135 Die Nut van “om te Roem”; 2 Korintiërs 12;1

In 2 Korintiërs twaalf vers een word die Bybelvertaler gekonfronteer met variasies wat veroorsaak word deur ‘n klein verskilletjie in die Grieks. Dit kan óf “dei” = moet/behoort, wees; óf “de” = en; óf “dy” = daarom/in werklikheid; of selfs “ei” = indien.

1. Eksterne kriteria
In die manuskripte kom die volgende variasies voor:
1. dei: “Ek behoort, om te roem; hoewel dit nie nuttig is nie…” (Papirus 46,±200; 4 Unsiale; 15 Minuskels; 8 Antieke vertalings.
2. de: “En/maar om te roem, is nie nuttig nie…” 3 Unsiale;en een Antieke vertaling.
3. dy: “In werklikheid om te roem, is nie nuttig nie…” 2 Unsiale; 4 Minuskels en ‘n Bisantynse leesbundel.
4. ei: “Indien om te roem, nie nuttig is nie, behoort…” 1 Unsiaal; 3 Minuskel en ‘n Leesbundel; asook 5 Antieke vertalings.

Die 1933/53 Bybel benut die derde moontlikheid: “Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here.”
Die 1983 Bybel benut die tweede moontlikheid, maar voeg dan die eerste in ‘n volgende sinsnede by!: “Om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het”
Die Bybel, ‘n direkte vertaling benut die eerste moontlikheid: “Om te moet spog, is nie voordelig nie, maar ek kom nou by gesigte en openbarings van die Here.”
Die Afrikaanse Standaard Vertaling benut ook die eerste moontlikheid: “Dit is noodsaaklik om te roem, alhoewel inderdaad nie voordelig nie – maar ek sal kom by gesigte en openbarings van die Here.”
Die Nuwe Lewende Vertaling benut ook die eerste moontlikheid: “As ek dan moet grootpraat – al is dit nou wel nie nuttig nie, sal ek uitkom by gesigte en openbarings van die Here.”
Die Bybel vir Almal benut ook die tweede moontlikheid: “Om te spog, help ‘n mens niks, maar partymaal moet ‘n mens ‘n bietjie spog.”
Die Boodskap is ook by die tweede moontlikheid: “Dit help nie om
te spog soos ek nou maak nie.”

Volgens die manuskripte tot ons beskikking, is die eerste moontlikheid die naaste aan die oorspronklike outografie.

2. Interne kriteria
Ons tweede kriterium is om te probeer bepaal hoe die variasies kon ontstaan het.
Al vier die variasies het dieselfde moontlikheid om dood eenvoudig ‘n leesfout te wees. Grammatikaal kan elkeen volkome korrek wees, en kan enige een die oorspronklike wees waarvan die ander as leesfout ontstaan het.
Die eksterne kriteria bring ons niks nader aan ‘n antwoord nie.

3. Intrinsieke kriteria
Derdens probeer ons vanuit die konteks ‘n rekonstruksie te maak wat ‘n aanduiding kan bied.
Dit is duidelik dat Paulus wel by spog oor geestelike verdieping en ‘n lewende geestelike verhouding met die Here uitkom. Maar in dieselfde paragraaf kom hy ook by sy eie nederigheid en die voorkomingsmaatreël wat die Here teen hoogmoedigheid gegee het, nl. die doring in die vlees.
Enige van die vier variasies sal binne die konteks ‘n sinvolle rol kan speel. Is daar werklik enige keuse vanuit die konteks moontlik?

4. Gevolgtrekking
Hierdie eerste sin is slegs ‘n inleiding tot Paulus se redenasie wat volg. Die keuse van ‘n variasie laat slegs die lig vanuit ‘n bepaalde perspektief val op die hoofrede wat volg.
Met al vier variasies op feitlik dieselfde moontlikheid om die oorspronklike te verteenwoordig, is dit seker die veiligste om die eerste variasie met die sterkste manuskripbewyse te aanvaar, maar in gedagte te hou dat die vertaler se keuse slegs

Die tweede deel van die sin kom ook in verskeie variasies voor, nl. “dit is nie nuttig nie”, of “dit is vir my” of “vir ons” ens. Dit het dieselfde moontlikhede as die voorafgaande deel, en ook dieselfde funksie en uitwerking op die hoofrede wat Paulus aanbied. Daarom gaan ons nie nou hierop in nie.

Al kan hierdie verskille in variasies moontlik onbenullig wees, openbaar dit vir my aan die een kant die werklikheid van menslike foute, maar aan die ander kant ook die erns waarmee kopieë gemaak is.

Seën,

Herman.

Kommentaar onder aan hierdie bladsy of per e-pos na bibledifferences@gmail.com is baie welkom

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Betroubaarheid van Teks, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Oorspronklike Outografie, Verskille: Geheue, Verskille: Verkeerd sien. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s