Basiese Inligting

Basiese Inligting

Ek is bly om my boek oor die agtergrond vir die ontstaan van die Nuwe Testamnet en die redes vir die verskille bekend te maak. Ek hanteer ook meer as 100 verskille tussen die 1933/53 – Vertaling, en moderne vertalings. Soos altyd is my beleid dat die werklike feite ons kan help om ‘n ingeligte opinie te vorm, en nie uitgelewer te wees aan die propaganda of verdagmakery ter ophemeling van die een of die ander vertaling nie.
Die boek is tans nog net by myself beskikbaar. Kontak my gerus by 072 5670559, of per e – pos by bibledifferences@gmail.com
Op hierdie blog kyk ons na die redes vir die verskille tussen die 1933/53 en die 1983 Afrikaanse en ander moderne vertalings. Sover moontlik word “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling” ook bygewerk.
Indien jy sowat twee e-posse per maand met die bespreking van ‘n volgende verskil wil ontvang, gee gerus jou e-adres deur aan my by bibledifferences@gmail.com
Ons neem in ag dat daar verskillende vertalings op die mark is, soos die Direkte vertaling. verder die Dinamies Ekwivalent vertalings en die Parafrase. Daar is ook vertalings Met vooropgestelde doel of vertaal Vir spesifieke groepe. Ons vra die vraag: Hoe verstaanbaar is die vertaling regtig?

Ons begin by Die ontstaan van die Nuwe Testament, Inspirasie van die H.G., en neem die eerste eeu in oënskou  en hoe Die Kanon vasgestel is. Ons kyk na die Duplisering van geskrifte; Unsiale  en  Minuskule manuskripte.

Die Kopieer Metodes van die skrywers beïvloed die Vasstel van die teks.

Die kern is Die oorsake vir verskille, Verwarring van letters, vervolgens verdere Onbewuste veranderings; Foutiewe sien, Haplo en Dittegrafie, ook foute in die geheue en Gehoor en beoordelingsfoute.

Daar was egter ook Doelbewuste veranderings; soos Spelling, maar ook direkte   Harmoniering of selfs  Uitbreidings aan die teks en veranderinge ter wille van Leerstellige Oorwegings.

Met die koms van Die eerste gedrukte Griekse Teks kon manuskripte makliker vergelyk word en is Die oorsprong van tekstipes. vasgestel.

Ons kyk na Belangrike Griekse manuskripte van die Nuwe Testament. Ook die bydrae van Antieke vertalings en Kerkvaders

Dan kyk ons na Die beoordeling van verskillende lesings.  en objektiewe Maatstawwe vir die Evaluering van Variante. en ook enkele Uitdagings in Vertaaltegniek, asook enkele Unieke vertalingsprobleme. Ek pleit by u om die Here te soek, ten spyte van foute wat mense gemaak het.

Apokriewe boeke word soms misbruik, en soms is daar moeilike sake wat vertaal moet word.

Ons kyk na die redes waarom sekere dele tussen die AOV (1933/53) en die ANV (1983) drasties verskil, soos die einde van die Ons Vader-gebed. Waarom is Mat.23:14 nie in die ANV, of die vyf attribute na vier verander in Jesaja 9:5? Maak die ANV die verskrikking van die hel lig , of verminder die belang van vergifnis?

In sommige gevalle help antieke hulpmiddels soos die Eusebiese Kanons ons om die egtheid van ‘n lesing te bepaal.

Daar is tye wanneer jy moet weet en nie raai nie. En as die Ou Vertaling iets belangrik uitlaat? Wat is ‘n “maansieke“? Die einde van Romeine het interessante variasies. Wie sal moeilik in die Koninkryk van God ingaan, en wat het Paulus bedoel met die eerste beginsels van die wêreld?

‘n Enkele letter maak ‘n verskil . Hoeveel maagdelike geboortes was daar? Kan ‘n Jood ‘n Romein voor die hof daag? Korrigeer jou 1983-Vertaling. Die vrou in die amp asook die Triniteitsteks kom ook onder die loep. Dan ‘n voorbeeld van ‘n intrinsieke uniekheid. Hoe hanteer mens dit as Afrikaans self verander? Het Johannes die insident met die vrou wat owerspel gepleeg het, neergeskryf? Dit skud ons begrip van die kànon.

Seën,

Herman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s