145 Dood of Nutteloos Jakobus 2:20

Indien ons geloof nie deur dade bevestig word nie, is ons geloof dood of of is dit nutteloos? Albei hierdie twee moontlikhede kom in die manuskripte voor. Watter een sou die oorspronklike verteenwoordig? Hierdie is ‘n uiters belangrike verskil. “Dood” beskryf die werklikheid van die persoon se geloof self. Aan die anderkant plaas “nutteloos” die klem op die uitlewing en voordeel al dan nie vir die gemeente, maar is die persoon se geloof nie in gedrang nie.

1933/53: “Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is?”
Die Bybel, ‘n direkte vertaling: “Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is?”

1. Eksterne Kriteria.

Ons eerste kriterium is om te kyk na die manuskripte tot ons beskikking. Die tabel hieronder bied aan ons die verskillende manuskripte in die eeu waarin hulle gekopieer is.

Jakobus 2:20

Variasie: Nutteloos: Dood:
Getuies: Grieks: Vertalings: Kerkvaders: Grieks: Vertalings: Kerkvaders:
101-200
201-300 Sahidies
301-400 Vatikanus Sinaïtikus Vulgaat, Bohairies
401-500 Efraemi Armeens, Etiopies Aleksandrinus 1 Siries Cirelius – Aleksandrië
501-600 1 Oud Latyn Pseudo-Athanasius
601-700 Siries
701-800 1 Oud Latyn Atous-Laurae
801-900 Porfirianus, Unsiaal Nr.049 1 Oud Latyn Moskuensis
901-1600 4 Minuskuls 4 Oud Latyn, Huidige Vulgaat Unsiale 056 & 0142, 19 Minuskuls, 1 Leesbundel 1 Oud Latyn Ps-Oekumenius

 

Wanneer ons na die beskikbare manuskripte kyk, het die variasie met “nutteloos” wat ooreenstem met die moderne vertalings, ‘n geringe voorsprong om die oorspronklike te verteenwoordig. Hierin is die Egiptiese Sahidiese vertaling ‘n belangrike getuienis. Vir die res het die twee variasies baie dieselfde ondersteuning. Dit is ook opmerklik dat die Vatikanus en Sinaïtukus wat gewoonlik ooreenstem, in hierdie geval verskil. Beide die Nestle Aland en die United Bible Societies se tekste word gekies op grond van die manuskripbewyse en kies daarom die variasie met “nutteloos”. Gevolglik het moderne vertalings wat hierdie tekste as bronteks gebruik, hierdie variasie.

2. Interne kriteria

‘n Logiese verklaring van hoe die variasie kon ontstaan het, kan ons moontlik help om te bepaal watter variasie die oorspronklike en watter die afwyking verteenwoordig. Die twee woorde “argy” en “nekra” verskil baie van mekaar en kon dus nie verwar gewees het nie. “Dood” beskryf die toestand van die Christen se geloof. “Nutteloos” beskryf weer die effek van die geloof binne die uitlewing in die gemeenskap. Dit is meer moontlik dat ‘n kopieerder in sy gedagtes die effek van die hele perikoop kon beredeneer en so “dood” na “nutteloos” kon verander het. Pas vantevore is ook die praktiese voorbeeld van die persoon in nood genoem. Om so iemand se nood nie aan te spreek nie, dui ook op die nutteloosheid van ‘n geloof wat nie oorgaan tot dade. Daarom wil dit voorkom asof iemand eerder “dood” sou verander het na “nutteloos” as andersom. Die variasie met “dood” sou dan eerder die oorspronklike veteenwoordig.

3. Intrinsieke kriteria

Beide woorde pas goed in die sin en kon die oorspronkike verteenwoordig. Die begrip van “nutteloos” kon maklik van die praktiese voorbeeld wat Jakobus bied, afgelei word. Om iemand in nood nie prakties te help nie, is “nutteloos”. Maar aan die begin van hierdie paragraaf, in vers 17 waar Jakobus aandui wat hy wil beklemtoon waaroor dit gaan, vind ons die direkte woord “dood” in verband met die geloof self. Hierdie woord kom ook twee keer in vers 26 voor. “Kan geloof sonder dade iemand red?” Die praktiese voorbeeld uit die alledaagse lewe waar iemand in nood nie deur sogenaamde Christene gehelp word nie, kan die indruk gee dat Jakobus die voordeel al dan nie vir die gemeente in gedagte het. Maar dan bied hy twee voorbeelde uit die Ou Testament, Abraham en Ragab die prostetuut waar dit duidelik nie oor die voordeel vir die medemens gaan nie, maar inderdaad oor die redding van die persoon self. Dit maak dit duidelik dat Jakobus nie die welwese van die gemeente in gedagte het nie, maar ‘n baie ernstige waarskuwing rig dat iemand wat nie deur sy dade sy geloof bewys nie, nie ‘n geloof besit wat hom sal red nie. Gevolglik is dit duidelik dat “dood” die korrekte woord oorspronklik moes wees.

4. Gevolgtrekking

Hoewel “nutteloos” effe beter manuskrip ondersteuning het as “dood”, dui beide die interne asook intrinsieke kriteria op “dood” as die weergawe wat die oorspronklike outografie weergee. Gevolglik behoort die weergawe soos in die 1933/53 Bybel verkies te word.

Seën,

Herman.

Kommentaar onder aan hierdie bladsy, of per e-pos aan my by bibledifferences@gmail.com is baie welkom.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s