ‘n woord soms weggelaat wanneer die woord uit die konteks afgelei kan word. Dit kon hier gebeur het dat “huis” of selfs “tempel” uitgelaat is omdat dit voor die handliggend sou wees. Indien Jesus wel bedoel om “huis” te sê, waarom sou Hy dit hier uitlaat terwyl Hy dit elders telkens volledig aandui? Vergelyk “huis” in Lukas 6:3 – 4; “Het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het nie – toe hy honger gehad het, hy en die wat by hom was – hoe hy in die huis van God gegaan het…” Vergelyk ook Lukas 11:51; 13:25 en 19:46.

Die uitdaging vir die vertaler van hierdie perikoop is om uit die konteks self te besluit hoe hy hier moet vertaal. Dit gaan suiwer oor interpretasie. Albei weergawes is ewe korrek.

Gee gerus u opinie onder aan hierdie bladsy, of e-pos my by bibledifferences@gmail.com

Seën,

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Direkte Vertaling, Intrinsieke kriteria, Konteks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s