Outeur

Ek is bly om my boek oor die agtergrond vir die ontstaan van die Nuwe Testamnet en die redes vir die verskille bekend te maak. Ek hanteer ook meer as 100 verskille tussen die 1933/53 – Vertaling, en moderne vertalings. Soos altyd is my beleid dat die werklike feite ons kan help om ‘n ingeligte opinie te vorm, en nie uitgelewer te wees aan die propaganda of verdagmakery ter ophemeling van die een of die ander vertaling nie.
Die boek is tans nog net by myself beskikbaar. Kontak my gerus by 072 5670559, of per e – pos by bibledifferences@gmail.com

Die blog “Bybelverskille” help jou om die verskille tussen die 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling (AOV) en die 1983 Nuwe Afrikaanse Vertaling (ANV) te verstaan en geestelik te groei. Die nuwe Vertaling: Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling word sover moontlik ook bygewerk.

Die blog “Bybelverskille” openbaar die werklike feite sodat jy ‘n ingeligte besluit kan neem.

Indien jy rustigheid het aangaande die Woord van God, kan jy Hom persoonlik soek sonder dat iets jou hinder.

Hier is die oplossing:

Jy moet die feite vierkantig in die oë kyk en met ‘n oop gemoed benader sodat jy die oorsake vir die verskille kan verstaan.

Indien jy weet wat die verskille veroorsaak het, kan jy dit evalueer. (Niemand wil oorgelewer wees aan die propaganda van die een of die ander kamp nie.)

Waar kan ons insig en eerlike antwoorde vind op die vrae wat ons oor die Bybel het?

Ek sal aan jou al die feite in die manuskripte deur die eeue bied sodat jy daardeur bemagtig kan word.

Wat ander mense te sê het oor “Bybelverskille”.

“Ek het werklik waardering vir die skrywer se poging om iets daar te stel om lidmate te bemagtig ten opsigte van die teksverskille tussen die verskillende Afrikaanse vertalings.” Prof. Bernard Combrink, emeritus Professor in Nuwe Testament van die Fakulteit Teologie, Universiteit van Stellenbosch, asook tans projekleier van die Afrikaanse Bybelvertalingsprojek van die Bybelgenootskap van Suid Afrika.

Meer oor Herman Grobler

Bybelverskille is ‘n blog wat gedurende 2011 deur Herman Grobler begin is. Hy hanteer hoofsaaklik verskille wat in die Nuwe Testament voorkom, maar soms ook verskille in die Oou Testament. Herman is ‘n emeritus predikant van die Ned. Geref. Kerk, en het aan die Universiteit van Pretoria studeer. Reeds as student was hy besonder geïnteresseerd in die oorsake vir die variasies wat in die verskillende vertalings van die Bybel voorkom.

Hy het twee gemeentes bedien en is tans betrokke by Act-Up, ‘n interkerklike gebedsbediening wat gesinne bystaan wat deur dwelm- en ander afhanklikheid, asook die okkulte geraak word. Die gemeentewerk en veral die intense geestelike stryd van mense in krisis het hom bewus gemaak van die behoefte wat mense het om seker te wees van elke woord wat God vir ons laat opteken het.

Jy sal sy benadering tot die Bybelverskille uiters direk en op die man af vind. Hy maak die direkte feite oor die meer ernstige en ingrypende verskille bekend sonder om doekies om te draai. Hy doen dit in duidelike Afrikaans sodat elkeen die feite kan hê en evalueer, selfs sonder toegang tot die manuskripte, of geleentheid om die Griekse Nuwe Testament te hanteer.

Hy bied die variasies wat in manuskripte voorkom binne die tydsgleuf van hul ontstaan aan. Waar moontlik bied hy ‘n oorsig oor die effek of teologiese implikasies wat enige verandering, byvoeging of weglating op die oorspronklike boodskap of skopus van die betrokke Skrif sou kon hê.

Herman nooi sy lesers om enige vrae of bekommernisse wat hulle aangaande die verskillende vertalings het, deur te gee. Hy bied die feite sonder enige druk om die een of die ander te aanvaar.

Indien jy toegang tot die feite agter die verskillende vertalings van die Woord van God wil hê en antwoorde op jou en ander se vrae wil sien, hou hierdie blog dop. Jy kan ook jou e-adres aan my stuur by bibledifferences@gmail.com om die hantering van sowat twee verskille per maand per e-pos te ontvang.

Dit gaan net om die eer van God!

Vrystelling.

Die feite op hierdie blog aangaande die oorsake vir die verskille tussen ouer vertalings van die Bybel soos die Ou Afrikaanse Vertaling (AOV) van 1933/53 en moderne vertalings soos die Nuwe Afrikaanse Vertaling (ANV) van 1983, asook die bywerk van “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”  is hoofsaaklik gebaseer op: “The Greek New Testament” (Third Edition) van die United Bible Societies. Hoewel groot moeite gedoen is om al die feite akkuraat te weerspieël, aanvaar die opsteller van hierdie blog, Ds. Herman J. Grobler geen verantwoordelikheid vir enige foute, weglatings of onvolledighede nie. Die interpretasies, toepassings of moontlike effekte van verskille is die persoonlike opinie van die opsteller en verteenwoordig nie die standpunt van enige Kerk of denominasie of organisasie nie. Bydraes tot hierdie blog is uitsluitlik die verantwoordelikheid van die bydraer.

Mag jy seën ontvang deur jou interaksie met hierdie blog.

Herman Grobler.


11 Responses to Outeur

 1. Eddie le Roux says:

  Dankie, baie nuttig verwysingsbron, baie werd. Groete en sterkte. Eddie le Roux, Witrivier

 2. Yf Veldhuizen says:

  Goeidag daar.
  Jammer, ek kan nie aangeteken kom nie, dus plaas ek dit hier.
  Ek is geinteresseerd in ’n ander perspektief op verskille, te wete aanhalings van die Ou Testament in die Nuwe Testament. In napraat van die Internet is daar ongeveer 250 aanhalings of parafraserings van die OT in die NT – buiten vir die vele ander vae verwysings. Hierdie is alles in Engels en vir ‘n Afrikaans sprekende grootliks nutteloos. Aangesien daar so baie aanhalings daarvan is, meen ek ‘n beter verstaan van die NT berus op beter insae in die OT tekste wat aangehaal word – as mens dit maar net kan opspoor. Maar die verskillle tussen die OT teks en die manier wat dit in die NT aangehaal wrod is so groot dat ‘n onkundige soos ek hulp nodig het in die verband. Om my probleem uit te lig: Gedagtig aan die beginsel dat een NT skrywer na ‘n ander een verwys (2 Pet. 3:15) het ek gedink daar kan dalk nog so ‘n geval wees. Dit het vir my voorgekom of 1 Kor. 9: 10 en Luk. 9:62 die beste bymekaar pas, omdat ek gladnie kon agterkom na watter OT versie verwys word nie. Maar ek weet hierdie aanname is inkorrek. Is daar dus dalk ‘n Afrikaanse lys van OT en NT Skrifverwysings beskikbaar?
  In Vrede

 3. Herman says:

  Beste vriend
  Baie dankie vir jou opmerkings en navraag. Ek is nie bewus van ‘n las van al die aanhalings van die OT in die NT nie. As ek so iets teëkom sal ek laat weet.

  In 1Kor.9:9 haal Paulus Deut. 25:4 aan.

  Mens kan te wagte wees dat aanhalings van die OT in die NT sal verskil omdat die NT skrywers die Septuagint, die Griekse vertaling van die OT gebruik het. ‘n Vertaling verskil noodwendig van die oorspronklike omdat die woorde in twee tale nie noodwendig identies is of presies dieselfde inhoud oordra nie. Ek het iets oor hierdie interessante saak hanteer by
  28. Uitdagings in vertaaltegniek
  29. Unieke Vertalings Uitdagings
  33. Unieke vertalingsprobleme.
  Kyk gerus daarna en gee jou opinie.

  Seën
  Herman.

 4. Dr Jan Grey says:

  Lekker Herman!
  Nou’t ek ook geleer dat die NT manne die LXX gebruik het … my nooit moeg gemaak daaroor nie … Thanks!

  • Herman says:

   Hi Jan!
   Natuurlik het hulle dit gebruik; ten minste was dit nie in die sinagoges opgesluit nie. Elkeen wat ‘n boek van die Septuagint kon bekostig, kon een aankoop, en mense soos Lukas (‘n Griekse dokter) kon baie moontlik nie eens Hebreeus lees nie.
   Herman.

 5. Goeie môre Dominee! Ek het die soekfunksie gebruik en deur u vorige plasings probeer gaan, maar kon nie iets kry nie, oor die sogenaamde “wegvertaling” van die Messiaanse tekste in die OT in die 1953 Afrikaanse vertaling. Sover ek weet, gaan die nuwe vertaling wat binne die volgende paar jaar gaan verskyn, hierdie tendens voortsit.

  • Herman says:

   Beste Henrietta
   Baie dankie vir hierdie uiters belangrike vraag wat u op die tafel plaas.
   Enkele opmerkings: 1. Bybelvertalers poog na die beste van hul vermoë om juis net te doen wat hul titel sê, nl. hulle vertaal die Bybel uit die Hebreeus, Aramees en Grieks in ‘n moderne taal, soos o.a. huidige Afrikaans. 2. Uit die magbom manuskripte tot hul beskikking weet ons dat daar deur die eeue veranderinge van die oorspronklike bewoording in sommige manuskripte ontstaan het. Van hierdie veranderinge het per toeval ontstaan, soos doodgewone menslike foute wat met die kopieer van die manuskrip gebeur het. Daar is egter veranderinge wat ook doelbewus aangebring is. Deur die duisende manuskripte te vergelyk en sorvuldig te bestudeer moet die eerlike Bybelvertaler probeer vasstel watter bewoording die oorspronklike woorde soos God dit gegee het, verteenwoordig. Hy durf nie ‘n keuse maak om sy eie siening of voorkeur of interpretasie te bevredig nie. 3. Hierdie blog kyk juis na die feite wat agter die verskille tussen die vertalings lê. Ek maak ook nie ‘n keuse nie, maar gee die feite deur sodat u as leser dit voor oë kan hê. Ek steek ook niks weg om enige siening of ‘n bepaalde vertaling te propageer nie. Enigiemand is ook welkom om die feite wat ek bied, met feite te bevraagteken.
   Dit bring my tot ‘n direkte versoek na u en enige ander leser van hierdie blog: Plaas die direkte vers op die tafel waaroor u ‘n vraag het sodat dit eerlik ondersoek kan word en die feite openbaar kan word. Ek steek niks weg nie, maar kan ongelukkig nie op ‘n algemene stelling reageer nie.
   Ek sien baie daarna uit om die tekste waaroor u bekommerd is, eerlik te bestudeer.
   Ek hoor graag van u.

   Seënbiddend
   Herman.

 6. Goeienaand Dominee,
  Dankie vir u spoedige antwoord. Hier is net ‘n paar van die plekke:
  (die 1953-Vertaling word eerste genoem, teenoor 1983-Vertaling):
  Deuteronomium 18:15-19 ‟n (groot) Profeet teenoor ‟n (groot) profeet.
  Psalm 2:2, 6-7, 12 Gesalfde, Koning, teenoor Seun gesalfde, koning, seun.
  Psalm 45:2, 7-8 Koning, God koning, teenoor verhewe wese.
  Psalm 110:l my Here teenoor my koning.
  Jesaja 53:4 het Hy ons krankhede op Hom geneem teenoor het hy ons lyding op hom geneem.
  Jesaja 53:11 my Kneg, die Regverdige teenoor my dienaar, die regverdige.
  Jeremia 23:5 Spruit, Koning teenoor spruit, koning.
  Jeremia 23:6 DIE HERE ONS GEREGTIGHEID teenoor Die Here regeer regverdig oor ons (dit is ‟n eienaam van Christus).
  Daniël 7:13 Seun van ‟n mens teenoor iemand soos ‟n menslike wese.
  Daniël 9:25-26 Gesalfde (=Messias), Vors teenoor ‟n regeerder wat uitverkies is.
  Sagaria 9:9 Koning teenoor koning.

 7. Pingback: Leer Op. 22:14 (OAV) redding deur werke/wetsonderhouding? | Pro Regno

  • Slabbert, enkele opmerkings oor hierdie reaksie op my ondersoek na die verskil tussen die 1933/53-Bybel en latere Afrikaanse vertalings aangaande Openbaring 22:14.

   1) Jy maak ‘n inleidende opmerking: “Ek meen die skrywer, alhoewel hy dit seker sal ontken, het ’n onderliggende anti-OAV agenda, wat baie meer probeer sê as wat daar in die oorspronklike taal self staan, ongeag watter grondtekste gebruik word, en dit is jammer.”
   Dit is doodgewoon nie waar nie. In Matteus 23:2 (98), Romeine 14:6 (137), 1 Tessalonisense 2:7 (105), Hebreërs 2:7 (131), Hebreërs 10:22 (49), Jakobus 2:20 (145) en Openbaring 8:13 (116) kies ek beslis vir die variasie wat in die 1933/53-Bybel voorkom, teenoor die keuses in die 1983-Bybel en selfs “die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”. Ek het reeds aan die vertalers van “die Bybel, ‘n Direkte Vertaling” deurgegee dat hulle in hierdie betrokke verse fouteer en juis die 1933/53-Bybel se variasie behoort te volg. In Matteus 21:42 (155) asook 1 Timoteus 2:15 (84) en 1 Timoteus 3:11 (103) stel ek dit duidelik dat daar nie sondermeer tussen die variasie wat in die 1933/53-Bybel teenoor die latere Bybels voorkom, gekies kan word nie. Die nommers in hakies verwys na my plasings op my blog http://www.bybelverskille.wordpress.com . Jou lesers kan ook die teksregister op daardie blog nagaan en die verse daar opspoor en vir hulle self verifieer wat die waarheid is. Ook ander belangrike verskille soos 1 Johannes 5:7 – 8, Handelinge 8:37, en 1 Korintiërs 13:3 en enige van die sowat 150 verskille wat ek reeds ondersoek het, kan daar nagegaan word.

   2) Die verskille is daar. Ek het dit nie geskep nie. Nogtans moet daar ‘n logiese verklaring wees van wat die verskille kon veroorsaak het. Ek doen so objektief moontlik ‘n ondersoek na die redes vir die verskille. Hiervoor gebruik ek meestal drie kriteria. 1) Eksterne kriteria, nl. die manuskripbewyse self. ‘n Variasie wat dikwels in die vroeë manuskripte van 250 – 450 n.C. voorkom, het tog logies meer moontlikheid om die oorspronklike te verteenwoordig as ‘n variasie waarvan ons die eerste voorbeeld in die jaar 850 n.C. en later vind. 2) Interne kriteria soos moontlike verklarings oor hoe die variasie kon ontstaan het. Baie van die verskille is waar kopieerders die evangelies met mekaar wou harmonieer en dan bv. in Markus bygevoeg het wat Lukas en/of Matteus vanuit hul bron “Q” ingeskryf het. Daar is ook sien, skryf of gehoorfoute wat geïdentifiseer kan word en wat dan ‘n aanduiding kan gee van watter variasie eerder die oorspronklike sou wees. 3) Intrinsieke kriteria waar na die konteks waarin die variasie voorkom, woordgebruik, tipiese standpunte van die betrokkenes ens. gekyk word.
   Wanneer ons hierdie kriteria gebruik, het ons ‘n basis om die variasies mee te bestudeer en so objektief moontlik die oorspronklike “Sola Scriptura” te bepaal.

   3) Jou hantering my plasing. Let daarop dat ons eers die oorspronklike korrekte bewoording van die teks moet probeer vasstel, en vandaar die verklaring en toepassing. Ons kan nie vanuit ander tekste probeer bepaal watter variasie die korrekte in Openbaring 22:14 behoort te wees nie.
   Oor jou eerste punt wat die Grieks self behels, net die volgende. Jy haal The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek NT aan: “hina, that, in order that. The word is used to introduce a purpose clause”

   As “the purpose” is om toegang tot die boom van die lewe en tot die nuwe Jerusalem te verkry, wat is dit anders as die voorwaardes daartoe? Ek kon geen Hollandse, of Engelse, of Duitse, of Franse vertaling vind wat “hina” anders vertaal as dat dit daarop neerkom dat dit die voorwaarde vir toegang tot die boom en die stad verteenwoordig nie. Moontlik moet jy jou insig in die korrekte vertaling van “hina” met Prof. Fika van Rensburg kontroleer. Hy is ‘n kenner van Grieks, ek nie.

   Wat die res van jou verklarings betref, plaas jy jou lesers terug in die middeleeue, waar jy vir hulle sal moet sê: “Moenie glo wat daar in die Afrikaans staan nie! Vra eers vir my om dit vir jou te interpreteer.” Die woorde “sodat hulle reg kan hê” dui duidelik ‘n voorwaarde aan. En dis presies wat in die Grieks staan! Anders moet jy maar ‘n vertaling voorstel wat jou interpretasie na vore sal bring sodat ons “beestelikes” kan verstaan hoe die “geestelikes” hierdie uiters belangrike vers interpreteer.

   Vrede,
   Herman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s