120 Aanhaling uit Psalm 24 uitgelaat?

Dit is altyd vir my aangenaam wanneer skrywers van die Nuwe Testament uit die Ou Testament aanhaal in hulle geskrifte. Daarom neem ek dit ernstig op wanneer ons moderne vertalings ‘n aanhaling wat in die ou vertaling voorkom, uitlaat.
Een so ‘n geval is die uitlaat van ‘n kosbare aanhaling uit Psalm 24:1 wat uit 1Korintiërs 10:28 weggelaat word uit moderne vertalings.
Waarom sou dit gebeur?
Ons eerste kriterium is die eksterne gegewens wat uit die manuskripte self na vore kom.

1 Korintiërs 10:28

Variasie: Uitgelaat: Ingevoeg:
Getuies: Grieks: Vertalings: Kerkvaders: Grieks: Vertalings: Kerkvaders:
101-200
201-300 Sahidies
301-400 Sinaïtikus, Vatikanus Vulgaat, Bohairies Ambrosiaster Goties Efraemus
401-500 Aleksandrinus, Efraemi, Bezae Oud Latyn, Siries, Armeens, Etiopies Augustinus Chrysostomos*, Euthalius, Theodoret
501-600 Euthalianus
601-700 Siries
701-800 1 Oud Latyn Johannes-Damaskus Atous-Laurae
801-900 Audiensis, Boernerianus, Porfirianus, Minuskul 33 6 Oud Latyn Moskuensis, Angelicus Fotius
901-1600 11 Minuskuls 9 Minuskuls, Leesbundel Ps-Oekumenius, Theophylact

1 Korintiërs 10:28

Tot die jaar 800 n.C. het ons ses Griekse manuskripte wat nie hierdie aanhaling uit die Ou Testament in het nie, terwyl slegs een dit wel in het. Agt antieke vertalings teenoor slegs twee, terwyl die kerkvaders gelyk is met vier elk. Die manuskripte tot ons beskikking dui baie sterk daarop dat 1 Korintiërs tien vers agt en twintig oorspronklik sonder hierdie aanhaling uit die Ou Testament moes gewees het.

Interne kriteria.
Die vraag is egter hoe so ‘n variasie kon ontstaan het.
Slegs twee verse vroeër, in vers 26 kom presies dieselfde laaste woorde in die sin voor, nl: “… ter will van die gewete.” Dit is feitlik verseker dat hierdie ‘n geval is van dittografie waar die kopieerder se oog na die vorige sin gespring het en hy die aanhaling herhaal het. Dit is waarom hierdie herhaling van die aanhaling nie algemeen in enige manuskripte voorkom nie.

Intrinsieke kriteria.
Vervolgens kyk ons na die opbou van Paulus se redenasie om vas te stel of Paulus na alle verwagting hierdie aanhaling sou herhaal het of nie. Paulus stel eers die saak dat ons nie die slagter in verleentheid moet stel nie, (ter wille van die gewete) want God het alles goed geskape. Enige vleis mag geëet word. (vs.25) Dan kom die aanhaling dat die aarde en alles daarop aan die Here behoort. Daar maak dit sin. (vs. 26)
Dan volg Paulus met die raad om nie iemand wat jou uitnooi na ‘n ete in verleentheid te stel nie, ter wille van die gewete. (vs.27)
Maar dan kom die teenstelling waar iemand bekendmaak dat die vleis aan ‘n afgod geoffer is. Moet dit dan nie eet nie, “ter will van die gewete.” Om dan te sê dat “alles aan die Here behoort, en die volheid daarvan” maak geen sin nie. Inteendeel gaan dit direk teen die raad in om nie te eet nie! “Moenie eet nie, want alles behoort aan die Here!” Dit maak geen sin nie!
Hierdie sinsnede onderbreek ook Paulus se redenasie wat onmiddelik vervolg dat dit nie om jou eie gewete gaan nie, maar dié van jou gasheer.
Uit die konteks is dit duidelik dat hierdie sinsnede gladnie hier tuishoort nie.

Die Manuskripbewyse, die ontstaansverklaring asook die konteks dui duidelik daarop dat hierdie ‘n laat toevoeging tot die teks moet wees, bes moontlik as gevolg van dittografie.

Ongelukkig was dit opgeneem in die manuskrip wat Desiderius Erasmus gebruik het om die eerste gedrukte Griekse publikasie van die Nuwe Testament te maak, en vandaar beland dit ook in die Ou Afrikaanse vertaling.
Hierdie kosbare aanhaling uit Ps. 24:1 word nie maar net uitgelaat uit die moderne vertalings nie, maar die hele Skrifdeel word herstel na die oorspronklike sodat die aanhaling wat na vers 25 hoort, sy volle impak dáár kan hê.

Kommentaar onder aan hierdie bladsy of per e-pos aan my by bibledifferences@gmail.com is baie welkom

Seën,

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Betroubaarheid van Teks, Dittografie, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s