151 “Deur die Gees” uitgelaat uit 1 Petrus 1:22.

Petrus roep sy lesers op om self verantwoordelikheid te neem vir hulle lewens in die navolging van Jesus. In hoofstuk 1 vers 22 kom twee variasies in die manuskripte voor.
“As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele DEUR DIE GEES tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart;” (1933/53 – Bybel)

“Deur die Gees” word deur Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling en ook deur al die moderne vertalings uitgelaat. Waarom sou dit wees?

Kom ons ondersoek hierdie vers om te bepaal of die oorspronklike outografie moontlik werklik sonder hierdie bepaling was.

Buiten vir hierdie vers, gebruik Petrus die woord “gees” ses keer in sy eerste brief. Drie keer verwys hy na die gees van die mens (3:4, 4:6, 4:14) en drie keer na die Heilige Gees (1:2, 1:11, 3:18). In al drie keer wat hy na die Heilige Gees verwys, staan dit direk in verband met Jesus of sy werk. In sy tweede brief gebruik hy nie een keer die woord “gees” nie. Hier in vers 22 is die Heilige Gees egter direk verbind aan die Christen in sy verantwoordelikheid in sy navolging van Jesus. Dit is ongewoon aan Petrus.

Ons kyk hoe hierdie variasies in die manuskripte verteenwoordig is.

1 Petrus 1:22

Moontlikhede: Julle innerlike reinig. Julle innerlike DEUR DIE GEES reinig.
Getuies: Grieks: Vertalings: Kerkvaders: Grieks: Vertalings: Kerkvaders:
101-200
201-300 Papyrus 72 Sahidic Clement
301-400 Sinaiticus, Vaticanus Bohairic Priscillian
401-500 Alexandrinus, Ephraemi Syriac Armenian Vigilius
501-600
601-700 Syriac Old Latin
701-800 Atous- Laurae
801-900 Mosquensis, Porphyrianus, Uncial 049
901-1600 Uncial 056, Uncial 0142, 9 Minuscules 13 Minuscules Ps-Oekumenius

Dit is opmerklik dat al ses die Griekse manuskripte van 200 tot 800 n.C. asook 4 Antieke Vertalings (200 – 700) sonder “deur die Gees” is. Dit word die eerste keer in 3 Griekse manuskripte na 850 n.C. aangetref en in twee Antieke Vertalings van 450 en 650 n.C. Hierdie is baie sterk getuies dat die oorspronklike outografie sonder “die Gees” was. Verder is dit ‘n baie laat toevoeging tot die teks.

Wat verder van belangrik is, is dat hierdie invoeging nie net vreemd is aan Petrus se gebruik self nie, maar dit gaan direk in teen die gees van hierdie hoofstuk. Petrus dring by sy lesers aan om verantwoordelikheid te neem vir hul lewens. Indien “deur die Gees” hier in gevoeg word, maak dit die Christen afhanklik van die Gees in plaas daarvan om self verantwoordelikheid te neem, wat Petrus in hierdie hoofstuk en inderdaad in die hele brief beklemtoon. Die sinnetjie klink mooi met “deur die Gees” daar in, maar dit is in wese ‘n ernstige afwyking van wat deur die Heilige Gees oorspronklik aan Petrus geïnspireer is.

Elkeen moet bewustelik verantwoordelikheid neem vir sy lewe en nie sogenaamd wag op die Heilige Gees nie. Hy weet mos wat tot eer van die Here is, en wat nie!

Seën,

Herman.

Enige kommentaar onder aan hierdie bladsy, of direk aan my by bibledifferences@gmail.com is baie welkom.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s