146 Die gees gee. Johannes 19;30

Hierdie is ‘n verwerking van ‘n artikel deur Tim Challies (www.challies.com).

Somtyds raak ons gewoond aan ‘n bepaalde uitdrukking, en gebruik dit dan algemeen sonder om van die oorsprong of dieper betekenis daarvan bewus te wees. Dit is die geval met die uitdrukking “die gees gee”, dikwels met die bepaling finaal” daarby.

Die Spreuk

Ons gebruik die uitdrukking “die gees gee” om die einde of dood van iets aan te dui. Ons gebruik hierdie uitdrukking meestal in figuurlike sin ten opsigte van dinge wat beslis nie ‘n gees het nie. “My Volksie (of selfoon) het nou finaal die gees gegee” Ons gebruik dit ook ten opsigte van diere. “Ou wagter het toe maar die gees gegee”. Maar nooit ten opsigte van mense nie. Wie sal sê: “Ons is hier by die graf byeen, want oupa het die gees gegee”? Of: “Jan het na die lang stryd teen kanker maar die gees gegee”?

Oorsprong

Hierdie uitdrukking kom direk uit die 1933/53 Bybel: “En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.”

Die 1983 Bybel sê: Hy het die “laaste asem uitgeblaas”

Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling sê: …en sy gees oorgegee.”

In Lukas 23:46 word ‘n ander uitdrukking gebruik om Jesus se sterwe aan te dui, so ook in Handelinge 12:23 met die sterwe van Herodus.

Aanwending

Hoewel hierdie uitdrukking nie langer in die meeste moderne vertalings gebruik word nie, is dit ‘n direkte vertaling van die Grieks. Wat sou die betekenis hiervan wees? Ons sien dat Jesus sy gees oorgegee het, wat ons herinner dat Hy volkome mens was, hoewel Hy ook volkome God was. Daar is en was ‘n eenheid tussen gees en liggaam. Maar die feit dat Jesus sy gees oorgegee het, dui ook op ‘n direkte , bewuste daad van sy kant af. Dit is nie maar net iets wat met Hom gebeur het nie. Jesus is wel gevange geneem, gemartel en gekruisig. Maar op die ou end was dit Hy wat self sy gees oorgegee het. Hy was tot aan die einde in beheer. Hy was bereid om hierdie lyding deur te gaan, hoewel Hy die volmag gehad het om dit op enige tyd stop te sit. In Johannes 10:17 – 18 sê Jesus duidelik: “Die Vader het My lief omdat Ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit My eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat Ek van my Vader ontvang het.”

Slotopmerking

Hierdie kort frase is ook ‘n oproep na ons om te onthou dat ons ook meer is as net ‘n liggaam, meer as wat net gesien, aangeraak en selfs gedood kan word. Hoewel ons liggaam vernietig kan en sal word, sal ook ons in daardie oomblik ons gees oorgee. Ons gees sal voortleef totdat dit eendag weer verenig sal word met ons herstelde en volmaakte liggaam.Dít is die heerlike belofte van die evangelie van Jesus Christus.

Ek vertrou dat hierdie uiteensetting deur Tim Challies vir u soveel waarde het as vir my.

Seën

Herman.

Kommentaar onder aan hierdie bladsy, of per e-pos aan my by bibledifferences@gmail.com is baie welkom.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Konteks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s