132 Nuwe Manuskripte in Athene ontdek.

‘n Vrye vertaling van ‘n artikel van die “Center for the Study of New Testament Manuscript’s” (CSNTM)

Die personeel van die CSNTM het ten minste sewentien Nuwe Testament manuskripte in die Nasionale Biblioteek van Griekeland in Athene ontdek. Met “ontdek” bedoel hulle dat hierdie manuskripte nog nie amptelik opgeneem is in die Instituut vir Nuwe Testamentiese Tekstuele Navorsing (INTF) in Muenster, Duitsland nie. Dit beteken dat die INTF en ook ander Nuwe Testamentiese navorsers van hulle bestaan bewus is nie.

Tien van hierdie manuskripte is wel in die amptelike katalogus van die Nasionale Biblioteek opgeneem en hul inhoud deeglik beskryf. Maar die INTF het no geen rekord van hulle bestaan nie. Een van CSNTM se hoof doelwitte is om te soek vir ongekatalogiseerde manuskripte en hulle digitaal te fotografeer en die data aan Muenster beskikbaar te stel. INTF ondersoek dan hierdie manuskrip en teken alle variasies en/of ooreen stemming met bekende manuskripte aan.
Somtyds vind hulle  dat die nuwe manuskrip wat “ontdek” is, ‘n deel van ‘n bekende manuskrip is wat tot nog toe vermis was. CSNTM het hierdeur gehelp om verskillende dele van manuskripte, in samewerking met die INTF, te verenig. Dit is altyd ‘n vreugde om verlore dele van ‘n manuskrip te ontdek en sodoende ‘n bekende manuskrip meer volledig te maak.

Nogtans is baie van CSNTM se ontdekkings manuskripte wat totaal onbekend is, beide in Muenster en in die wêreld van Nuwe Testamentiese navorsers. Verskeie van hulle, soos hierbo genoem, is wel bekend aan die personeel van die betrokke biblioteek maar daarbuite onbekend. Maar CSNTM he ook verskeie ontdekkings gemaak waarvan selfs die personeel van die biblioteek nie bewus was nie.

Die meeste van hierdie ontdekkings kom in een van drie groepe voor:
(1) Binneblad bladsye wat gebruik was om die buiteblaaie aan die manuskrip te heg. Hierdie manuskripte bestaan gewoonlik uit een bladsy wat aan die buiteblad gegom is. Dit maak dat die “gomkant” nie herwin kan word nie.
Maar die deel wat wel gesien kan word, is natuurlik heelwat ouer as die
manuskrip wat dit bind.
(2) Klein versterkings stroke, gesny uit ‘n ander verslete manuskrip wat dan in die kantlyne van die manuskrip wat die moet versterk, geplak is.
(3) Palimpses (skoongemaakte) perkament bladsye wat deur ‘n kopieerder skoongewas is om dan vir ‘n ander dokument te hergebruik.
Die oudste manuskrip wat deur CSNTM ontdek is, is juis twee bladsye van ‘n sewende eeuse manuskrip wat skoongewas is en vir ‘n laat middeleeuse dokument hergebruik is. Vyf van die manuskripte wat gedurende 2015 in Athene ontdek is, val binne bogenoemde drie kategorieë.

Alles tesame beslaan die manuskripte wat net gedurende 2015 ontdek is, honderde bladsye handgeskrewe afskrifte van die Christelike Skrif dokumente. Sedert hul ontstaan in 2002 het die CSNTM meer as 90 Nuwe Testament manuskripte ontdek, met meer as 20,000 bladsye!

Let op hierdie besondere minuskule manuskrip (GA 774) uit die 11 de eeu. Dis op hoë kwaliteit velyn-perkament, 370 bladsye, 1 kolom, 20 reëls per kolom. Dit het pragtige ikone, en goue ink letters vir spesiale effekte en spesiale aantekeninge. Die Nasionale Biblioteek van Griekeland, Athene het dit reeds in 1892 beskryf as hul kosbaarste besitting.

Bekyk dit gerus aanlyn by:
http://csntm.org/manuscript/View/GA_774?OSIS=Gal.774.1

Seën,

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Minuskule, Palimpses, Perkament. Bookmark the permalink.

1 Response to 132 Nuwe Manuskripte in Athene ontdek.

  1. pieter van der merwe says:

    Ek glo so, na dat hy die blonde man genees het, was Sy antwoord aan die Fariseërs: sodat die weeks van God in hom openbaar kom word..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s