124 “Die Vader van onse Here Jesus Christus.” Efesiers 3:14

In die moderne vertalings word die woorde in donker gedruk, uitgelaat. Wat sou die rede hiervoor wees?

(AOV) “Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,”

Eksterne kriteria.

Heel eerste kyk ons na die manuskripte tot ons beskikking om vas te stel wat moontlik die oorspronklike en wat die variasie sou wees.

Efesiërs 3;14

Variasie: die Vader: die Vader van ons Here Jesus Christus:
Getuies: Grieks: Vertalings: Kerkvaders: Grieks: Vertalings: Kerkvaders:
101-200 Papirus46
201-300 Sahidies Origenes* Origenes*
301-400 Sinaïtikus, Vatikanus Siries, Bohairies Cyrelius-Jerusalem Vulgaat, Goties Ambrosiaster, Victorinus-Rome, Efraemus, Basilius
401-500 Aleksandrinus, Efraemi</span Etiopies Epiphanius, Augustinus, Heronimus, Cirelius – Aleksandrië, Euthalius, Vigilius Bezae Oud Latyn, Siries, Armeens Ps- Justinus, Chrysostomos*, Theodore, Theodoret
501-600
601-700 Siries
701-800 Atous-Laurae 2 Oud Latyn Johannes-Damaskus
801-900 Porfirianus, Minuskul 33 Boernerianus, Moskuensis 5 Oud Latyn Fotius
901-1600 5 Minuskuls 1 Oud Latyn 16 Minuskuls Bisantynse Leesbundel 1 Oud Latyn

Vyf van die ses Griekse manuskripte tot die jaar 500 n.C. het net “die Vader” in hierdie sin, die oudste reeds uit die jaar 200 n.C. Ook die antieke vertalings ondersteun die korter lesing. By Origenes vind ons in twee derdes van sy aanhalings die korter weergawe, maar in die ander aanhalings gebruik hy die langer weergawe. By die ander kerkvaders is beide variasies algemeen in gebruik, maar ons moet in gedagte hou dat die kerkvaders dikwels in hul besprekings nie die Woord direk aanhaal nie, maar vry algemeen die bewoording aanpas om hul standpunt duidelik te stel.
Die manuskripbewyse maak ‘n sterk appèl op die korter weergawe as verteenwoordigend van die oorspronklike outografie.

Interne kriteria.
Vervolgens probeer ons kyk na die tipiese werkswyse van die kopieerders om ‘n moontlike verklaring te vind van hoe die variasie kon ontstaan het. Dit is ondenkbaar dat die woorde “van ons Here Jesus Christus” sonder baie goeie rede deur enige kopieerder verwyder sou word. Hierdie woorde gee geensins aanstooot of sou enige ander rede hê wat dit regverdig om dit te wil verwyder nie. Daar kan wel heelwat sin in wees om hierdie nadere beskrywing by te voeg om die Vader voor wie Paulus sy knieë buig, nader te bepaal. Die byvoeg van hierdie woorde is feitlik voor die hand liggend, maar die verwyder daarvan is ondenkbaar.
Daarom sou die korter weergawe eerder die oorspronklike wees, en die langer weergawe ‘n variasie daarop.

Intrinsieke kriteria.
Ons derde kriterium is om die woordgebruik en konteks te bestudeer.
“Die Vader van ons Here Jesus” is feitlik ‘n refrein wat oral in die geskrifte van Paulus voorkom. Daarom sou die byvoeging daarvan al dan nie, geen konflik of ongemak veroorsaak nie.
In hierdie hele paragraaf gaan dit eintlik om Jesus Christus, en nie om die Vader nie. Daarom is die nadere bepaling nie vreemd nie. Die spesifieke bewoording “die Vader van ons Here Jesus Christus” vind ons ook reeds in Efesieërs 1:3.
Volgens die konteks is die byvoeging van die woorde ‘n feitlik logiese uitbreiding, maar weereens die moontlikheid dat iemand dit sou verwyder, ondenkbaar.

Beoordeling.
Met al drie kriteria wat sterk daarop dui dat die oorspronklike bewoording eerder die korter variasie sou wees, en die langer variasie ‘n byvoeging verteenwoordig, is die weglaat van hierdie woorde slegs ‘n herstel na die oorspronklike deur God geïnspireerde Woord van God.

Opmerking.
Afwykings van die Textus Receptus vertalings word maklik gebrandmerk met allerlei ongegronde bewerings van gnostisisme, Katolisisme en derglike bewerings, maar niks meer as wat God aanvanklik laat neerskryf het, is nodig nie.

Seën
Herman.

Kommentaar of opmerkings welkom onder aan hierdie bladsy, of per e-pos aan: bibledifferences@gmail.com

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s